Kontaktirajte nas

Redakcija časopisa

 

Urednik portala
Stevan Jovičić
060/ 344-84-27

sjovicic@industrija.rs

Glavni i odgovorni urednik
Nikola Mirković
060/ 344-84-28
nmirkovic@industrija.rs

Marketing
Jasmina Jovanović
060/ 344-84-30
marketing@industrija.rs

Marketing
Aleksandra Radosavljević
060/ 344-84-33
aleksandra@industrija.rs

Marketing i Pretplata
Dušanka Pralica
060/ 320-04-44
dusanka@industrija.rs
pretplata@industrija.rs

Kompjuterska obrada
Đorđe Rafajlović
060/ 344-84-31
dizajn@industrija.rs

Štampa
Štamparija „Maxima graf“
Petrovaradin

Distribucija
Direktni BG marketing

 

 

Podaci firme

 

IND MEDIA DOO
žiro račun: 310-200562-24, NLB Banka a.d. Beograd.
Kontakt telefon i fax: 011/305 88 22 i 060/3448-428

Ostali podaci:

Pun naziv firme: IND MEDIA d.o.o. Privredno društvo za marketing i izdavaštvo
PIB: 105988633
Matični broj: 20506920
Šifra delatnosti: 22120

Sedište: Lazara Kujundžića 88, 11030 Beograd
Direktor i zastupnik: Nikola Mirković
Obveznik PDV-a: Da

 

Klijenti