Energija Sunca

Fotonaponski efekat (način pretvaranja Sunčeve energije u električnu), otkriven je pre više od sto godina, međutim prvi solarni paneli napravljeni su tek 1958. za potrebe svem…

Klijenti