Roboti u industriji pakovanja

Komentari: 0

StanTech tim u godinama iskustva u rešavanju projektnih zadataka svojih klijenata uspešno integriše robotske jedinice za određene operacije na linijama pakovanja i paletizacije.

Izborom adekvatne robotske jedinice, valjanom integracijom, rešavaju se brojna pitanja i pojednostavljuje svakodnevna aktivnost. 

Nisu svi donosioci odluka spremni da prihvate robote u svom pogonu, ali oni koji jesu imaju brojne koristi.

Poslednjih nekoliko godina, u našem regionu raste interesovanje za primenom robotske automatizacije.

Najveća prednost i opšte poznati efekat robotizacije procesa: roboti rade 24 sata 365 dana u godini! Ovo je potpuno tačno.

Robotizovane linije su čiste, radne, bez posebnih zahteva. Redovno održavanje, kompetentno rukovanje, programiranje i nadzor od strane stručnih lica je sve što je potrebno.

Pri tom, jedna osoba u fabrici prati i održava veći broj robotskih jedinica na različitim pozicijama.

StanTech kao OEM kompanija, svojim kupcima omogućava treninge i spremno prenosi znanja tehničkom timu kupca, što je veoma značajno u procesu donošenja odluke o uvođenju robota u proizvodne procese.

Ako znamo da je zastoj u proizvodnji nešto što niko ne želi, pravilno rukovanje i održavanje mogu da rade samo dobro obučeni kadrovi.

Ovo se odnosi na sve automatske linije iz našeg proizvodnog programa.

Tehnička dokumentacija koja prati isporuku naših mašina i sistema daje detaljne informacije i omogućava službi održavanja da samostalno i pravilno reaguje.

Plan preventivnog odrzavanja, koji prati svaku mašinu, daje smernice kupcu na koje stvari da se fokusira i time minimizira/eliminise zastoje.

Remote assistance ili pomoć na daljinu preko integrisanih VPN modula je najbrži i najefikasniji način da se dijagnostikuje i pomogne u otklanjanju nedostatka.

S obzirom na to da StanTech isporučuje opremu širom sveta, ovo je standardna komponenta naših sistema.

Funkcija robota na linijama pakovanja

Robotske jedinice u StanTech automatskim linijama obavljaju procese odabira i utovara proizvoda u kutije, kao i procese paletizacije.

Na brzim proizvodnim linijama se često dolazi u situaciju da je neophodan odabir proizvoda za pakovanje: neuređen raspored dolaska, oštećeni ili neadekvatni proizvodi na dolaznoj liniji.

Ove situacije se rešavaju kamerama, senzorima ili kombinacijom sistema praćenja i detektovanja. Roboti primaju i obrađuju te informacije i određuju raspored prihvatanja i odlaganja proizvoda.

Kontrolom brzine rada robota i adekvatnim izborom manipulativnog alata, kotroliše se oštećivanje proizvoda. Ovim se minimizuje škart u zoni pakovanja.

Konstrukcija i tehničko rešenje adekvatnog hvatača u saglasnosti sa vrstom proizvoda, radnim uslovima, brojem proizvoda u dolasku i brojem proizvoda u kutiji, način slaganja kutija na paletu, je posebno važan segment integracije robota u pakovanju.

Neophodno je imati laku konstrukciju, fleksibilno i pouzdano rešenje. StanTech tim u svojim automatskim linijama gde su integrisane robotske jedinice koristi gripere ili hvatače sopstvenog dizajna.

Naša rešenja su bazirana na iskustvu u radu sa pojedinim proizvodima, specifičnostima proizvoda i procesa, načinom hvatanja i ulaganja.

Da bismo zadovoljili zahteve projekta i dobili najbolje rezultate, neophodno je dizajnirati adekvatan hvatač. 

S obzirom na to da se StanTech bavi rešenjima u zoni kartoniranja u industriji hrane u najvećoj meri, raznorodnost proizvoda i primarnih pakovanja je velika.

U tom smislu, iskustvo u projektovanju rešenja po zahtevu kupca je značajno. Naš inženjerski tim je orijentisan ka zahtevu kupca, a ne ka klasično usvojenim rešenjima koja nisu uvek odgovarajuća.

Instalacija automatskih linija sa većim brojem robotskih jedinica, gde je promena foramata na celoj liniji potpuno automatska (obavlja se pomoću servo motora za manje od 60 sekundi), brojna rešenja sistema paletizacije sa ulaganjem većeg broja proizvoda u isto vreme, robotsko primanje i utovar ražličitih proizvoda na jednoj liniji, su izazovi koje rešavamo.

Naše linije rade na veoma velikim udaljenostima od proizvodnog pogona, te savremena sredstva komunikacije čine sastavni deo mašina, a i značajno pomažu u održavanju i dijagnostici.

Konceptualno rešenje, pažljivi odabir robotske jedinice, pozicioniranje na liniji, integracija, programiranje, testiranje koje se sprovodi u našem proizvodnom pogonu i u pogonu kupca u realnim uslovima, su faze realizacije projekta.

Rezultat koji se dobije i predaje kupcu na upotrebu je stabilan sistem koji bez promene obavlja zadate operacije. Ovo je svakako cilj i želja svakog organizatora proizvodnog procesa.

Upornim testiranjem i otklanjanjem najsitnijih neusaglašenosti postižu se veoma visoki proizvodni rezultati i efikasnost rada sistema. Znanje, upornost, sposobnost uočavanja detalja i kvalitetnog rešavanja izazova je neophodna karakteristika svakog inženjera.

Razumevanje realnog proizvog okruženja i izazova sa kojim se suočava menadžment u današnjem veoma konkurentnom okruženju je krucijalan faktor, koji prožima svaki segment projekta.

Želja za postizanjem inteligentnog, pouzdanog sistema, lakšeg za održavanje i ekspoataciju je imperativ našeg inženjerskog tima.

Roboti integrisani u proizvodne linje, u velikoj meri doprinose postizanju ovih ciljeva.

StanTechnologies d.o.o.
Batajnički drum 285A
11080 Beograd
+381 11 4145050
office@stantech.rs
www.stantech.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti