ULTRASONIC SENSORS

di-soric ultrazvučni senzori se koriste u automatizaciji zadataka za merenje udaljenosti i kao prekidač za blizinu. Oni rade na principu merenja zvučnog vremena koji obezbeđuje…

Klijenti