ECOMONDO / KEY ENERGY: the Green Technologies Expo

Komentari: 0

ECOMONDO, manifestacija koja će se održati u Rimini Ekspo centru od 6. do 09. novembra 2018. godine, predstavlja evropsku izložbu cirkularne ekonomije sa više od 1 200 kompanija koje izlažu svoje proizvode i procese i 105 000 delegata iz više od 40 zemalja, uglavnom iz mediteranskih područja.

Međunarodni događaj koji okuplja sve sektore zelene i kružne ekonomije, od energetske efikasnosti do obnovljivih izvora energije, od recikliranja otpada do održivog razvoja.

Italija ima značajnu ulogu na evropskom nivou, uglavnom u oblasti energetske efikasnosti. Iz tog razloga, Ecomondo predstavlja jedinstven događaj u oblasti životne sredine i upravljanja otpadom, gde profesionalci iz svakog dela sveta mogu otkriti inovacije i vodeće kompanije iz ovih sektora.

Ponovna upotreba i višenamenska eksploatacija tehničkog otpada (elektronika, plastika, potrošeno ulje, itd.), biološki otpad i otpadne vode sa proizvodnjom vrednih proizvoda predstavljaju ključni prioritet emisije Ecomondo / Key Energy i nekih od ključnih radionica na kojima se održava ovaj okvir. Industrijski eko-dizajn i efikasnost resursa i energije kao i drugi ključni subjekti koji integrišu kružni ekonomski paket, implementirani su u Ecomondo-u.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti