INDUSTRIJA SATOVA ZEMUN - U KORAK SA VREMENOM

Komentari: 0

Insa je osnovana 1950. godine kao fabrika satova, da bi danas postala značajan proizvođač satova i satnih mehanizama, merila gasa, merila tečnosti kao i sistema za daljinsko očitavanje merila tečnosti i gasa, i mnogih drugih proizvoda iz domena merne tehnike i precizne mehanike.

INSA AD kao vodeći proizvođač vodomera u regionu poseduje naprednu tehnologiju za proizvodnju preciznih vodomera visokog kvaliteta.

INSA vodomeri omogućavaju tačno merenje potrošnje vode u različiti m okruženjima, doprinoseći efikasnom upravljanju vodnim resursima i smanjenju gubitaka.

INSA  AD ističe se svojom posvećenošću inovacijama i održivosti u proizvodnji vodomera.

Pored proizvodnje vodomera INSA AD proizvodi i široki spektar elektronskih uređaja namenjenih daljinskom očitavanju i kontroli protoka.

INSA AD sistemi daljinskog očitavanja (ADO) predstavljaju napredno rešenje za efikasno upravljanje vodnim resursima.

ADO tehnologija omogućava potpuno automatsko daljinsko očitavanje i praćenje potrošnje vode putem senzora na vodomerima i bežične komunikacije najnovije generacije.

Ovakav pristup omogućava tačno i blagovremeno očitavanje vodomera kao i identi fikaciju potencijalnih curenja ili kvarova na mreži.

INSA AD nudi kompletnu infrastrukturu za implementaciju ovih sistema pomažući time gradove (vodovode) i privredne kompanije da optimizuju upravljanje vodnim resursima, smanje gubitke i obezbede bolju uslugu svojim korisnicima.

Pored već standardnih uređaja koji komuniciraju putem wM-Bus protokola (wireless M-Bus), INSA AD razvila je i uređaje koji komuniciraju putem LoRa i NB-IoT protokola koji su poslednja reč tehnologije u svetu daljinskog očitavanja merila.

ADO LoRa (Low Power, Long Range) tehnologija je vid bežične komunikacije koji koristi nisku potrošnju energije i omogućava komunikaciju na velikim udaljenostima čineći ovaj tip uređaja idealnim za praćenje potrošnje i daljinsku kontrolu protoka.

ADO LoRa funkcioniše u neregulisanim ISM frekvencijskim opsezima i pruža pouzdano i ekonomično rešenje uređaja za različite primene, od klasičnog očitavanje potrošnje do različitih primena u industriji i poljoprivredi.

ADO NB-IoT (Narrowband IoT) je uređaj koji koristi telekomunikacioni standard za Internet of Things (IoT) uređaje.

Razvijen je da omogući pouzdano a energetski efikasno povezivanje uređaja na velikim udaljenosti ma. Koristi nisku propusnost i specifične frekvencijske opsege kako bi obezbedio optimalnu pokrivenost i minimalnu potrošnju energije.

Pogodan je za primenu u pametnim gradovima, industriji i agraru, praćenju resursa kao i drugim aplikacijama koje zahtevaju precizno merenje i dugotrajnu i pouzdanu IoT komunikaciju.

Svi uređaji namenjeni daljinskom očitavanju poseduju baterijsko napajanje, IP68 zaštitu od vlage i kompatibilni su sa svim vodomerima koje proizvodi INSA AD.

Korisnicima je obezbeđena kompletna infrastruktura i podrška za primenu i implementaciju ovih sistema kao i INSA Cloud aplikacija za praćenje potrošnje koju korisnici mogu koristiti sa bilo kog računarakoji je povezan na internet i poseduje web  browser.

Akcionarsko društvo “INSA” - Industrija Satova, Zemun
Tršćanska br.21,
11080 Beograd-Zemun
Tel: + 381 11 2612 422
+ 381 11 3713 606
+ 381 11 3713 607
Fax: + 381 11 2614 330
E-mail: info@insa.rs
www.insa.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti