Svet vode pod pritiskom

Potrebe za svežom vodom će porasti za 40% na svetskom nivou, što će automatski izazvati krizu u predelima koji se bore već sada sa nestašicama izvora vode

Klijenti