Gradimo pomoću znanja

Komentari: 0

KÉSZ Group-a je jedna od najvećih građevinskih kompanija u Mađarskoj. Uspešna intenacionalna ekspanzija, tržišna nezavisnost i mogućnost otvaranja novih sektora izdvojili su KÉSZ od svih ostalih mađarskih kompanija.

Zahvaljujući širokom dijapazonu usluga i sopstvenim resursima, KÉSZ može na kompleksan način reagovati na nove ekonomske potrebe i građevinske usluge, ne samo u Mađarskoj, već i na intenacionalnim tržištima.

KÉSZ Group-a zna. KÉSZ Group-a će uraditi. Zahvaljujući svom jedinstvenom širokom spektru usluga i resursa, KÉSZ ne samo da tvrdi da je u stanju.... KÉSZ će to i učiniti. „WE BUILD ON KNOWLEDGE“. Znanje je najvažnija vrlina koja KÉSZ vuče napred.

Dve najvažnije divizije KÉSZ Group-e su KÉSZ Engineering & Technologies (KÉSZ ET), koja uključuje celokupnu građevinsku stranu firme i KÉSZ Business Solutions (KÉSZ BS). KÉSZ Business Solutions (KÉSZ BS) obuhvata sve ekonomske usluge koje podržavaju rad grupe sa jedne strane, dok sa druge strane pružaju usluge upravljanja imovinom, kao i komercijalne usluge koje se ne tiču same KÉSZ grupe.

KÉSZ teži tome da postane jedna od vodećih kompanije u CEE regionu, ostvarujući međunarodne uspehe kao nezavisna mađarska grupa kompanija koja, zahvaljujući svojoj pozadini i njenom duhu, predstavlja domaće vrednosti preduzeća preko granica.

KÉSZ GROUP INTERNATIONAL

Zahvaljujući svom znanju i duhu KÉSZ Group, je takođe orjentisana ka internacionalnim građevinskim tržištima. Svoje delatnosti obavlja u Srbiji, Ukrajini, Rusiji i Nemačkoj, uz značajne projekte u mnogim zemljama sveta.
“KESZ International Belgrade” je građevinska kompanija, koja pruža širok dijapazon usluga iz civilne, industrijske i infrastrukturne oblasti.

KÉSZ Group je u prošlosti izvela značajne projekte na teritoriji Republike Srbije, kao na primer granični prelaz Horgoš, i veoma ozbiljne javne objekte u Crnoj Gori. Takođe “KESZ International Belgrade” je uspešno izvodila radove za FIAT, BOSCH, Magna, Dr. Oetker, JP Putevi Srbije. Glavna delatnost “KESZ International Belgrade” je izvođenje građevinskih radova, ali naše aktivnosti pokrivaju široko polje raznih građevinskih i inženjerskih usluga.

Projektni biro je u mogućnosti da odgovori na zahteve klijenata veoma efikasno i u kratkom vremenskom roku. Kompanija “KESZ International Belgrade” je veoma aktivna u projektima životne zaštite, reciklaže, nekretnina, istražnim i razvojnim projektima.Kontakt podaci:
K.E.SZ. Internati onal d.o.o. Beograd
Bul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 23
Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 367 44 08
Fax: +381 (0)11 367 44 07
E-mail: elezd@kesz.hu
E-mail: milosavljevicm@kesz.hu
Web: www.kesz.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti