Visokokvalitetni indukcioni senzori za alatne mašine

Komentari: 0

OMRON je predvideo mesto primene za dve vrste indukcionih senzora primerenih za rad u uljnom okruženju alatnih mašina. Senzori sa oznakama E2B i E2FM se međusobno dopunjavaju i u stanju su da podmire kompletnu lepezu potreba u vezi sa detekcijom pozicija radnih elemenata i obrađivanog materijala.

U savremenom svetu u obavljanju različitih radova sve više nas zamenjuju mašine a istovremeno se očekuje ispunjavanje sve većih zahteva s njihove strane. Mašine kao što su strugovi, prese ili industrijske bušilice moraju da rade brzo i što preciznije a istovremeno moraju biti trajne. 

Za ovakve mašine podmazivanje i uljno hlađenje su osnovni elementi funkcionisanja. Međutim, ovo ne stvara povoljno okruženje za rad svih vrsta senzora koji se danas veoma široko koriste u modernoj, automatizovanoj industriji. U susret zahtevima proizvođača i operatera navedenih mašina, izašla je japanska firma OMRON, koja je jedan od svetskih lidera u proizvodnji industrijskih senzora.

Senzori serije E2B za rad u okruženju uljne magle 

Seriju E2B predstavljaju senzori namenjeni za rad u okruženju gde se pojavljuje uljna magla. E2B ne moraju biti prikladni za rad u agresivnom okruženju, s obzirom na činjenicu da ovo nisu senzori namenjeni za rad direktno u radnom okruženju kao npr. serija E2FM, međutim isti su visoko efikasni na svim mestima gde su potrebne sledeće funkcije: 

- precizna detekcija otvaranja i zatvaranja membrana i pokrova

- upravljanje automatima za izmenu alata

- upravljanje automatima za dodavanje materijala za obradu

Ključne osobine senzora serije E2B

Senzori E2B otporni su na koncentrisanu uljnu maglu. Pružaju mogućnost jednostavne dijagnostike, izmene postavki i eventualne zamene. Opremljeni su vodom u PUR izolaciji za korišćenje u nepovoljnim (agresivnim) uslovima okruženja. Pored toga, kako naglašava proizvođač, serija E2B pokriva do 70% svih postojećih funkcija koje se primenjuju u industrijskoj mašinskoj opremi. 

Posebno izdržljiva serija senzora E2FM

Na mestima gde se ulje ubrizgava pod pritiskom i gde se čestice metala premeštaju sa velikom brzinom po nepredvidivim trajektorijama, veoma je prikladna izuzetno izdržljiva serija senzora E2FM.

Senzori ove serije mogu se koristiti za: 

- detekciju radnih i graničnih pozicija na industrijskim bušilicama,

- detekciju radnih cilindara na strugovima,

- mnoge druge funkcije na mestima na kojim se zahteva visoka otpornost i pouzdanost.

Najbitnije osobine senzora serije E2FM

Ovi senzori odlikuju se 20-kratno dužim vekom trajanja u odnosu na obične indukcione senzore, otpornošću na hemikalije i ulje, imaju modulaciju detekcionih signala na niskim frekvencijama a time i manju verovatnoću pojave smetnji, uz otpornost na udarce i trzaje. Opremljeni su polipropilenskim vodom, otpornim na delovanje agresivnih hemijskih faktora. 

Rezime

Vredi imati na umu da se senzori OMRON serija E2B i E2FM međusobno dopunjavaju. Lako je izabrati za njih kako ugaone tako i ravne vodove.

Više informacija na web stranici firme Transfer Multisort Elektronik 

TME raspolaže visoko kvalifikovanim inženjerskim kadrovima i ovi stručnjaci ostaju na raspolaganju u vezi sa naknadnim pitanjima i objašnjenjima, a takođe pružaju tehničku podršku. 0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti