PLATFORMA my.KUKA

Komentari: 0

Nakon što je uočila promene u pogledu toga kada i kako korisnici pristupaju informacijama, kompanija KUKA je razvila i stavila im na raspolaganje besplatnu digitalnu platformu my.KUKA, koja im omogućava da efikasno upravljaju robotskim primenama.

U digitalnoj eri tehnologija brzo napreduje, zbog čega industrija mora da se prilagođava kako bi ostala konkurentna i efikasna.

U tom kontekstu, kompanija KUKA, kao jedan od svetskih lidera u oblasti robotike i industrijske automatizacije, omogućava inovativna rešenja preko svoje digitalne platforme my.KUKA.

Ova platforma predstavlja centralizovano čvorište za svoje korisnike, sa mogućnošću pristupa širokom asortimanu usluga i digitalnih alatki za optimizovanje operacija i performansi.

"Korisnici u svakom trenutku žele informacije koje su odmah dostupne i pristupačne sa svakog uređaja, gde god da se nalaze.

U tom kontekstu, platforma my.KUKA predstavlja ključnu alatku za naše korisnike, jer im omogućava pristup širokom asortimanu usluga i digitalnih rešenja kojima se znatno poboljšavaju operativna efikasnost i performanse," izjavljuje Norbert Šebeši, rukovodilac prodaje kompanije KUKA za Rumuniju i Srbiju.

"Preko ove platforme, korisnici mogu da iskoriste prednosti veće transparentnosti svoje infrastrukture za robotiku i automatizaciju, što im omogućava da prate i analiziraju performanse opreme u realnom vremenu."

my.KUKA je više od onlajn platf orme – ona predstavlja složeni digitalni ekosistem, koji korisnike kompanije KUKA povezuje sa velikim brojem usluga i rešenja prilagođenih njihovim specifičnim potrebama.

U okviru ove platforme, korisnici imaju pristup brojnim ključnim funkcionalnostima, kao što su praćenje statusa opreme, upravljanje narudžbinama i rezervnim delovima, pristup tehničkoj dokumentaciji i korisničkim priručnicima, kao i tehnička podrška ili onlajn kursevi za obuku.

Jedan od istaknutih aspekata platforme my.KUKA jeste mogućnost da korisnici dobiju pregled cele svoje infrastrukture za robotiku i automatizaciju.

Preko integrisanih alatki za praćenje i analizu, korisnici mogu da prate performanse i produktivnost svoje opreme u realnom vremenu, sa mogućnošću brzog identifikovanja svih problema ili potencijalnih slabosti.

Ovom transparentnošću i vidljivošću znatno se poboljšava operativna efikasnost i olakšava donošenje odluka zasnovanih na informacijama.

Pored toga, platforma my.KUKA predstavlja kanal od suštinskog značaja za komunikaciju između korisnika i KUKA tima za podršku.

Preko portala korisnici mogu da pokrenu zahteve za usluge, upravljaju preventivnim održavanjem opreme i pristupaju korisnim resursima kako bi maksimalno poboljšali performanse i povećali pouzdanost svojih sistema.

"Posebno dragocen aspekt platforme my.KUKA jeste mogućnost da se uspostavi lakša i efikasnija komunikacija između korisnika i našeg tima za podršku.

Zahvaljujući ovoj direktnoj interakciji, smanjuju se trajanja zastoja i maksimalno povećava dostupnost sistema." Norbert Šebeši.

Sledeća važna prednost platforme my.KUKA jeste pristup velikom broju digitalnih alatki i aplikacija koje se mogu koristiti za optimizovanje procesa projektovanja i programiranja u sistemima za robotiku i automatizaciju.

Pomoću aplikacija kao što su KUKA Xpert i KUKA Robot Selector, korisnici mogu precizno da simuliraju i planiraju uvođenje robota u svoja proizvodna okruženja, čime se smanjuju mogući rizici i skraćuje vreme potrebno za implementaciju.

Platforma my.KUKA je inovativna i neophodna alatka za korisnike kompanije KUKA, koja im omogućava širok asortiman usluga i digitalnih alatki za optimizovanje operacija, kao i maksimalno povećanje efikasnosti i performansi.

Digitalizovanjem i centralizovanjem procesa, platforma my.KUKA omogućava da kompanija KUKA ojača svoju poziciju lidera u oblasti robotike i industrijske automatizacije.

Pozitivnim uticajem platforme u industriji ističe se posvećenost kompanije KUKA inovacijama.

"my.KUKA nije samo digitalna platforma nego i pouzdan partner naših korisnika, koji im pomaže da optimizuju svoje operacije i ostanu konkurentni na tržištu koje se neprekidno razvija.

Kakvu god potrebu da imaju – u pogledu tehničke dokumentacije, rezervnih delova, novih robota i sl. – prvo treba da pomisle na platformu my.KUKA.

Pristup platformi je besplatan uz poslovnu adresu e-pošte.

Na ovaj način svako može da testira funkcionalnosti.

Ponosni smo što se približavamo najvišem nivou industrijske transformacije i što se sa svojim korisnicima nalazimo na putu ka uspehu." Norbert Šebeši

KUKA Serbia
Ogranak Beograd
Bul. Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beogard
KUKASerbia@kuka.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti