ULTRASONIC SENSORS

di-soric ultrazvučni senzori se koriste u automatizaciji zadataka za merenje udaljenosti i kao prekidač za blizinu. Oni rade na principu merenja zvučnog vremena koji obezbeđuje…

Tradicija više od 60 godina

Vodeći proizvođač industrijske opreme na području lakiranja u Sloveniji, priznat u Evropi i izvan nje, SOP – INTERNATIONAL d.o.o. ima šezdesetogodišnju tradiciju u proizvod…

Evolucija u automatizaciji

Phoenix Contact nudi novo, otvoreno rešenje za automatizaciju i osigurava vaš uspeh u budućnosti. Uđite u novu eru automatizacije i sagledajte je iz potpuno nove perspektive.

Klijenti