Stezna tehnologija - Nova generacija steznih blokova nudi veliki broj verzija

Komentari: 1

Uvek korak ispred: SCHUNK je prva kompanija koja je izbacila na tržište stezne blokove. TANDEM3 modularni sistem nastavak je ove uspešne priče: nova serija zamenjuje postojeće TANDEM-plus modularne sisteme i proširuje portfolio velikim brojem različitih verzija.

SCHUNK nudi više rešenja i usluga za stezanje radnih delova u svojoj standardnoj lepezi proizvoda od bilo koje druge kompanije i utire put za njihovo korišćenje u automatizovanom punjenju mašina.

Na prvi pogled, tri žleba na TANDEM KSP3 steznim blokovima upadaju u oči. Ali upravo se po “unutrašnjim karakteristikama“ prvi proizvod TANDEM3 modularnog sistema razlikuje od svojih prethodnika.

Novom ponudom steznih blokova SCHUNK zamenjuje svoj postojeći modularni sistem TANDEM-plus i nadopunjava ga sa verzijama koje imaju dodatne tehničke karakteristike.

Svaka od njih omogućava patentirano praćenje položaja čeljusti preko dinamičkog pritiska, druga omogućuje kontrolu vazdušnog sistema preko čeljusti.

Praćenje položaja čeljusti ili prisutnosti radnog dela ranije je bilo moguće samo uz dodatna sredstva.

Zahvaljujući integraciji standarda, SCHUNK otvara nova područja primene u području automatizovane mašinske obrade.

Najviša stezna sila, brojne verzije

KSP3 se odlikuje sa još jednom inovacijom: ima veću steznu silu od svih prethodnih modela zahvaljujući opružnim sklopovima koji su integrisani u pneumatskoj stegi.

U slučaju odvajanja dovoda vazduha od steznog bloka, opruge održavaju steznu silu. Stezni blok može da se univerzalno koristi kad god je u postupku potrebna pouzdana konstantna i visoka stezna sila – najpre u automatizovanom punjenju mašina.

Zahvaljujući konzolnim pločama može da se brzo i jednostavno postavi na mašinski sto ili VERO-S stezni sistem sa brzom zamenom, čime se ostvaruju uštede na troškovima postavljanja sistema.

Takođe je idealan za 6-stranu mašinsku obradu sa dve postavke. 2-čeljusna stega dostupna je u sedam veličina, sa standardnim ili dugim hodom ili s fiksnom čeljusti.

Dostupno je ukupno 200 različitih verzija. Ogromna raznovrsnost mogućnosti za opremu karakteriše celi TANDEM3 modularni sistem.

SCHUNK je takođe razvio opsežan raspon pribora za novu seriju proizvoda, uključujući čeljust za 3-osnu i 5-osnu mašinsku obradu, kao i standardizovane konzolne ploče za jednostavno postavljanje.

Sa modularnim sistemom, stručnjak u steznoj tehnologiji proširuje svoju već široku ponudu tako da uključuje dodatne stezne uređaje za sve primene.

U kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom, SCHUNK može da ispuni sve zahteve klijenata.

KSP3 postavlja temelje za modularne sisteme budućnosti i on će biti dopunjen dodatnim proizvodima kao što su 3-čeljusne stege ili električne stege.

SCHUNK Intec GmbH
Spann- und Greiftechnik
Friedrich-Schunk-Straße 1
A - 4511 Allhaming
Tel. +43-7227-22399-0
Fax +43-7227-21099
info@at.schunk.com
www.schunk.com

 

1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Darko
14.12.2022 22:25
Schunk uvek ispred svih Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti