ZAŠTO JE SISTEM SLEDLJIVOSTI PROIZVODA VAŽAN U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI?

Komentari: 0

Sistem sledljivosti proizvoda (traceability) u građevinskoj industriji unapređuje kvalitet, bezbednost i usklađenost sa propisima. Adekvatno obeležavanje proizvoda i pakovanja presudno je za uspostavljanje ovog sistema.

Sistem sledljivosti proizvoda omogućava precizno lociranje, identifikaciju i praćenje pojedinačnih proizvoda ili grupa proizvoda u svakom trenutku tokom proizvodnje, distribucije i prodaje.

U građevinskoj industriji ovaj sistem omogućava precizno identifikovanje, lociranje i praćenje svih elemenata koji se koriste u projektu, uključujući njihovu specifi kaciju, poreklo, transport, skladištenje, ugradnju i eventualno održavanje ili zamenu.

POTEŠKOĆE U MENADŽMENTU MATERIJALA

Korišćenje mnoštva materijala različitih dobavljača otežava praćenje i kontrolu zaliha kod dugoročnih projekata.

Neažurna evidencija, pogrešno skladištenje i dupliranje narudžbina ometaju ispravno upravljanje materijalom i robom i otežavaju izvođenje radova.

Primena sistema sledljivosti proizvoda dovodi do značajne uštede vremena, povećanja efikasnosti i produktivnosti.

PREDNOSTI SISTEMA SLEDLJIVOSTI PROIZVODA

• Poboljšanje kvaliteta: Omogućava praćenje kvaliteta materijala i komponenti kroz ceo proces izgradnje, što doprinosi smanjenju grešaka i nedostataka.

• Bezbednost: Pruža mogućnost identifikacije i praćenja materijala koji mogu imati uticaj na bezbednost građevinskih objekata ili radnika.

• Usklađenost sa propisima: Omogućava praćenje i dokumentovanje usaglašenosti sa propisima i standardima, što je posebno važno u građevinskoj industriji gde su propisi strogi.

• Efikasnost u upravljanju projektima: Omogućava bolje planiranje i upravljanje zahvaljujući detaljnim informacijama o materijalima i opremi.

ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG OBELEŽAVANJA PROIZVODA I PAKOVANJA

Adekvatno obeležavanje proizvoda mašinski čitljivim kodovima koji sadrže sve relevantne informacije ima ključni značaj za sistem sledljivosti .

Označavanje proizvoda Videojet industrijskim inkjet štampačima i sistemima za etiketiranje omogućava jedinstvenu identifikaciju, precizno praćenje kretanja proizvoda kroz lanac snabdevanja, efikasno upravljanje inventarom, brzo lociranje i povlačenje neispravnih proizvoda, te poboljšavaju kvalitet i bezbednost građevinskih projekata.

Videojet industrijski štampači mogu biti integrisani u proizvodnu liniju i umreženi sa ERP sistemom, softverom za upravljanje sadržaja poruka kao i softverom za praćenje.

Prilikom implementacije sistema sledljivosti proizvoda kompanija Trim d.o.o. pruža pouzdana tehnička rešenja za obeležavanje proizvoda i pakovanja, kreirana prema svakom specifičnom zahtevu.

Trim d.o.o.
Ribarska 83,
35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti