REALIZACIJA ENERGY MANAGEMENT SYSTEMA USW 4 EnMS U PIVARI CARLSBERG SRBIJA PRIMENOM ZENON SOFTVERSKE PLATFORME

Komentari: 0

Pivara u Čelarevu osnovana je 1892. godine od strane tadašnjeg uticajnog veleposednika Lazara Dunđerskog. Od 2003. godine postaje članica Carlsberg grupacije. Tokom svog postojanja pivara je uvek bila u korak sa najnovijim tehnologijama, unapređujući procese i ne dovodeći u pitanje kvalitet proizvoda i usluga.

Tako je i danas.

Želja za optimizacijom potrošnje energenata rezultirala je implementacijom savremenog sistema za nadzor i analizu utroška energenata.

Lazar Dunđerski je u okviru svojih poslovnih planova posveti o posebnu pažnju izgradnji pivare u Čelarevu.

Početni kapacitet pivare je tada bio oko 10.000 hl godišnje, a trenutna proizvodnja iznosi preko 2.000.000 hl piva godišnje.

Jedan od prioriteta Carlsberg grupacije, a samim tim i pivare Čelarevo, je i kontinuiran rad na unapređenju i kontroli uticaja na životnu sredinu, kroz očuvanje prirodnih resursa kao što su voda, električna energija, prirodni gas i ostali energenti .

U ostvarenju ovih ciljeva, neophodnost da se unapredi sistem energetskog menadžmenta postao je prioritet.

KORACI KA ENERGETSKOM MENADŽMENTU

Do pre nekoliko godina, prikupljanje podataka o utrošku energenata vršeno je ručno.

Operateri su obilazili lokacije gde se nalaze merači, podaci upisivani ručno u razne tabele, a neki merači su i nedostajali, tako da nikad nije uspešno formirana kompletna slika o stvarnom utrošku.

Izveštaji, koji su takođe kreirani ručno putem tabelarnog prikaza, bili su neprecizni i nepotpuni.

Za prikupljanje svih podataka, dnevno je bilo potrebno i po nekoliko sati vremena.

Obilazak postrojenja vršen je jednom dnevno, pri čemu je vršeno beleženje izmerenih vrednosti za prethodna 24 časa.

Mogućnosti uvida u smensku potrošnju ili u bilo koji drugi detaljniji vremenski presek nije postojala.
Takođe, nije postojalo konti nuirano praćenje potrošnje energenata, koje bi dovodilo do pravovremene reakcije već se delovalo tek nakon što se u sistemu evidenti ra odstupanje u potrošnji ili prekomerno opterećenje opreme i infrastrukture.

MODERAN SISTEM - PUT KA OPTIMIZACIJI, UŠTEDAMA I EFIKASNOSTI

Imajući u vidu nepostojanje sistemskog praćenja utroška energenata i analize podataka u cilju pravovremene reakcije, kompanija se odlučila za implementaciju sistema energetskog menadžmenta.

Partnera na ovom putu kompanija Carlsberg Srbija pronalazi u preduzeću URAM system iz Gložana i njegovom rešenju "USW 4 EnMS" baziranog na zenon softverskoj platformi kompanije COPA-DATA.

U cilju očuvanja životne sredine kroz implementaciju globalne strategije "Zajedno ka NULI" definisane su jasne ambicije, između ostalog i "ZERO Carbon Footprint" i "ZERO Water Waste".

Sistem je implementiran tako da podržava navedenu strategiju,dugoročne finansijske ciljeve, a takođe da prati i potrošnju obnovljivih izvora energije uključujući biogas i drvenu sečku.

Energetski menadžment i prateći procesi uz zenon:

• Jednostavan, brz i fleksibilan inženjering i kasnija nadogradnja

• out-of-the-box rešenja

• fleksibilnost pri dizajnu korisničkog interfejsa u skladu sa zahtevima korisnika

• sistem u skladu sa ISO 50001 standardom

• skraćeno vreme za ispitivanje i puštanje sistema u rad

• dostupnost i efikasnost tehničke podrške COPA-DATA

• lokalni zastupnik za zenon softversku platformu, kompanija EXOR ETI Beograd

• sertifikovan sistem integrator: Uram System d.o.o. Gložan

‘’Uvođenjem sistema energetskog menadžmenta, baziranog na zenon Softverskoj Platformi, korak smo bliže implementaciji ISO 50001 i ispunjenju zacrtanih ciljeva nultog uti caja na životnu sredinu’’ Željko Bačkulić, menadžer održavanja, infrastrukture i investicija, Carlsberg Srbija d.o.o.

PUT KA UVOĐENJU ISO 50001 STANDARDA

Implementacija novog, automati zovanog rešenja USW 4 EnMS omogućava prikupljanje, obradu i prikaz podatka sa oko 100 mernih mesta električne energije, vode, pare, gasa, vazduha i CO2.

Analizom dobijenih podataka kroz trend dijagrame, liste alarma i događaja, kompleksne grafi čke izveštaje, indikatore performansi (KPI), u kombinaciji sa preduzetim merama, stvara se mogućnost direktnog uticaja na potrošnju energetskih resursa, a samim tim i direktno na ukupne troškove proizvodnje.

Praćenje potrošnje energetskih resursa u realnom vremenu ili za definisani vremenski period omogućilo je bolju detekciju pikova i neregularnosti u potrošnji.

Fleksibilnost zenon softverske platforme iskazana je pre svega jer je rešenje, pored svih specifičnih zahteva korisnika, u potpunosti u skladu sa zahtevima propisanim standardom energetske efikasnosti ISO 50001.

Takođe, sistem poseduje mogućnost razmene podataka sa drugim bazama podataka kao i sa SAP ili ERP sistemima.

KORISNIČKO ISKUSTVO KAO PRIORITET

Jedna od glavnih prednosti uvedenog sistema energetskog menadžmenta USW 4 EnMS jeste korisničko iskustvo koje je potpuno vizuelno prilagođeno operateru koji prati obuhvaćene procese.

Na ovaj način obezbeđeno je brzo i sigurno reagovanje na neželjene promene u sistemu kao što je povećana potrošnja ili druge anomalije.

Korisnik se veoma jednostavno kreće kroz različite preglede potrošnje i ima mogućnost filtriranja podataka u zavisnosti od potreba, bilo da se radi o relativnom ili apsolutnom vremenskom intervalu odnosno standardnom dnevnom, sedmičnom i mesečnom pregledu ili pregledu po proizvodnim akti vnosti ma, kao što je potrošnja energenata za jednu seriju proizvoda.

PRIPREMA VODE ZA BOLJI KVALITET PIVA

Pre uvođenja novog sistema energetskog menadžmenta USW 4 EnMS, kontrola i monitoring procesa na postrojenju za hemijsku pripremu vode (HPV) je vršena na tri različita mesta, na pumpnoj stanici, karbon filterima i reverznoj osmozi.

Implementacijom EnMS sistema USW 4 EnMS baziranog na zenon softverskoj platformi,sve ovo je integrisano u jedinstven projekat sa tri kontrolera.

Sistem, pored centralizovanog nadzora, omogućava i upravljanje čitavim postrojenjem.

Kapacitet proizvodnje vode je 165 m3/h, dok operater ima mogućnost uvida u kompletno postrojenje u energetskom (utility) centru kroz intuitivni grafički interfejs.

RASHLADNO POSTROJENJE OBEZBEĐUJE STABILNOST SVIH PROCESA

Poseban projekat implementacije sistema energetskog menadžmenta i USW 4 EnMS, realizovan je na postojećem rashladnom postrojenju.

Ono se sastoji od 6 amonijačnih kompresora, 5 evaporati vnih kondenzatora i glikolnih primarnih i sekundarnih pumpi.

Rashladno postrojenje služi za rashladu vode u varioni piva.

U fermentaciji služi za hlađenje kvasca i sladovine (worth).

Novi sistem energetskog menadžmeta USW 4 EnMS omogućava nadzor i upravljanje celim rashladnim sistemom, uz mnogo bolje praćenje alarma, a omogućava i detaljan uvid u potencijalne opasnosti uzrokovane promenom procesnih parametara rashladnog sistema, kao što su porast pritisaka ili temperature i promene nivoa amonijaka u risiverima (sabirnim tankovima).

Reakcija na opterećenje amonijačnih kompresora u sistemu rashlade sada je mnogo brža, praktično trenutna.

EFIKASNIJI SISTEM DONOSI VEĆE UŠTEDE

Posle relati vno kratkog vremena od implementacije sistema USW 4 EnMS za nadzor i upravljanje svim navedenim procesima, kompanija Carlsberg Srbija već evidentira uštede određenih energenata, uprkos stalnom širenju proizvodnih procesa.

Kao glavni primer korisnik navodi uštedu u potrošnji pare i vode.

Ušteda pare evidentirana na godišnjem nivou je iznosila 4% odnosno 0.45 kwh/hl.

Sa druge strane, ušteda vode je na nivou 3% odnosno 0.15 hl vode/hl piva što za korisnika predstavlja veliki korak ka "ZERO WASTE WATER" konceptu i ogromnu uštedu, iako se to na prvi pogled ne čini tako.

Velike uštede su evidentirane i u radnim satima koje su operateri ranije koristili za prikupljanje I obradu podataka kao i za samu izradu izveštaja.

Glavni zadaci projekta u Carlsberg Srbija bili su:

• definisanje mernih mesta

• izrada aplikativnog softvera u skladu sa zahtevima korisnika

• dodavanje nedostajućih mernih uređaja za prikupljanje podataka određene proizvodne celine

• puštanje sistema u rad

• umrežavanje, odnosno povezivanje sabirnih tačaka u jedinstveni mrežni sistem

• validacija dobijenih podataka

Uram system d.o.o
Gložan, M.Tita 54,
Srbija
uram@eunet.rs
office@uram.co.rs
www.uram.co.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti