KLIMATIZACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - UGODNA KLIMA U ZONI NEGE I POSETE

Komentari: 0

Za proces ozdravljenja i komfor pacijenata potrebno je obezbediti dovoljan broj izmena vazduha u sobama, što se u idealnom slučaju postiže pomoću klima komora, jer se samo otvaranjem prozora ne postiže željeni rezultat.

Kako bi se obezbedio najviši stepen komfora za pacijente i posetioce, sistem za ventilaciju i klimatizaciju mora da radi tiho i bez stvaranja promaje.

KLIMA KOJA DOPRINOSI BOLJEM UČINKU

Ukoliko se ne predvidi mašinska ventilacija u radnom području, to bi značilo štednju na pogrešnom mestu, jer je dokazano da dovoljne količine svežeg vazduha povećavaju motivaciju i učinak ljudi.

ZONA NEGE PACIJENATA

Higijenski besprekoran vazduh u dovoljnoj količini predstavlja osnov za brz oporavak.

Zbog toga kvalitatan sistem za ventilaciju i klimatizaciju predstavlja značajnu prednost među bolnicama, jer se njime obezbeđuje visok stepen zadovoljstva pacijenata.

Inovativni elementi za distribuciju vazduha sa podesivim usmerivačima vazduha obezbeđuju brzo smanjenje brzine vazduha, a time vazduh sa slabim turbulencijama i pospešuju na taj način osećaj ugodnosti kod pacijenata.

U mnogim zemljama npr. u Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Srbiji, Makedoniji i SAD dozvoljena je primena sistema vazduh-voda, kao što su indukcioni uređaji.

Oni naravno ispunjavaju stroge higijenske zahteve po pitanju održavanja.

Indukcioni uređaji DID-E su razvijeni posebno kako pacijenti ne bi bili ometani tokom sna.

Mešanje vazduha u bolničkoj sobi doprinosi komforu, bez buke.

TROX je indukcionim uređajem DID-E koncipirao jedinicu sa jednosmernim istrujavanjem, koja je kao stvorena za ugradnju u bolničke sobe i to nevidljivo u delu spuštene tavanice (u zavisnosti od standarda i smernica, koji važe u dotičnoj zemlji).

Serija DID-E stoji na raspolaganju u šest veličina sa protokom od 36 do 281 m3/h i kapacitetima hlađenja/grejanja do oko 1,7 kW i namenjena je efikasnoj klimatizaciji manjih ili većih soba.

Rešetke X-Grille predstavljaju spoj funkcionalnosti i estetike u dopadljivom dizajnu. Simetrično formirane lamele su središnje pozicionirane, mogu se podešavati pojedinačno ili zajedno, sa akustički i aerodinamički optimizovanim karaktiristikama.

Rešetke se lako mogu skinuti i očistiti. Automatski ventilacioni ventil ATVC-100 je uređaj za recirkulacioni vazduh sa električnim pogonom, koji služi za brzu izmenu vazduha i odvlaživanje u vlažnim sredinama.

U normalnom položaju je zatvoren ili malo otvoren, a povećana količina vazduha se odvodi samo onda kada se zatvori odgovarajući preklopni kontakt pomoću prekidača za svetlo.

RADNO PODRUČJE

Ventilacija čekaonica, soba za sastanke i kancelarija u upravi nije zakonom propisana.

Naučnici su, međutim, odavno dokazali da kvalitetan vazduh u prostoriji pospešuje radni učinak: moguće je povećanje učinka i preko 5%.

Pri tom je od posebnog značaja da klima komora pre svega radi tiho i bez stvaranja promaje.

Investicija u sanaciju postojećeg sistema za ventilaciju i klimatizaciju se isplati već i zbog toga što je privredni efekat kvalitetne klime u prostorijama i visokog kvaliteta vazduha nesporan.

Istraživanja pokazuju da ukoliko je novostvorena vrednost manja samo za jedan procenat, to bolnicu košta više nego godišnji tekući troškovi za sistem grejanja i klimatizacije.

Indukcioni uređaj DID632 osvaja svojom novom geometrijom i rasporedom mlaznica. Već kod malih protoka ostvaruje se visok kapacitet hlađenja (maksimalno 2.500 W pri 250 m3/h).

Na taj način se obezbeđuju prijatno male brzine strujanja u zoni boravka (u zavisnosti od standarda i smernica, koji važe u dotičnoj zemlji).

Vrtložni difuzori serije TDV SilentAIR ostavljaju snažan utisak zahvaljujući velikim protocima uz nizak nivo buke.

Vrtložno i horizontalno istrujavanje dovodnog vazduha i visoki stepen indukcije doprinose brzom izjednačavanju temperature i brzom smanjenju brzine istrujavanja.

Proizvode se u kvadratnoj i okrugloj konstrukciji.

TROX prigušivači zvuka idealno dopunjuju postojeće prigušenje sistema za ventilaciju.

Buka je uzrok mnogih oboljenja i svakako nije nešto na šta se čovek može navići.

Obrada akustičkih nadražaja predstavljaj, naime fiziološki najintenzivniju delatnost u poređenju sa obradom drugih vrsta nadražaja.

Stoga je potrebno svesti buku u sistemima klimatizacije i ventilacije na onu meru koja neće biti štetna.U tu svrhu se u ventilacione kanale ugrađuju prigušivači zvuka.

TROX – Vaš partner za opremanje objekata sa najstrožim higijenskim zahtevima.

Naše iskustvo i znanje u kombinaciji sa kvalitetnim, inovativnim proizvodima vode Vas brže do cilja!

1 Klima komore

2 Plafonski moduli za operacione sale sa apsolutnim filterskim panelima

3 Apsolutna filterska kućišta

4 Protivpožarne klapne sa TROXNETCOM

5 Uređaji za regulaciju protoka vazduha sa EASYLAB

6 Vrtložni difuzori

7 Uređaji za regulaciju protoka vazduha

8 Mlaznice

9 Ventilacione rešetke

10 Ventilacioni ventili (izvlačenje)

11 Cilindrični prigušivači

12 Kanalski demperi

13 Klapne za kontrolu dima

14 Ventilatori za odimljavanje

15 X-Fans krovni ventilatori za odimljavanje

16 X-Fans impulsni mlazni (jet) ventilatori

www.trox.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti