Stručna praksa u kompaniji ABB - Od nagrade do iskustva

Komentari: 0
Fotografija od: ABB

Svakog decembra upriliči se svečanost povodom dana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na kojoj kompanija ABB u Srbiji dodeljuje nagradu najboljem studentu iz grupe predmeta elektromotorni pogoni, u vidu jednomesečne plaćene prakse.

U okviru nagrade koja se, kao rezultat dugogodišnje uspešne saradnje između kompanije ABB i Elektotehničkog fakulteta u Beogradu, dodeljuje skoro deceniju, organizuje se i studijsko putovanje u neki od ABB-ovih evropskih razvojnih centara.

Cilj ove inicijative je pružanje prilike izuzetnim studentima da steknu nova saznanja van redovnog fakultetskog programa, kao i da podele iskustva sa kolegama iz različitih delova sveta.

Dobitniku nagrade za 2023. godinu, Lazaru Lukiću, studentu master akademskih studija, plaketu je uručio menadžer prodaje servisa Ilija Jeftenić, ispred kompanije ABB u Srbiji.

Ilija Jeftenić, menadžer prodaje servisa, uručuje plaketu za 2023. godinu Lazaru Lukiću

Za prethodne nagrađene studente mesec dana obuke je uključivao praćenje onlajn predavanja i polaganje odgovarajućih testova.

Tematski, fokus je bio na osnovnim konceptima elektrotehnike, sa posebnim naglaskom na frekventne regulatore, ali i na razvoj veština neophodnih za uspešnu prodaju proizvoda. Paralelno sa tehničkim aspektima, studenti su bili upoznati i sa poslovnom etikom i načinom rada kompanije.

Iskustvo koje su sticali od zaposlenih u poslovnoj jedinici gde su bili raspoređeni smatrali su dragocenim za svoj profesionalni, obrazovni i lični napredak.

Pojedini su imali priliku da prisustvuju i intervencijama na terenu i da na najbolji način osete svrhu kolaborativnog rada koji obavljaju svi zaposleni u kompleksnoj kompaniji poput ABB-a.

Poseta ABB razvojnom centru u Finskoj, gde je ujedno i fabrika, omogućila im je da isprate "životni tok" jednog uređaja, od faze njegovog kreiranja, preko dizajna, proizvodnje i testiranja, sve do isporuke i implementacije.

Tokom 2023. godine, stručnu praksu je realizovao Balša Ćeranić, prethodno nagrađeni student master studija na modulu Energetska efikasnost. Po dolasku u kompaniju ABB u Srbiji, najpre je prošao kroz obuku koja je obuhvatala onlajn predavanja kako bi se pripremio za odlazak u ABB u Finskoj.

Nakon toga, detaljno se upoznao sa opremom sa kojom je već imao iskustva kao demonstrator na laboratorijskim vežbama, gde se koriste različiti ABB uređaji. Rad sa PLC-om predstavljao je novost za njega.

"Za kratko vreme boravka u ABB u Beogradu stekao sam najlepše utiske o radnom okruženju. Bilo mi je jako prijatno, a delovalo je da je tako i svima ostalima", izjavio je Balša Ćeranić, pa dodao:

"Znam da bih se sjajno uklopio da sam ostao, a to ne mogu pripisati sebi, već samom okruženju. Svako je bio spreman da pomogne, no, ako moram da izdvajam, izdvojio bih Iliju Jeftenića, koji me pripremio na sve što je trebalo da znam pred put, i neprestano bio na raspolaganju."

Milan Jevremović, direktor lokalne poslovne jedinice Elektromotorni pogoni i upravljanje, uručuje plaketu za 2022. godinu Balši Ćeraniću

U ABB razvojnom centru u Helsinkiju održana je obuka koja je kombinovala predavanja, praktični trening i seminare o veštinama prodaje. Vrlo prijatan i uređen grad je ujedno i slika predavanja koja su imala za cilj da što detaljnije prenesu informacije o mogućnostima ABB frekventnih regulatora, uz mnogo primera uspešno realizovanih projekata.

Ovo se pokazalo inspirativnim za Balšu Ćeranića, koji do tada nije imao dodira sa poslovnim aspektom života jednog uređaja, već samo sa tehničkim. Na praktičnim treninzima polaznici su imali priliku da razjasne do tad nejasne detalje vezane za rukovanje frekventnim regulatorima, ali i da se malo rasterete od informativno vrlo sadržajnih predavanja.

Raspored obaveza ostavljao je dovoljno vremena za druženje i razmenu iskustava sa kolegama iz drugih krajeva Evrope i sveta, ali i upoznavanje tamošnjih običaja, ukusa i mentaliteta, što je doprinelo razvoju socijalnih veština, ne samo kroz formalne aktivnosti već i kroz spontane interakcije.

"Na seminaru o veštinama prodaje dva veoma interesantna i vedra predavača otvorili su nam vidike na polju umeća prodaje, ali iz susreta sa njima se mogu lako izvući neke pouke za ostale aspekte života – o otvorenosti, iskrenosti, komunikaciji, stavu prema ljudima... Pored svih informacija i stečenog znanja, lično mi je najvrednije bilo što sam imao priliku da upoznam ljude iz različitih delova sveta i kultura sa kojima ranije nisam imao dodira", zaključio je Balša Ćeranić.

Učinioca za obuku - ABB Finska

Nakon povratka u Srbiju, Balša Ćeranić je svoju profesionalnu karijeru započeo kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu, u okviru Katedre za energetske pretvarače i pogone.

Očekuje da će mu ovo radno iskustvo omogućiti dalje proširenje veština i sticanja iskustava unutar struke. U narednom periodu, pored savesnog obavljanja radnih obaveza, prioritet mu je nastavak naučnog usavršavanja.

Kompanija ABB u Srbiji je ponosna što je još jednom mladom perspektivnom stručnjaku pružila mogućnost da iskustvom sakupljenim tokom praktične obuke doprinese njegovoj profesionalnoj izgradnji.

RS-office@abb.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti