OBO uvodi revoluciju u modernim nosačima kablova - sa novim KTS Magic proizvodima

Komentari: 0

"Da li su stvarne inovacije i dalje moguće u oblasti sistema kablovskih nosača?" Kada je OBO razvojni tim postavio sebi ovo pitanje prvi put, niko nije pomislio da će moći da odgovore sa "Da".

Međutim, OBO je pružio dokaz da je i dalje moguće sa jedinstvenim patentiranim metodom proizvodnje DUO-Plus. To znači ne samo da sistemi kablovskih nosača srednjeg i velikog opterećenja imaju visoku nosivost i lakše se montiraju, već i da su ekološki prihvatljivi.

Veliki preseci kablova i količine kablova, velika opterećenja i velika rastojanja između oslonaca zahtevaju sisteme kablovskih nosača koji mogu izdržati opterećenja.

Naš jedinstveni portfolio proizvoda obuhvata perforirane i neperforirane kablovske nosače, lestvičaste horizontalne i vertikalne kablovske nosače i sisteme za velike raspone, sve u industrijskom kvalitetu.

Različite površine i materijali omogućavaju precizno usklađivanje sa odgovarajućom primenom.

Koja tehnologija se može koristiti za postavljanje trajnih, sigurnih veza što je moguće efikasnije? OBO može da odgovori svojim sveobuhvatnim opsegom Magic.

Zahvaljujući pametnoj, praktično testiranoj tehnologiji povezivanja, sve ključne komponente sistema, kao što su podužni i fazonski elementi, mogu se lako ugraditi.

Paleta naših nosača kablova je impresivna. Pored univerzalnog RKS-Magic® nosača kablova sa klasičnom osnovnom strukturom, nosači tipa SKS-Magic®, MKS-Magic® i IKS-Magic® podrazumevaju da u proizvodnom asortimanu postoje potpuno novi sistemi.

Nova, patentirana metoda proizvodnje, stvorila je nosače sa prethodno nepostignutim svojstvima. Svi sistemi su dostupni u kvalitetu FS, FT i VA.

Stavite u odgovarajući položaj. Pritisnite. Gotovo. Koristite GR-Magic® sistem za povezivanje, razvijen i patentiran od strane OBO-a, da biste ostvarili direktne veze za nekoliko sekundi. Ne tražite ni alate niti komponente veze. GR-Magic® sistem odgovara sistemima sa tradicionalnim zavrtanjima, s obzirom na stabilnost i kapacitet opterećenja.

Sistemi i mašine moraju biti snabdeveni električnom energijom i podacima u stacionarnom ili fleksibilnom obliku. Sa OBO sistemima, možete ostvariti sve vrste napajanja, od sistema po kojima se hoda, preko sistema stubova za napajanje motora, do sistema za nošenje svetiljki.

OBO BETTERMANN d.o.o.
22300 Stara Pazova,
Evropska 2, Srbija
Tel: +381 (0) 22 21 50 346
E-mail: info@obo.rs
www.obo-bettermann.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti