O nama

 

Časopis postoji osamnaest godina i izlazi neprekidno svakog parnog meseca u godini.
Jedinstveno je izdanje na prostorima Srbije, ali i regiona.

Časopis je informativno-komercijalnog karaktera što znači da u njemu možete pročitati sve što je aktuelno i zanimljivo u svim granama industrije kako u Srbiji tako i u regionu, ali i van njega.


Časopis Industrija koncipiran je tako da se šalje direktno čitaocu, a to je trenutno 3500 adresa (pravna lica, naučne institucije i pretplatnici - fizička lica i kompanije koje žele da čitaju časopis). Tiraž časopisa je 5000 primeraka. Brojevi koji se posebno promovišu na sajmovima i drugim poslovnim skupovima štampaju se u većem tiražu (u zavisnosti od veličine tog događaja).

Preduzeća u Industriji imaju izuzetno dobrog poslovnog partnera, jer na njenim stranama predstavljaju svoje proizvodne programe, najavljuju poslovne poteze i samim tim na jedan vrlo kvalitetan način komuniciraju sa postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima.

Časopis Industrija je besplatan za sve firme u Srbiji, regionu i inostranstvu koje se oglase u njoj i za sve poslovne partnere koje nam oglašivači pošalju.

Industrija je časopis koji je odgovor na potrebu industrijskog sektora za modernim i aktuelnim izvorom informacija.


Sve usluge dizajnera, novinara, fotografa, su naša obaveza i apsolutno su besplatni za naše klijente. Ukoliko već imate gotovo rešenje možete nam poslati.

 

 

Ko čita Industriju

 

Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije, kabineti ministarstava energetike, privrede,
za ekonomske odnose sa inostranstvom, za finansije, za nauku i tehnologiju, za saradnju
sa dijasporom;

Značajne naučne i naučno-obrazovne institucije (Institut Goša, Institut za istraživanja i
projektovanja u privredi, Mašinski Fakultet, Fakultet za menadžment, Elektrotehnički fakultet...),
zatim institucije koje "brane" interese industrije (Privredna komora Srbije, Privredna komora
Beograda, Udruženje poslodavaca Srbije, Jedinstveno udruženje pronalazača i naučnika,
Beogradski Sajam,...);

Diplomatska i privredna predstavništva drugih zemalja u Srbiji

Strane firme u Srbiji:

SCHRACK – Austrija,
SAACKE – Nemačka,
SOCIETE GENERALE – Francuska,
UPONOR - Finska,
GENESIS – Hrvatska,
WALTER - Austrija,
SIEMENS – Nemačka,
MESSER - Nemačka...

 

 

Podaci firme

 

IND MEDIA DOO
žiro račun: 310-200562-24, NLB Banka a.d. Beograd.
Kontakt telefon i fax: 011/305 88 22 i 060/3448-428

Ostali podaci:

Pun naziv firme: IND MEDIA d.o.o. Privredno društvo za marketing i izdavaštvo
PIB: 105988633
Matični broj: 20506920
Šifra delatnosti: 22120

Sedište: Lazara Kujundžića 88, 11030 Beograd
Direktor i zastupnik: Mirković Nikola
Obveznik PDV-a: Da

 

 

Klijenti