Loša infrastruktura i odsustvo intermodalnih terminala razlozi za nerazvijenost tržišta prevoza tereta železnicom u Srbiji

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Nizak kvalitet železničke infrastrukture, zastarela procedura za dodelu trasa i odsustvo intermodalnih terminala, razlozi su za nedovoljnu razvijenost tržišta prevoza tereta železnicom u Srbiji, pokazali su rezultati istraživanja koje je sprovela Komisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa predstavnicima Svetske banke, a u okviru Programa za unapređenje poslovnog okruženja za Srbiju.

Studiju je izradio konzorcijum Compass Lexecon i Karanović & Partners, za potrebe navedenog projekta.

Predmet analize je tržište prevoza tereta železnicom sa detaljnom analizom lanca vrednosti železničkog saobraćaja, analizom strukture tržišta, tržišne dinamike, analizom regulatornog okruženja, performansi tržišta kao i analizom stanja konkurencije na tržištu kroz identifikaciju praksi i pravila koja mogu narušiti konkurenciju na tržištu.

- Kao rezultat analize nisu otkriveni značajni elementi koji bi upućivali na povrede konkurencije. Umesto toga, kao glavni razlozi za nedovoljnu razvijenost tržišta utvrđeni Izveštajem navedeni su: nizak kvalitet železničke infrastrukture, zastarela procedura za dodelu trasa i odsustvo intermodalnih terminala, koje su značajne prepreke ulasku na tržište i razvoju poslovanja - navode iz Komisije za zaštitu konkurencije.

Konstatuju i da je, uprkos uočenim nedostacima, tržište prevoza robe u Srbiji još u ranom stadijumu razvoja pošto je otvoreno za konkurenciju tek 2016. godine.

Kao jedan od razloga, navedena je i regulacija cena na domaćem tržištu uz konstataciju da fiksne tarife za unutrašnji prevoz koje propisuje Vlada Srbije, onemogućavaju cenovnu konkurenciju.

U sklopu Programa, potpisan je Sporazum o saradnji između Vlade Srbije i Međunarodne finansijske korporacije kojim je, između ostalog, predviđeno da Svetska banka pruži Komisiji za zaštitu konkurencije tehničku podršku za unapređenje konkurencije i regulaciju tržišta u Srbiji.

Odabir i prioritizacija sektora izvršeni su na osnovu Instrumentarijuma za procenu tržišta i politike zaštite konkurencije Svetske banke (MCPAT).

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti