Automatizacija pakovanja – uslov moderne proizvodnje i uspeha u tržišnoj utakmici

Komentari: 0

U novom broju časopisa Industrija, velika pažnja poklonjena je industriji pakovanja i tim povodom imamo čast da za naš časopis govori vlasnik kompanije ''StanTechnologies'' gospodin Ivan Stanojević, od koga smo u prijatnom razgovoru dobili odgovore na mnoga aktuelna pitanja iz ove oblasti.

Časopis Industrija: Automatizacija postaje sve prisutnija u savremenom poslovanju. Da li to važi i za industriju pakovanja?

Ivan Stanojević: Završno pakovanje proizvoda sa proizvodnih linija je u fokusu donosioca odluka koji se bore sa cenovnim i profitnim zahtevima na tržištu. Smanjenje troškova, unifikacija kvaliteta proizvoda i optimizacija procesa u smislu utrošenog vremena i sredstava, vode ka automatizaciji u svim većim sistemima.

Takođe zaštita proizvoda na polici i u procesu transporta i skladištenja, kao i mogućnost brzog i efikasnog izlaganja na police. Naročito je izraženo u industriji hrane, farmaceutskoj i hemijskoj industriji. Automatizacija pakovanja je važno pitanje na svim tržištima, kako na zapadu, tako i na istoku, a i na lokalnom i regionalnom.

Časopis Industrija: Koji su trenutni trendovi u kartoniranju?

Ivan Stanojević: Najčešće prisutan zahtev je da transportna kutija obavlja funkciju displej kutije, da sistemi pakovanja budu fleksibilni kako bi mogli odgovoriti na zahteve marketinga za učestalim varijacijama u pogledu pakovanja proizvoda, dimenzija i načina slaganja. Veoma bitan faktor je i period povrata investicije, mora biti usklađen sa oštrim uslovima tržišnog poslovanja.

Časopis Industrija: U poslu ste duže od jedne decenije, na kojim tržištima StanTech posluje? Da li Vaša rešenja nude informacionu podršku menadžmentu?

Ivan Stanojević: StanTech ide u korak i sa zahtevima menadžmenta za podacima o efikasnosti proizvodnje po proizvodu, po smeni i mnogim drugim jer su naši sistemi opremljeni najsavremenijim elektronskim rešenjima.

StanTech mašine su INDUSTRY 4.0 READY.

Tako imamo porudžbine iz SAD, Rusije, Slovenije, Turske, Austrije, Holandije, a postoji i interesovanje na lokalnom tržištu. S ponosom mogu reći da u Srbiji imamo sisteme koji rade u najvećim kompanijama.

Kad je u pitanju najnovija linija, fleksibilnost rešenja, kao i mogućnost dizajna kutije koja se koristi i za transport i izlaganje na polici, brzina rada, kvalitet rešenja, budi pažnju stručne javnosti i u Srbiji i u inostranstvu.

Ovo naglašavamo posebno za tržište Srbije, gde trgovinski lanci sve češće uslovljavaju plasman proizvoda izlaganjem na policama u displej kutijama.

Časopis Industrija: StanTech ima intenzivan razvoj. Šta je najnoviji segment Vaše ponude?

Ivan Stanojević: Naš razvoj i iskustvo u oblasti kartoniranja, dovelo je do čitave palete end of line sistema naročito za potrebe industrije hrane. Zastupljeni su svi sistemi kartoniranja: od formiranja kutija RSC tipa, kutija iz ravne kartonske ploče, top load i side load sistema, wrap around, kao i linija sa integrisanim robotskim jedinicama.

StanTech paleta proizvoda je dopunjena novim rešenjem na koje smo posebno ponosni: UniPack sistem. To je kompletna linija kartoniranja koja nudi odgovor na sve zahteve tržišta:

• Fleksibilnost pakovanja,

• Primenjiv sistem za široku paletu proizvoda,

• Dizajn kutije omogućava da se proizvod transportuje i izloži na polici.

Časopis Industrija: Možete li nam navesti specifičnosti i prednosti UniPack sistema?

Ivan Stanojević: StanTech nudi više opcija UniPack sistema. Kutija može biti obična ameriken ili kutija iz ravne kartonske ploče. U skladu sa vrstom proizvoda i načinom slaganja, StanTech nudi i dizajnersko rešenje kutije sa odgovarajućim perforacijama, kako bi transportna kutija imala ulogu i displej kutije bez kompromisa u estetskom smislu.

Utovar proizvoda se obavlja odozgo (top load) automatski. Način utovara može biti pomoću mehaničkog upakivača ili pick & place modulom, robotskim jedinicama usklađeno sa specifičnostima različitih proizvoda ili karbonskim pick & palce jedinicima. U zavisnosti od vrste proizvoda, načina dolaska i načina ulaganja, robotske jedinice mogu biti opremljene i kamerama koje upravljaju hvatanjem proizvoda sa dolazne trake ili mogu obavljati i određenu vrstu inspekcije proizvoda.

Takođe je u ponudi i aplikacija nalepnice ili štampa na kutiju pre njenog formiranja ili nakon formiranja i utovara u zavisnosti od pozicije štampe ili nalepnice.

Zatvaranje kutija može da se obavlja, saglasno potrebama kupaca: samolepljivom trakom sa obe strane ameriken kutije, sa donje strane samolepljivom trakom, a gornja krilca toplim lepkom ili sve toplim lepkom i kod kutija iz ravne kartonske ploče i kod ameriken kutija.

Sistem je fleksibilan u smislu podesivosti za različite dimenzije kutija u unapred definisanom opsegu.

Kapacitet koji ostvaruje sistem može biti do 20 kutija u minuti na izlazu, čime se izlazi u susret zahtevima brzih proizvodnih linija (gde se proizvodi 200 do 600 proizvoda u minuti).

Časopis Industrija: Šta su Vam planirane aktivnosti u narednom periodu?

Ivan Stanojević: UniPack sistem će imati svoju premijeru na sajmu Pack EXPO u Las Vegasu od 25-27. septembra 2017. (štand S-8155). O ovom ultimatno fleksibilnom sistemu kartoniranja je pisao i časopis PackWorld.

U martu 2018, UNIPACK sistem će biti predstavljen na ANUGA FoodTech u Kelnu od 20-23. marta. Naravno, sistem će biti prezentovan i stručnoj javnosti u Beogradu. 

Više informacija na www.stantech.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti