OPTIMIZACIJA PROCESA UZ UŠTEDU VREMENA I TROŠKOVA - FLEKSIBILAN I INTELIGENTAN SISTEM UPRAVLJANJA

Komentari: 0

Automatizovani procesi su pokrenuli značajan napredak u efikasnosti i učinku proizvodnje tokom proteklih godina. Srž proizvodnje su naravno motori koji omogućavaju ovaj razvoj održivim. Ali, ukoliko u bilo kom trenutku dođe do kvara na motorima u bilo kom delu procesa, ovo može izazvati zastoj u proizvodnji. Kada dođe do toga, troškovi proizvodnje počinju da rastu eksponencijalno.

Do kvara može doći usled različitih uzroka: pregrevanja, preopterećenja, problema sa naponskim prilikama, kavitacije, mehaničkih kvarova ili drugih. Koji god da je uzrok, simptomi predstojećih kvarova su vidljivi unapred. Ključ, kako bi se izbegli skupi zastoji u procesu, ogleda se u nadzoru performansi motora u realnom vremenu. Ovo omogućava preduzimanje preventivnih mera kako bi se kvarovi izbegli.

Koji je najefikasniji način za ovo?

SIMOCODE pro, fleksibilni, inteligentni sistem upravljanja motornim izvodima od Siemens-a.

U procesnoj industriji, SIMOCODE pro olakšava napredno upravljanje motorima pumpi, ventilatora i motornih aktuatora - loptastih ventila, ventila i kliznih ležajeva. Izuzetno fleksibilan i modularan sistem za upravljanje motorima, može se lako i direktno povezati na nadređeni sistem procesnog upravljanja preko PROFIBUS DP/PROFINET komunikacije.

Pogodnosti

• Sveobuhvatne kontrolne funkcije za motorne izvode

• Pouzdana zaštita motora kao i akvizicija operativnih i dijagnostičkih podataka samog izvoda

• Višestruka integracija procesnih senzora (merenje pritiska i protoka)

• Fleksibilna upotreba podataka – kako u nadređenim procesnim sistemima upravljanja, tako i u sistemima za nadzor i upravljanje potrošnjom

• Jednostavna instalacija i održavanje

• Laka operacija uređajem, bez komplikovane zamene, zahvaljujući izvlačivom dizajnu

• Visok stepen standardizacije SIMOCODE pro pokriva sve funkcionalne zahteve između motornih izvoda i sistema procesnog upravljanja i obuhvata zaštitu, monitoring i kontrolne funkcije za svaki motorni izvod u okviru sistema.

U svakom slučaju, SIMOCODE pro nudi pogodnosti u pogledu jednostavne upotrebe i maksimalnog procesnog kvaliteta – iz čega proističu mali zahtevi u pogledu projektovanja, montaže, operacije i troškova održavanja.

Dalje, SIMOCODE pro se može implementirati i autonomno, tako što podržava kontrolu na terenu nezavisno od postojećeg kontrolnog sistema.

Sa SIMOCODE ES softverskim paketom, ove funkcije se mogu lako integrisati i prilagoditi motornim izvodima, podešavanjem potrebnih parametara u standardizovanim logičkim blokovima - bilo direktno na postrojenju, bilo sa centralizovanog kontrolnog sistema.

Samo u 2016. godini više od 300 SIMOCODE PRO uređaja je implementirano u uspešno završenim projektima u Rafinireji Pančevo, Azotari i šećeranama koji osiguravaju nesmetani rad unutar postrojenja i podižu stepen raspoloživosti sistema na zavidan nivo.

 

Siemens d.o.o. Beograd

Divizije Digitalna fabrika i Procesne industrije i pogoni

E-mail: industrija.rs@siemens.com

www.siemens.rs

 

Izvor: Časopis Industrija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti