SWOT analiza – sveobuhvatan prikaz vaše pozicije

Komentari: 0

Većina uspešnih biznis priča ima jednu zajedničku stvar, a to je jasno definisana strategija. Ona je mnogo više od pukog zbira ciljeva i načina na koji se oni mogu ostvariti. Pri kreiranju, ali i redefinisanju postojeće (i možda nedovoljno razrađene), važno je uzeti u obzir širi kontekst, a pravi alat za to je SWOT analiza.

SWOT analiza predstavlja korisnu tehniku za razumevanje snaga i slabosti vašeg biznisa, kao i za prepoznavanje prilika koje su vam otvorene i pretnji koje bi mogle ugroziti vaš biznis. SWOT je akronim od engleskih izraza za ove pojmove (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats).

Ovu tehniku možete koristiti kako biste postavili svoje poslovanje u pravi kontekst, istražujući sve njegove važne aspekte. Prisutna je od šezdesetih godina, a stvorio ju je Albert Hamfri. Zbog svoje sveobuhvatnosti, i dalje ostaje jedan od korisnijih alata za analizu poslovanja.

SWOT analiza izbliza

Kako biste mogli samostalno da uradite SWOT analizu svog poslovanja, evo detaljnijeg opisa njenih ključnih faktora.

Snage se odnose na pitanja kao što su:

- Koje su najjače strane vašeg poslovanja?

- Šta je ono što vi radite bolje od drugih?

- Šta vaša ciljna grupa vidi kao vaš najistaknutiji kvalitet?

- Koji su resursi kojima vi imate pristup a drugi ne?

- Šta je jedinstvena prodajna pozicija vaše firme?

Važno je u obzir uzeti interne i eksterne snage: na primer, eksterna snaga može biti blizina i dostupnost sirovina koje su vam neophodne, a interna dobro obučen i efikasan proizvodni tim.

U slučaju da vam je teško da identifikujete snagu svog biznisa, probajte da na papiru ispišete sve ono čime biste mogli opisati svoje poslovanje. Neki od tih opisa će se sigurno odnositi upravo i na snage. Isto tako, u vidu imajte i svoju konkurenciju: ukoliko se oni, recimo, bave visokotehnološkom proizvodnjom isto kao i vi, onda to ne može biti vaša snaga, već jedna od osnovnih odrednica vašeg poslovanja. Da nema nje, ni oni koji su vam konkurencija to ne bi bili, zar ne?

Slabosti ćete najlakše identifikovati odgovorima na sledeća pitanja:

- Šta je ono što se u vašoj firmi može poboljšati?

- Šta bi trebalo da izbegavate?

- Koji faktori negativno utiču na vaše poslovanje?

- Šta je ono što bi drugi ljudi mogli da vide kao slabost vašeg biznisa?

Isto kao i kod snaga, fokusirajte se na interni i eksterni aspekt i budite realistični koliko je to moguće. Ili, još bolje, uključite i druge ljude u ovaj proces; oni vam mogu ponuditi uvide koje možda trenutno sami nemate.

Prilike možete prepoznati odgovorom na:

- Koje dobre prilike oko vas možete prepoznati?

- Sa kojim zanimljivim trendovima ste trenutno upoznati?

O njima možete više saznati tako što ćete se informisati o promenama na tržištu ili u tehnologiji, imajući u vidu užu i širu perspektivu, promene propisa u vašoj oblasti poslovanja, društvenim promenama, lokalnim događajima i tome slično.

Pretnje su prepoznatljive kroz ova pitanja:

- Koje su prepreke sa kojima se suočavate?

- Šta vaša konkurencija radi bolje od vas?

- Da li imate finansijskih problema?

- Da li poštujete procedure i standarde vezane za vaše poslovanje?

- Da li promene (na tržištu, u tehnologiji, u propisima) prete vašem poslovanju?

- Da li neka prepreka može vaše poslovanje da dovede u pitanje?

Kod pretnji, ali i kod svih ostalih tačaka, fokusirajte se na stanje kakvo je sada; ne kakvo je bilo ili kakvo predviđate da će biti.

Konkretan primer SWOT analize

Evo jednog primera koji vam može pomoći u sprovođenju sopstvene analize. Zamislimo da se ovde radi o maloj konsultantskoj agenciji koja je na početku poslovanja. Njena SWOT analiza može da izgleda ovako:

Snage:

- Mogu brzo da odgovore na upite svojih klijenata, jer ne moraju da čekaju odobrenja viših instanci.

- Brzo mogu da intervenišu ukoliko se neka od marketinških strategija pokaže kao pogrešna.

- Mogu da se kvalitetno staraju o odnosu sa klijentima, pošto imaju vremena da se tome posvete.

- Vlasnik agencije ima dobru reputaciju među drugim preduzetnicima iz iste branše.

- Nemaju velike troškove.

Slabosti:

- Agencija nije dovoljno vidljiva na tržištu ili ima nedovoljno razvijenu reputaciju.

- Ima malo zaposlenih, koji nemaju ujednačen nivo stručnosti za sve oblasti koje pokrivaju.

- Problemi mogu nastati u slučaju odsustva jednog zaposlenog sa posla.

- Finansije su neizvesne.

Prilike:

- Tržišni segment koju pokrivaju se proširuje, što otvara nove mogućnosti.

- Njihova konkurencija može biti inertna u usvajanju novih tehnologija ili trendova.

- Država podstiče razvoj preduzetništva novčanim stimulacijama.

Pretnje:

- Moguće su velike promene na tržištu, uzrokovane tehnologijom, kojima neće moći dovoljno brzo da se prilagode.

- Ugroženost tržišne pozicije mogućnošću gubljenja fokusa iz vida ili prednošću konkurencije.

Kao rezultat ovakve analize, ova konsultantska kuća može da odluči da se fokusira na hitre reakcije na zahteve klijenata i na pružanje usluga lokalnim kompanijama ili institucijama. Marketinške aktivnosti se mogu odvijati i u saradnji sa nekoliko lokalnih časopisa koji pokrivaju ciljnu grupu, a i uklapaju se u budžet. Uz to, oni mogu biti u stalnoj pripravnosti kada su u pitanju novi trendovi koje diktira tehnologija.

Par saveta za efikasniju upotrebu SWOT analize

SWOT analiza je ozbiljan alat sa čijim rukovanjem su najupoznatiji ekonomisti. To ne znači da i sami ne možete da je koristite. Naprotiv, ona može biti odlična i za nešto manje formalnu formulaciju strategije. Ako, ipak, insistirate na tome da bude što je moguće rigoroznija, onda takve moraju biti i informacije koje u nju ulaze.

Što su brojke i opisi konkretniji, to je i SWOT analiza preciznija. Ako taksativno nabrajate sve ono što su vaše snage, slabosti, prilike i pretnje, neka liste koje kreirate budu poređane po prioritetima. Isto tako, trudite se da u nju uvrstite one informacije koje će vam i u budućnosti koristiti, kako biste mogli da pravite vremenske preseke ostvarenosti svojih ciljeva.

 

Preuzeto sa Moja Firma

O Autoru

Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo) i terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT). Suosnivač je i projektni menadžer nevladine organizacije usmerene na celoživotno obrazovanje. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik popularnog sajta o psihologiji Psihoverzum, kao i osnivač i vlasnik Studija za produkciju pisanog sadržaja Odegra.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti