UBRZAJTE SVOJU PROIZVODNJU S PRINECTOM

Komentari: 0

Nemačka kompanija Heidelberg, svojim rešenjem za upravljanje procesom proizvodnje Prinect, štamparijama omogućava da na jedinstven način integrišu i upravljaju celokupnim proizvodnim procesom.

Prinect pokriva sve, od upravljanja štamparije, on-line veze s kupcima, grafičke pripreme do digitalnog radnog toka za optimizaciju pripreme rada, boje, kvaliteta, mašina i čitavog niza drugih usluga.

Prinect integriše tradicionalno odvojena područja radnog naloga, odnosno pripreme, štampe i dorade te automatizuje sve proizvodne procese i povećava profitabilnost štamparije. Integracija svih tih procesa dovodi do učinkovitijeg proizvodnog procesa, nudi veću transparentnost i ubrzava protok poslova. Takođe doprinosi iskorišćavanju potpunog potencijala štamparije uz maksimalnu racionalizaciju i optimizaciju.

Postizanje maksimalnih performansi

Ubrzavanje radnog procesa ključ je za postizanje boljih performansi, a odlučujući aspekt je koliko brzo posao stiže do mašine, pri čemu se svi podaci o proizvodnji moraju sistemski uporediti i analizirati. Ovo je prvi korak prema automatizovanom radnom toku i prema Smart Print Shopu.

Važnu ulogu pritom ima Prinect jer su svi segmenti u procesu štampe povezani putem njega. Dobra vest za sve štampare je i ta da su zahvaljujući Prinectu mašine i procesi postali toliko inteligentni i brzi da svi poslovi koji prethode štampi mogu biti potpuno automatizovani.

Uz visok nivo automatizacije i standardizovanih poslova, push to stop podržava čak i potpuno autonomnu štampu.

AUTOMATIZACIJA I UMREŽAVANJE – Heidelbergova Push to Stop filozofija

Push to Stop predstavlja maksimum onoga što je moguće postići u smislu automatizacije i networkinga, isto kao što profitabilnost i poslovni uspeh ne zavise samo od štamparske mašine. Svako ko kupi Speedmaster XL 106 počinje sa iste pozicije, a nivo profitabilnosti koja se postiže zavisi isključivo o znanju i sposobnostima. Kako poboljšati proizvodne procese i povećati propusnost, koji proizvodi i kakve cene mogu privući više poslova i od kojih kupaca - Prinect daje uvid u ta pitanja.

Mnoge kompanije, čak i one industrijskih razmera, nisu u stanju uvećati ukupnu efikasnost opreme (UEO). Međutim, dalje povećanje UEO-a važan je faktor budućeg uspeha, uz efikasnu i profitabilnu proizvodnju sve manjih tiraža. Istraživanje tržišta koje je sproveo Heidelberg dalo je neke iznenađujuće rezultate, uključujući prosečnu UEO od samo 25 posto.

Ovaj podatak naglašava dilemu s kojima se suočavaju mnoge štamparije. Čak i ako štamparske mašine rade sve brže i trebaju sve manje vremena za pripremu, kao što je izmena ploča, efikasnost proizvodnog procesa ne poboljšava se onoliko brzo kako se očekuje.

Efikasnost proizvodnje još uvek zavisi ne samo od savršeno koordinisanih procesa, nego i od efikasnosti operatera. Uz do deset radnih naloga po satu operateri su već na granici opterećenja i brzine, a rezultat svega je gubitak potencijalne efikasnosti mašine tokom čekanja unosa operatera.

Heidelberg je s Push to Stop tehnologijom ceo proizvodni proces okrenuo naglavačke, upotrebili su digitalne tehnologije kako bi mašine bile pametnije, a ujedno i olakšali rad operaterima. Uz Push to Stop operateri su u mogućnosti zadržati korak s produktivnošću mašine i iskoristiti svoje potencijale.

Prinect pruža činjenice i brojke. Ovim se znanjem donose bolje poslovne odluke.

Poslovanje temeljeno na podacima, a ne na dobrom osećaju za business

Upravo je to dodatna vrednost koju Prinect donosi. Središna poslovna platforma olakšava kompanijama bolje korišćenje vlastitih podataka s ciljem postizanja profitabilnosti. Prinect prikuplja informacije duž celog lanca vrednosti, što sve činioce koji utiču na profitabilnost i produktivnost čini transparentnima. Štamparija, dakle, zna gde mora intervenisati kako bi se poboljšali poslovni procesi.

Mnoge se kompanije pitaju zašto u proseku tek svaka peta ponuda rezultuje stvarnim poslom. Prinect pruža odgovore temeljene na činjenicama i prikazuje stvarne proizvodne zahteve, kao na primer koje je vreme isporuke potrebno, kakav kvalitet i koje cene su različiti kupci spremni platiti.

Prinect takođe pokazuje koji segmenti proizvoda i tržišta imaju snage temeljene na vlastitoj proizvodnji kako bi se omogućio odgovarajući poslovni fokus. Prinect pokazuje gde su proizvodni procesi prekinuti ili usporeni i zašto izmjena posla zahteva 20 minuta.

Platforma pruža čvrste činjenice i brojke. S takvim znanjem, odnosno s takvom poslovnom inteligencijom, uprava može donositi bolje poslovne odluke vezane za investicije, cene i portfolio proizvoda.

Što je proizvodnja produktivnija, to su troškovi niži - što omogućava ponudu proizvoda po atraktivnijim cenama i čime se otvara prostor za dobijanje više poslova. Umreženi, dosledni i visokokvalitetni proizvodni tok Prinecta smanjuje opterećenje menadžmenta. Umesto da troše puno vremena na pronalaženje i dobijanje poslova, mogu se posvetiti strateškim zadacima.

Prinect čini štampariju transparentnom. Detaljno praćenje proizvodnje omogućava prepoznavanje slabih tačaka u ranoj fazi i pravovremeno preduzimanje određenih protivmera. Standardizacija procesa štampe i Color Managment pomoću Prinecta štede vreme (do 40%) i smanjuju makulaturu kroz učinkovite postavke.

Proizvodni tok visokih performansi uz Prinect

Ključni element u poslovanju s Prinectom je smanjenje varijabli procesa i ručne intervencije, tj. dodirne tačke. Prinect pruža sveobuhvatni prikaz svih procesa, od cene do proizvodnje, od pripreme do dorade. Ovo je vrlo važno jer su svi ovi elementi međusobno povezani i utiču jedan na drugog.

Prinect omogućava 40% više procesiranih poslova sa istim brojem radnika. Prinectov sistem radnog toka, korišćenjem procesnih modula spremnih za upotrebu u pripremi, smanjuje ručne korake.

Mnoge štamparije menjaju formate na jednoj mašini i do šest puta dnevno. To rezultira prekidom rada od približno dva sata i većim radnim opterećenjem dorade. Uz Prinect, parametri procesa kao što su format tabaka ili konfiguracija boja mogu se optimizovati kako bi se osiguralo da pri izmeni poslova treba napraviti što manje funkcija.

Ove standardizovane postavke određuju kako se posao dovršava, bez potrebe za ručnom intervencijom. Međutim, Prinect ne samo da kontroliše proizvodni lanac, on takođe izračunava i troškove.

Ako je dostupno više mašina, odlučuje o tome koji se proizvod na kojoj mašini može najekonomičnije proizvesti. Korišćenjem Prinecta, kompanije mogu udvostručiti svoje rezultate ili prepoloviti troškove.

Heidelberg Jugoslavija d.o.o.
Mažuranićeva 3, Srbija,
11010 Beograd
Telefon +381 11 3045 460
Telefax +381 11 3045 476
info@heidelberg.rs
www.heidelberg.com


0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti