Alfa Laval centrifuge - Prednosti koje se isplate

Komentari: 0

Nakon pedeset godina iskustva sa dekanter centrifugama, Alfa Laval ima referentne instalacije koje su uvek na prvom mestu, u širokom dijapazonu industrijske primene.

Sposobnost separacije tečnosti i čvrstih komponenti, često vrlo kompleksnih tokova obrade visoke vrednosti - a da se to uradi uz pedantnu kontrolu, jeftino i vrlo pouzdano - zahteva tehnologiju dekanter centrifuge koja nikad nije na drugom mestu.

Kada je ulog profitabilnost celokupnog procesa, važno je da klijent ima partnera na koga može da se osloni i ispuni vrlo kompleksne zahteve povezane s modernom industrijskom separacijom.

Istraživanje i razvoj: Alfa Laval sprovodi opsežno istraživanje i razvoj pri svim tehnologijama koje su uključene u konstrukciju i rad decanter centrifuga. Naše znanje i iskustvo u specijalističkoj obradi, postavlja nas na jedinstveno mesto kako bi ispunili zahtevne potrebe svakog klijenta i svake posebne primene i instalacije.

Primene u industriji obrade

- Industrija obrade minerala - Proizvođači kaolin gline i obrade kalcijum karbonata, bentonita i titanijum dioksida

- Istraživanje nafte i gasa i petrohemijska industrija - Istraživanje nafte i gasa, rafinerije i povezane industrije, aditivi za maziva i reciklaža otpadnog ulja

- Organska hemijska industrija - Organski polu-gotovi i gotovi proizvodi

- Industrija polimera - Termo-plastika uključujući PVC, polipropilen, polistiren, sintetička guma i vlakna

- Neorganska hemijska industrija - Sredstva za izbeljivanje, kiseline, proizvodi od silicijuma i đubriva

- Proizvodnja etanola - Obrada etanola za ispiranje i ostataka melase od fermentacije

- Obrada skroba - Zasnovana na pšenici, kukuruzu, tapioka, kasavi i krompiru

- Reciklaža otpada - Obavljanje i reciklaža otpadnih voda u gore pomenutim industrijama

Primena u prehrambenoj industriji

- Životinjski proteini - Nusproizvodi obrade ribe i mesa, obrada surimija, prerada jestivih proteina

- Pivare - Prerada, dodatno ceđenje suvog ostatka

- Kafa i čaj - Ekstrakcija instant kafe i čaja

- Mlečna industrija - Prerada laktoze, surutke i sira

- Jestivo ulje - Pročišćavanje palminog ulja, maslinovog ulja i ulja od presovanog semena suncokreta, soje i slično

- Sokovi - Ekstrakcija iz voća, bobičastog voća i povrća

- Pektin - Obrada ekstrahovanog pektina

- Biljni protein - Ekstrakcija soje, semena uljarice i mahunarki

- Vino - Prečišćavanje vina i nefermentisanih proizvoda

Kako stupiti u kontakt sa Alfa Laval-om?  E-mail: srbija.info@alfalaval.com

Ažurirani Alfa Laval kontakt podaci za sve zemlje, uvek dostupni na našem web sajtu www.alfalaval.com 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti