Učiniti solarnu energiju sigurnijom za kompanije: Zašto, šta i kako

Komentari: 0
Fotografija od: SolarEdge

Poboljšana ekonomija, vladini podsticaji i povećana svest o solarnoj energiji kao održivoj alternativi električnoj mreži dovode do toga da sve više kompanija pređe na solarnu energiju. Uz potencijal za dobrobit velikih i malih kompanija, pametna energetska rešenja se pojavljuju na neiskorišćenim krovovima tržnih centara, proizvodnih pogona, aerodroma, škola i bolnica.

Shodno tome, fotonaponski sistemi se sada posmatraju kao dugoročne investicije kojima je potrebno pažljivo upravljati i nadgledati ih kako bi se maksimizirao povraćaj ulaganja i uštede na kraju.

Kao i kod svake ozbiljne investicije, zainteresovane strane moraju osigurati da zaposleni u tim preduzećima, kao i imovina koju finansiraju, budu sigurni i zaštićeni od fizičkih povreda.

Poslovni objekti su imovina velike vrednosti, a u slučaju požara gubitak imovine i prekidi poslovanja mogu biti skupi.

Za rešavanje ovih i drugih bezbednosnih problema, visokokvalitetni fotonaponski sistemi sa poboljšanim bezbednosnim karakteristikama služe kao odlično rešenje.

Počnimo sa osnovama…

Sve dok sunce izlazi, visoki jednosmerni naponi pokreću PV module i žice, čak i kada je glavni prekidač isključen.

To znači da, u malo verovatnom slučaju požara ili vanredne situacije, vatrogasci moraju da sačekaju dok sunce zađe kako bi intervenisali.

Kako bi osigurali svoju sigurnost, vatrogasci obično iz predostrožnosti prekidaju dovod električne mreže do zapaljenih objekata pre gašenja požara.

Pretpostavljaju da ne postoji rizik od strujnog udara kada se mreža isključi, što omogućava prskanje vode i stvaranje rupa na krovu tako da se toplota i dim mogu raspršiti.

Međutim, ova pretpostavka nije tačna u slučaju tipičnog PV krovnog sistema.

Iako ovaj scenario može predstavljati rizike, primenom naprednog dizajna sistema i pažljivim odabirom proizvoda ovi rizici se mogu ublažiti.

Fotografija od: SolarEdge

Bezbednost počinje na nivou modula

Tradicionalni žičani pretvarači obično imaju ograničenu sigurnosnu funkcionalnost jer ne moraju nužno da smanjuju jednosmerni napon kada su isključeni.

Da bi se ispunili bezbednosni standardi, potrebno je kupiti i instalirati dodatni hardver specifičan za bezbednost, dodajući više troškova i rada za instalaciju.

Iako može biti teško i skupo rešiti ove bezbednosne probleme, neka rešenja pružaju naprednu bezbednosnu funkcionalnost.

Na primer, SolarEdge je razvio rešenje energetske elektronike na nivou modula zasnovanog na optimizatorima snage.

Optimizatori snage su elektronika priključena na svaki modul koja im obezbeđuje nezavisnost za maksimiziranje izlaza.

Optimizatori snage pretvaraju solarne module u pametne module, povećavajući izlaznu energiju sistema i omogućavajući praćenje i kontrolu nivoa modula.

Ništa manje važno, oni pružaju povećanu sigurnost. Kao deo svog rešenja, SolarEdge-ova SafeDC™ funkcionalnost smanjuje napon modula na 1 volt nakon isključivanja pretvarača.

Ovo je važno jer čak i ako vatrogasci nisu svesni postojanja fotonaponskog sistema, bezbednosni režim na nivou modula se pokreće kada isključe napajanje. SafeDC™ funkcionalnost takođe pomaže da se izbegnu dodatni troškovi instaliranja hardvera specifičnog za bezbednost – smanjujući vreme instalacije i prostor za greške.

Pored toga, sa optimizatorima napajanja svaki modul se može stalno nadgledati kako bi se odredio njegov učinak i upozorio instalatera ili vlasnika sistema o mogućim greškama i potencijalnim bezbednosnim rizicima. Osoblje za održavanje stoga može daljinski da nadgleda i rešava probleme, umesto da obavlja dijagnostiku na licu mesta.

Ovo poverenje u SolarEdge-ovu SafeDC™ tehnologiju proširuje se na vatrogasce koji instaliraju SolarEdge na krovove sopstvenih vatrogasnih stanica.

U Velikoj Britaniji, vatrogasna i spasilačka služba odabrala je SolarEdge za 700 kW PV sistema u 12 različitih vatrogasnih stanica i 3 zgrade sedišta.

Ovo je bilo zbog SolarEdge-ovih naprednih bezbednosnih karakteristika, kao što je vatrogasni prolaz, koja omogućava centralno upravljanje bezbednošću za fotonaponske sisteme, uključujući automatsko i ručno isključivanje sistema jednosmernom strujom, indikaciju u realnom vremenu jednosmernog napona sistema radi osiguranja bezbednosti i dugme za hitno zaustavljanje za ceo PV sistem.

Fotografija od: SolarEdge

Upoznajte svoje državne propise i uslove osiguranja

Zbog ovih sigurnosnih problema u kombinaciji sa proliferacijom tržišta solarne energije, osiguravajuća društva, vatrogasne službe i komunalna preduzeća širom sveta sprovode bezbednosne propise.

Dok su PV bezbednosni zahtevi odgovornost svake pojedinačne zemlje i mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona, progresivni propisi imaju zajednički uticaj na vođenje solarne industrije ka poboljšanoj bezbednosti sistema.

Nemački VDE-Fire Safety standardi nalažu da nakon isključivanja napajanja naizmeničnom strujom, oni koji prvi reaguju nisu izloženi riziku od strujnog udara usled direktnog kontakta sa visokonaponskim DC kablovima.

Globalno, sve više vlada najavljuje svoju posvećenost novoj ekološkoj politici koja će postati neutralna do 2050.

Ovo označava prelazak na ekonomiju sa niskim sadržajem ugljenika i priliku za podsticanje investicija i inovacija u obnovljivoj energiji.

Dok se globalni bezbednosni standardi, tehnološke inovacije i svest potrošača o sistemima solarne energije brzo razvijaju, isto tako se razvijaju i finansijske nagrade i ekološke koristi za komercijalna preduzeća.

SolarEdge ostaje posvećen vođenju razvoja sigurnijih solarnih rešenja koja zadovoljavaju rastuće potrebe komercijalnih preduzeća, vladine propise, zahteve osiguranja i dugoročne ciljeve održivosti.

SolarEdge će prisustvovati konferenciji OIE u Beogradu 14. septembra, vidimo se tamo!

https://hubs.la/Q020lw6-0

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti