Seminar: Pravni aspekti veštačke inteligencije (AI)

Komentari: 0
Fotografija od: Top-conference.com

Pre samo godinu dana, veštačka inteligencija (AI) bila je samo tema za razmišljanje, daleka budućnost i dugoročna vizija o tehnologiji koja će možda jednom u nekoj meri uticati na naše redovne poslove, ali i privatni život.

Pred kraj prošle godine, u našu svakodnevnicu je na mala vrata ušao servis pod nazivom „ChatGPT“.

I dok smo svi suočeni sa ovom informacijom pokušavali da sagledamo činjenicu da je nešto tako moguće i svima lako dostupno, stigla je i nova, unapređena verzija servisa označena brojem četiri koja je iz razvojnog centra Open AI kompanije izašla u martu prošle godine.

Prateći ovaj nadolazeći trend razvoja veštačke inteligencije, centralna komisija Evropske unije odobrila je radnu verziju Uredbe o veštačkoj inteligenciji, u javnosti nazvane AI Act. Ovaj nacrt upućen je Evropskom parlamentu na usvajanje, a isti je odmah prosleđen i na javnu raspravu koja je u toku.

Seminar "Pravni aspekti veštačke inteligencije", čini se da dolazi u pravom trenutku kada veštačka inteligencija, zahvaljujući servisima poput ChatGPT - a, postaje centralna tačka globalnih diskusija o budućnosti rada i tehnologije.

S obzirom na funkcije i mogućnosti veštačke inteligencije, a naročito ChatGPT - ija kao servisa koji počiva na ovoj tehnologiji, sve je više zainteresovanih za razumevanje, primenu i unapređenje veština vezano za tehnologiju veštačke inteligencije.

Seminar zajednički organizuju advokatska kancelarija Milić i obrazovna kompanija Poslovna savršenost, u Beogradu 22. februara 2024. godine. Postoji 4 dobra razloga za ućešće na seminaru “Pravni aspekti veštačke inteligencije”

• Prilagođavanje promenama: Kako ChatGPT i slične tehnologije veštačke inteligencije preoblikuju poslovne sektore, potrebno je razumeti kako se pravni okviri prilagođavaju ovim promenama.

• Interaktivna analiza regulativa veštačke inteligencije: Sa nedavno odobrenom radnom verzijom Uredbe o veštačkoj inteligenciji EU, postoji hitna potreba za razumevanjem kako ovi propisi utiču na praksu i poslovanje.

• Veštine za budućnost: Učenje o tehnologijama veštačke inteligencije, njihovim granicama i mogućnostima, može biti vaša konkurentska prednost u nadolazećim godinama.

• Precizno razumevanje alata veštačke inteligencije: Otkrijte kako pravilno koristiti alate poput ChatGPT - a u pravnom i poslovnom okruženju.

Seminar "Pravni aspekti veštačke inteligencije" namenjen je za:

• Pravnike koji žele da budu na čelu sa najnovijim pravnim izazovima i prilikama koje AI donosi.

• IT stručnjake koji traže dublje razumevanje pravnih aspekata tehnologija koje razvijaju.

• Donosioce odluka u organizacijama koje koriste ili planiraju implementaciju AI rešenja.

• Advokate koji teže da razumeju i uspešno se kreću kroz novonastale pravne izazove u vezi sa AI tehnologijama.

• Studente prava i informacionih tehnologija koji žele da oblikuju svoju karijeru u skladu sa budućim tržištem rada.

• Istraživače u oblasti AI, koji teže da razumeju pravne implikacije svojih inovacija.

• Poslovne lidere koji se pripremaju za regulativne izazove u digitalnom dobu.

• Marketing stručnjake, grafičke dizajnere, fotografe… u marketing agencijama i video produkcijama i njihove kolege, zaposlene u pravnim službama, gde je razvoj veštačke inteligencije trenutno najdalje odmakao…

Prilagodićete se novim tehnologijama i razmotriti kako veštačka inteligencija menja radna mesta i stvara nove profesionalne prilike.

• Razuemćete AI pravni okvir: Saznaćete kako EU regulative i globalni pravni trendovi utiču na korišćenje veštačke inteligencije (AI-a).

• Upoznaćete se sa primenom ChatGPT - a i drugih AI tehnologija u različitim poslovnim i pravnim scenarijima.

• Dobićete uvide kako integracija veštačke inteligencije može unaprediti poslovne procese i pravne prakse.

Više informacija putem mejla office@top-conference.com 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti