Osnove saobraćajnog inženjeringa - kako se planira razvoj saobraćajne infrastrukture?

Komentari: 0
Fotografija od: www.unsplash.com/photos

Saobraćajna infrastruktura ima ogroman uticaj na život svih ljudi. Ona određuje izgled gradova i povezuje različite ljude, gradove, zajednice i države.

Očekivanja i zahtevi od saobraćajne infrastrukture su veliki, pa su samim tim i troškovi planiranja, izgradnje i održavanja jako visoki.

Od planiranja saobraćajne infrastrukture, preko izgradnje i korišćenja, pa sve do faze održavanja, neophodno je koristiti saobraćajne podatke.

U zavisnosti od faze planiranja koriste se različiti podaci.

Nedostatak relevantnih podataka i loše procene u saobraćajnoj infrastrukturi, dovele su do neadekvatno razvijene saobraćajne mreže i loših puteva.

Oni su jedan od najvećih krivaca za učestalu potrebu usluge šlep služba u Srbiji.

U nastavku teksta pročitajte koji su osnovni koraci u planiranju razvoja saobraćajne infrastrastrukture i šta one obuhvataju.

#1 Pripremna faza - obezbeđivanje političke podrške

Prvi korak u pripremnoj fazi planiranja lokalnih razvoja saobraćaja obuhvata obezbeđivanje političke podrške Gradskog veća i Gradske skupštine.

Neophodno je uspostavljanje organizacione strukture, koja je potrebna za koordinaciju i organizaciju izrade plana, odabir koordinatora i formiranje koordinacionog tima koji će organizovati i sprovoditi poslovne procese.

Uključivanje zainteresovanih strana se vrši putem formiranja radne grupe koja je glavna u razvoju participativnih aktivnosti u izradi strategije.

Kako bi se unapredio kvalitet procesa i podigla svest građana o razvoju saobraćaja, neophodno je informisati ih.

#2 Analiza i ocena postojećeg stanja - trenutno stanje infrastrukture

Kako bi tačno znali koji je krajnji cilj projekta, neohodno je utvrditi trenutano stanje saobraćaja.

Da bi utvrdili trenutno stanje neophodno je izvršiti prikupljanje podataka o saobraćaju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, na osnovu postojećih i dostupnih podataka, statistike i dokumentacije.

Kako bi dobili pouzdane i detaljne podatke neophodno je sprovesti dodatna istraživanja poput merenja brzine kretanja i ispitivanje stanovništva i korisnika saobraćaja o njihovim stavovima.

Vrši se procena trenutne saobraćajne mreže i utvrđuju se gustina mreže, kvalitet kolovoza i ostale relevantne informacije.

Bitna je i analiza stanja svetlosne i saobraćajne signalizacije, sistema parkiranja, kao i biciklističkog i pešačkog saobraćaja.

Bezbednost saobraćaja se utvrđuje na osnovu informacija o broju saobraćajnih nezgoda, materijalne štete pričinjene u nezgodama i povređenim i poginulim licima.

Radne grupe bi trebalo da sprovedu SWOT analizu i na osnovu svih podataka koje su prikupili do sad, da daju finalnu ocenu trenutnog stanja.

#3 Strateški okvir - rešenje problema trenutne infrastrukture

Strateški okvir daje uvid u stanje saobraćajne infrastrukture koje želimo da postignemo u periodu od 10 godina.

On mora da odgovori na sve probleme koji su identifikovani u analizi i oceni trenutnog stanja.

Nakon što se utvrdi tačna vizija razvoja saobraćaja na određenoj teritoriji, neophodno je odrediti prioritete u razvoju, sa obzirom da se ne mogu svi problemi rešiti istovremeno.

Strateški ciljevi direktno odgovataju na pojedinačne probleme koje postoje i infrastrukturi, a specifični ciljevi su obično kratkoročni i jos detaljniji i precizniji od strateških.

#4 Akcioni plan - detaljni koraci do željenog stanja u saobraćaju

Nakon što je definisan strateški okvir, kako bi se on realizovao utvrđuje se akcioni plan.

On pokazuje precizne korake koji su potrebni kako bi od trenutnog stanja uz najmanje troškova i vremena, stigli do željenog stanja.

Fotografija od: www.pexels.com/photo

U okviru akcionog plana treba utvrditi:

Željeni projekata

Odgovorne institucije i partneri

Vreme potrebno za reaizaciju projekta

Potrebna sredstva i izvore finansiranja

Indikatore na nivou svakog pojedinačnog projekta

#5 Priprema sprovođenja - organizacija javne rasprave

Kako bi bili sigurni da će se dati plan zapravo i sprovesti potrebno je da se obezbedi politička podrška i utvrdi tačno ko sprovodi strategiju, nadzor i kako se mere efekti sprovođenja strategije.

Kako bi dobili što veću podršku koja je potrebna kako bi se projekat u razvoju saobraćajne infrastrukture realizovao, neophodno je svoju strategiju predložiti građanima i u javnoj raspravi im omogućiti da izraze svoje mišljenje i sugestije u vezi njega.

Zašto je važan razvoj saobraćajne infrastrukture?

Pronalaženje načina za poboljšanje protoka saobraćaja je ključno za povećanje efikasnosti infrastrukture, smanjenje troškova i vremena prevoza ljudi i robe i razmenu znanja i dobara.

Razvijena saobraćajna infrastruktura je glavni preduslov za ekonomski rast i razvoj svake države i povećanje životnog standarda stanovništva.

Zbog toga je većina ravijenih zemalja proša kroz period intenzivne izgradnje infrastrukture koja je poboljšala efikasnost i razvijenost regiona.

Danas je saobraćaj jedan od glavnih problema i faktor koji u najvećoj meri određuje napredak svake države.

Ljudi koji donose odluke o saobraćajnoj infrastrukturi i njenom razvoju moraju da opravdaju očekivanja ljudi sa obzirom da je novac investiran iz držanog budžeta.

Kada se donose odluke i osmišljava infrastruktura neophodno je uzeti u obzir kako potrebe sadašnjih, tako i budućih generacija.

Nadamo se da smo vas ovim tekstom uputili u osnove saobraćajnog inženjeringa i uverili u stepen njegove važnosti u 21. veku.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti