TOTAL SREDSTVA ZA OBRADU METALA

Komentari: 0

Metaloprerađivačka industrija je veoma širok pojam, u ovom broju ćemo se potruditi da predstavimo TOTAL proizvode za one grane metaloprerađivačke industrije koje su zastupljene u Srbiji. Izdvojili bismo sledeće: industriju obrade metala, valjanje aluminijuma i industriju obrade čelika.

TOTAL nudi širok asortiman sredstava za obradu metala od vodorastvorivih (emulgirajućih) do sredstava koja se ne rastvaraju u vodi (neemulgirajuća sredstava).

Želimo da istaknemo da TOTAL posvećuje veliku pažnju zaštiti zdravlja korisnika. TOTAL ne koristi biocide koji deluju po principu oslobađanja formaldehida, eng. formaldehyde release u formulaciji svojih proizvoda.

Poznato je da je formaldehid kancerogen. Slično je i sa formulacijama tečnosti za obradu metala koje sadrže komponente nastale reakcijom bornih kiselina i drugih hemikalija, npr. alkanolamini. 7Pošto je borna kiselina klasifikovana u grupu T otrovno, eng. toxic, R 60-61 i opasno, eng. dangerous, Repr. 1B, H360FD (postoji mogućnost štetnog uticaja na plodnost, postoji mogućnost štetnog uticaja na plod), TOTAL u tečnostima za obradu metala ne koristi hemikalije nastale re¬akcijom sa bornom kiselinom iako je upotreba reakcionih proizvoda borne kiseline u mnogim evropskim zemljama i dalje dozvoljena (zakonski je ograničena samo upotreba čiste borne kiseline, ne i većine reakcionih proizvoda borne kiseline).

TOTAL asortiman čine vodorastvorljiva sredstva za obradu i hlađenje metala– serija proizvoda LACTUCA (visokokvalitetna emulgirana ulja koja formiraju makroemulzije – tzv. bele emulzije), serija SPIRIT (visokokvalitetne polusintetičke tečnosti koje formiraju poluprozirne emulzije) i serija VULSOL (visokokvalitetne sintetičke tečnosti koje sa vodom formiraju prozirne emulzije), ne sadrže biocide koji deluju po principu oslobađanja formaldehida, niti sadrže bor odnosno komponente koje bi nastale nakon reakcije sa bornom kiselinom.

Pomenute serije proizvoda za obradu metala: LACTUCA, SPIRIT i VULSOL se uspešno koriste, počevši od najjednostavnijih do najzahtevnijih operacija obrade različitih metala.

Od nemulgirajućih sredstava za obradu metala TOTAL nudi:

• MARTOL EV CF i MARTOL LVG CF seriju: isparljiva ulja za štancanje koja ne sadrže hlor, tačka paljenja iznad 61⁰C

• MARTOL EP CF seriju: visokokvalitetna ulja za hladnu deformaciju, ne sadrže hlor, viskoziteti 65, 100, 235, 405 mm²/s na 40⁰C

• MARTOL EP seriju: visokokvalitetna ulja za hladnu deformaciju, sadrže hlor, viskoziteti 79 i 180 mm²/s na 40⁰C

• MARTOL AL seriju: visokokvalitetna ulja za hladnu deformaciju aluminijuma, ne sadrže hlor, viskoziteti 20, 60 i 150 mm²/s na 40⁰C

• VALONA MS 5000, MS 7000 serije neaktivnih reznih ulja, hidrokrekovano bazno ulje, ne sadrže hlor, viskoziteti od 9 do 42 mm²/s na 40⁰C

• VALONA ST 9000 serija aktivnih reznih ulja, hidrokrekovano bazno ulje, ne sadrže hlor, viskoziteti od 13 do 37 mm²/s na 40⁰C

• VALONA GR 3000, GR 5000, GR 7000, GR 9000 serije neaktivnih ulja za brušenje, honovanje i superfiniš operacije, hidrokrekovano bazno ulje, ne sadrže hlor, viskoziteti od 5 do 22 mm²/s na 40⁰C

• DIEL MS seriju: ulja za obradu metala elektroerozijom tzv. dielektrični fluidi, veoma nizak sadržaj aromata, bez mirisa, viskoziteti 1.75, 2.3, i 3.9 mm²/s na 40⁰C

Aluminijum je jedan od metala čija upotreba ima rastući trend u poslednje vreme, kako u automobilskoj industriji tako i u drugim granama industrije. TOTAL je razvio posebnu grupu visokokvalitetnih proizvoda namenjenih operacijama valjanja aluminijuma koja omugućavaju visoku produktivnost, smanjenje troškova i duži životni vek trajanja opreme.

TOTAL može ponuditi sledeća maziva koja se koriste u različitim delovima valjaonica aluminijuma:

• LUBRILAM S: ulja za hladno valjanje aluminijuma

• LUBRILAM ADD: serija aditiva koja se dodaju ulju LUBRILAM S, kod hladnog valjanja aluminijuma

• LUBRILAM CLEANER H1: sredstvo za čišćenje uljne pare, sertifikat NSF H1 - odobreno za slučajni kontakt sa hranom

• AZOLLA AL: specijalno hidraulično ulje koje ne ostavlja fleke na aluminijumu posle operacije žarenja, sertifikat NSF H1 - odobreno za slučajni kontakt sa hranom

• CARTER ALS: specikalno reduktorsko ulje koje ne ostavlja fleke na aluminijumu posle operacije žarenja

• MARTOL FMO: ulje za hladnu deformaciju kod proizvodnje ambalaže od aluminijuma za hranu, sertifikat NSF 3H - odobreno za direktan kontakt sa hranom

Industrija čelika predstavlja jednog od najvećih potrošača maziva. TOTAL može ponuditi sledeća maziva koja se koriste u različitim operacijama u fabrikama za čelik:

• Visoka peć: turbinska ulja za podmazivanje vazdušnih kompresora - PRESLIA; ulje za zaptivanje rezervoara gasa - GASO; visoko temperaturne masti CERAN XM ili ALTIS HV1

• Završne linije: masti za podmazivanje valjaka - CERAN XM, MULTIS EP ili LICAL EP; teško zapaljive hidraulične tečnosti - HYDRANSAFE HFC / HFDU; sredstva za zaštitu od korozije - OSYRIS

• Toplo / hladno valjanje: mast za podmazivanje ležajeva radnih valjaka - CERAN XM; cirkulaciona ulja - CORTIS MS; masti za podmazivanje valjaka transportnih traka - CERAN XM, MULTIS EP ili LICAL EP; masti za prenosne mehanizme - CERAN MS ili ST2; vodorastvorljiva sredstva za hlađenje i podmazivanje (za brušenje valjaka) - VULSOL MSF; tečnosti za teksturiranje valjaka - DIEL MS; teško zapaljive hidraulične tečnosti - HYDRANSAFE HFC / HFDU;

• Kontinuirani liv: Oplatna ulja - IRONCAST; visoko temperaturne masti za podmazivanje valjkastih ležajeva - CERAN XM ili ALTIS HV1; teško zapaljive hidraulične tečnosti - HYDRANSAFE HFC / HFDU.

Naravno, TOTAL asortiman čine i druga maziva za optimizaciju procesa održavanja: mineralna hidraulična ulja (sa ili bez aditiva za Cink-Zn) - AZOLLA ZS / AF, mineralna i sintetička reduktorska ulja - CARTER EP / XEP / SH / SG i višenamenske EP masti – MULTIS EP i LICAL EP.

Svi proizvodi koji sačinjavaju TOTAL-ovu ponudu su usklađeni sa strogim zakonodavnim normama (REACH registracija), kao što smo već napomenuli, TOTAL je veoma posvećen cilju da proizvodi budu bezbedni po zdravlje operatera i prihvatljivi za životnu sredinu.

Pomenućemo reference sa kojima TOTAL ima već ostvarenu, partnersku, saradnju u pogonima širom sveta: ARCELORMITTAL, TATA STEEL, TISCO, NLMK, SEVERSTAL, HYUNDAI STEEL, HARSCO METALS, VOESTALPINE, THYSSENKRUP, zatim u industriji obrade i valjanja aluminijuma: ALCOA, NOVELIS, RUSAL, RIO TINTO, HYDRO i kod obrade raznih vrsta metala: PARKER, BAUD, DAIMLER, VALEO, CARTIER, Z F, TRW, BONTAZ, REXROTH…

Kao siguran partner čiji proizvodi zadovoljavaju najstrožije zahteve u pogledu kvaliteta TOTAL je zaslužio poverenje vodećih svetskih proizvođača opreme: KAPP NILES, KARL KLINK, ACHENBACH, GEHRING, MAZAK, GLEASON…

Kako biste se detaljnije informisali o našim proizvodima, kontaktirajte lokalne predstavnike kompanije TOTAL ili posetite:

www.industrial.lubricants.total.com
www.catalog.lubricants.total.com
www.total-serbia.rs 

TOTAL SERBIA d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd
Kontakt osoba: dipl. ing. Darko Đurđević
Mob: +381 64 658 6947
E-mail: darko.djurdjevic@total.com
Web: www.total-serbia.rs

 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti