SEE Electrical CADdy++ profesionalni alat za elektrotehničko projektovanje od elektro instalacija do automatike, energetike...

Komentari: 0

Sa 25-godišnjim iskustvom, kompanija IB-CADDY d.o.o. pored 3D tehnologija nudi i rešenja na različitim elektro-inženjerskim područjima u segmentu programskih alata (E-CAD) za potrebe računarski podržanog projektovanja u elektrotehnici. 

SEE Electrical CADdy++ je vremenom postao jednostavan i snažan program prilagođen za elektrotehničko projektovanje u segmentu: 

Inženjering u energetici (aparatne liste)

Automatizacija

Prehrambena industrija

Inženjering u mašinogradnji

Industrija nafte i plina

Izrada elektroormara (2D i 3D)

Železnički sistemi

Kućne instalacije (jaka i slaba struja)

Održavanje

Drugo 

Velika prednost programa je to što postoji u različitim konfiguracijama tj. modulima i nivoima, gde svaki korisnik može odabrati funkcionalnosti koje mu zaista trebaju. 

SEE Electrical CADdy++ je na tržištu Balkana prisutan u većini većih preduzeća koja se bave elektro-projektovanjem ili koja ga koriste u održavanju, a i u mnogim manjim projektantskim biroima.

SEE Electrical CADdy++ Circuit dijagram

Osnovni modul Circuit dijagram je podeljen u tri nivoa, a to su Basic, Standard i Advanced, koji se međusobno razlikuju u funkcionalnostima. Bitna činjenica je da je program u mogućnosti da postigne jednak krajnji rezultat nezavisno koji nivo programa se koristi, dok je jedina razlika u stepenu automatizacije pojedinih nivoa tj. koliko brzo možemo postići završetak projekta.

Nakon završetka projektovanja postoji mogućnost da se automatski generiše sva propratna dokumentacija, od popisa materijala, šeme vezivanja, šeme delovanja (apartne liste), do popisa PLCa (ulaza/izlaza), popisa provodnika sa dužinama... i to sa jednim klikom.

SEE Electrical CADdy++ dodatni moduli

Uz opšti nivo programa, postoji mogućnost aktiviranja dodatnih modula koji mogu raditi i nezavisno od osnovnog modula Circuit dijagram. Dodatni moduli su tematski prilagođeni sferi projektovanja, npr. House Installation i Distribution modul nudi potpuno rešenje u segmentu slabe i jake struje elektro instalacija.

Dodatni modul Cabinet Layout ili čak 3D Cabinet Layout nudi mogućnost slaganja komponenata u 3D sa automatskim generisanjem dužine provodnika i kablova. Svakako bitan je toplotni proračun ormana koji je moguće napraviti u SEE Electrical Cabinet Layout Thermal Calculation. Više nego koristan modul je Intelligent Drawing Legacy koji pretvara ili konvertuje u logički oblik SEE Electrical-a staru projektnu dokumentaciju izrađenu ručno na papiru ili exportovanu iz drugih programa u (.dwg/.dxf/.dwb) ekstenziju.

Modul Excel Export/Import omogućava izvoz svih projektnih podataka u Excel program, što omogućava brze promene unutar Excela (čak i sa korišćenjem formula), te onda import promenjenih podatka u SEE Electrical. Rezultat je brza promena projekta. Translate modul vam nudi brzo i jednostavno prevođenje projekta u bilo koji strani jezik sa bilo kojim znakovima (ćirilica, grčki, arapski, kineski znakovi…).

Najbitnija funkcionalnost SEE Electrical programa je WEB Catalogue koji nudi bazu tehničkih karakteristika i dodatnih simbola na 11 jezika. U mogućnosti je prenositi cca. 700.000 podataka, te cca. 20.000 dodatnih elektro simbola.

IB-CADDY D.O.O.

DUNAJSKA CESTA 106                     
SI-1000 LJUBLJANA
tel.: +386 (0)1 566 12 55
e-mail: electrical@ib-caddy.com    

 

O Autoru

Andrej Orešnik, IB-CADDY d.o.o.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti