Analiza strategije 360°

U današnjem svetu gde je sposobnost za promenu ključni motor uspeha, prelazak sa strategije na sposobnost za njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo, aktivno planiranje...

Gradimo pomoću znanja

KÉSZ Group-a je jedna od najvećih građevinskih kompanija u Mađarskoj. Uspešna intenacionalna ekspanzija, tržišna nezavisnost i mogućnost otvaranja novih sektora izdvojili s…

Klijenti