VEĆA PRODUKTIVNOST UZ MODULARNE SISTEME ZA PAKOVANJE

Komentari: 1

Preciznije i kvalitetnije zatvaranje kutija, mobilnost linije, mogućnost jednostavnog podešavanja oblika i dužine sistema trenutnim potrebama na liniji za pakovanje, su samo neke od prednosti investiranja u nabavku SOCO SYSTEM bumerang sistema za pakovanje. 

Pakovanje, lepljenje i paletiziranje kutije sa iste pozicije – „ONE MAN PACKING STATION“

Bumerang linija za pakovanje omogućava obavljanje tri operacije na ograničenom prostoru od strane samo jednog operatera:

- Formiranje kutija sa jednostavnim sistemom za fiksiranje kutije omogućava operateru da su mu obe ruke slobodne za pakovanje.

- Lepljenje kutije sa gornje i donje strane lepljivom trakom, nakon čega kutija prelazi na transporter gde se vrši prikupljanje kutija neposredno iza leđa operatera.

- Ređanje kutija na paletu (paletiziranje kutija) se obavlja nakon što je transporter za prikupljanje kutija pun.

Linija za pakovanje se sastoji od:

- Valjkastog (rolgang) transportera sa sistemom za fiksiranje kutija koji obezbeđuje da, nakon što operater preklopi donje stranice, kutija stoji stabilno i omogućava operateru da sa obe ruke izvrši slaganje pojedinačnih proizvoda u kutiju. Sistem za fiksiranje kutija se u cilju ubrzanja procesa može zameniti automatskim uređajem za preklapanje donjih stranica kutije. 

- Lepilice uređaja za zatvaranje kutije sa gornje i donje strane lepljivom trakom. Postoji više tipova lepilica, od polu-automatskih, gde operater sam preklapa gornje stranice kutije, pa sve do potpuno automatizovanih modela uređaja koji istovremeno vrše i podešavanje sistema na različite dimenzije kutija i automatsko preklapanje gornjih stranica kutija. 

- Rolgan transportera na izlazu iz lepilice za prihvat zatvorenih-zalepljenih kutija

- Fleksibilnog nepogonjenog transportera. Najvažnija karakteristika ovog transportera je njegova mogućnost da se razvlači i skuplja kao harmonika pa je vrlo jednostavno prilagoditi njegovu dužini i smer transporta trenutnoj situaciji u pakeraju. 

- Gravitacionog valjkastog (rolgang) transportera za prikupljanje zatvorenih kutija. Na taj način, operater ima dovoljno vremena da završi trenutni proces pakovanja i da se nakon toga samo okrene i pristupi procesu paletiziranja odnosno slaganja kutija na paletu.

Ceo sistem je podesiv prema zahtevanoj visini i sastoji se od standardnih modula koji se mogu jednostavno modifikovati za druga rešenja. Prednost ovakvog sistema je što se može lako nadograditi i automatizovati u skladu sa vašim potrebama i rastom vaše proizvodnje sa sledećim sistemima: 

*Kartonirka - mašina za automatsko formiranje kutija i zatvaranje i lepljenje kutija sa donje strane

*Paletizer – mašina sa robot rukom koja po unapred zadatom algoritmu vrši slaganje zatvorenih/zalepljenih kutija na paletu.

Ovaj uređaj može dalje biti unapređen sa transportnim sistemom za preuzimanje i transport napunjenih paleta, i magacinom paleta za hranjenje paletizera praznim paletama, nakon što je završen proces pakovanja kutija na prethodnoj.

*Strečerica – mašina za automatsko obavijanje paleta streč folijom u cilju osiguranja sadržaja palete tokom transporta do krajnjeg kupca.

Nema potrebe za angažovanjem dodatnog operatera - rešenje su sistemi za automatsko štampanje i lepljenje etiketa.

Najčešći način obeležavanja transportnih kutija za zbirna pakovanja je pomoću nalepnica. Nalepnice se mogu štampati unapred ili direktno na proizvodnoj liniji, pri čemu štampanje može biti i u realnom vremenu, a zatim nanositi na kutije. 

Ručno nanošenje nalepnica radi se samo prilikom proizvodnje manjeg obima. Kod proizvodnje srednjeg i većeg obima sve više se koriste automatski sistemi za štampanje i nanošenje nalepnica.

U zavisnosti od same aplikacije, štampanje i nanošenje nalepnica je moguće na različitim pozicijama na kutiji: odozgo, sa prednje, zadnje ili bočne strane.

U zavisnosti od aplikacije i pozicije etikete na kutiji, primenjuju se različite vrste aplikatora za kontaktno ili beskontaktno lepljenja nalepnica. 

https://youtu.be/hsIGCz7iQYc

Trim d.o.o.
Ribarska 83
35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

  

1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Sanela berisa
24.10.2020 03:46
Dali su vam potrebne radnice? Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti