REVOLUCIJA U SEKTORIMA PAKOVANJA I LOGISTIKE SA KUKA ROBOTIMA

Komentari: 0

U današnjem ubrzanom svetu koji se neprekidno razvija, sektori pakovanja i logistike imaju kritičnu ulogu da obezbede neometano i efikasno kretanje robe. Da bi zadovoljile zahteve savremenih potrošača, kompanije se u sve većoj meri okreću naprednim tehnologijama radi optimizacije svojih procesa.

Jedno od takvih tehnoloških čuda kojima se industrija nepovratno menja predstavljaju KUKA roboti .

Oni transformišu način rada u sektorima pakovanja i logistike i obezbeđuju jedinstvenu brzinu, preciznost i fleksibilnost.

U ovom članku istražujemo uticaj KUKA robota u sektorima pakovanja i logistike i iznosimo zapažanja Norberta Šebešija, rukovodioca prodaje za Rumuniju, Srbiju i Bugarsku.

RAZVOJ KUKA ROBOTA

Kompanija KUKA već decenijama predvodi industrijsku automatizaciju. Njeni roboti su poznati po svojoj pouzdanosti , raznovrsnosti primene i najsavremenijoj tehnologiji.

Poslednjih godina, KUKA roboti obavljaju različite poslove u sektorima pakovanja i logistike, dovodeći do potpunog preokreta u tradicionalnim radnim tokovima i poboljšanja efikasnosti .

U istaknute karakteristike KUKA robota spadaju i fleksibilnost i prilagodljivost. Ovi roboti se mogu programirati tako da obavljaju raznovrsne zadatke pakovanja i logistike, prilagođavajući se različitim veličinama i oblicima proizvoda, kao i zahtevima pakovanja.

Zbog mogućnosti brzog ponovnog konfigurisanja zadataka i radnih tokova, roboti se neometano prilagođavaju dinamičkim okruženjima.

Kompanija KUKA nudi sveobuhvatan asorti man robota za paleti ranje – za primenu u paleti ranju, depaleti ranju i pakovanju, sa korisnim teretom od 40 do 1300 kilograma i dometima do 3601 millimetara.

Zahvaljujući naprednom i robusnom dizajnu, oni imaju izuzetno duge intervale održavanja – sa dostupnošću od 99,99% i maksimalnom energetskom efikasnošću.

RACIONALIZOVANI PROCESI PAKOVANJA

Jedna od primarnih prednosti KUKA robota u sektoru pakovanja je i njihova sposobnost da racionalizuju procese.

Ovi roboti mogu da izvršavaju raznovrsne zadatke, uključujući sorti ranje, uzimanje, smeštanje i paletiranje proizvoda.

Zahvaljujući veoma brzim operacijama i preciznim pokretima, KUKA roboti obezbeđuju stalan kvalitet pakovanja i znatno smanjuju rizik od grešaka. Integracija računarskog vida omogućava prilagođavanje različiti m formatima pakovanja i lako rukovanje osetljivim artiklima ili artiklima nepravilnog oblika.

"KUKA roboti su promenili defi niciju sektora pakovanja, zahvaljujući automatizaciji ponavljajućih i zahtevnih zadataka. Brzinom i preciznošću ovih mašina ne samo da se povećava produktivnost, nego se i smanjuju troškovi i otpad", objašnjava Norbert Šebeši

EFIKASNO UPRAVLJANJE SKLADIŠTIMA

U sektoru logistike, KUKA roboti su promenili upravljanje skladištima i procese ispunjavanja narudžbina.

Zbog svojih izuzetnih mogućnosti u pogledu rukovanja teškim tereti ma i navigacije u složenim okruženjima, ovi roboti mogu brzo i precizno da uzimaju artikle sa polica, sortiraju ih i pripremaju za isporuku.

Roboti predstavljaju dragocen resurs kada je reč o operacijama u skladištu.

Svi KUKA roboti za paleti ranje posebno su projektovani za zahtevne zadatke paleti ranja i depaletiranja.

To omogućava kratka vremena ciklusa i povećanu propusnu moć, u kombinaciji sa malim zahtevima u pogledu prostora i velikom isplativošću.

"KUKA robotima se optimizuju operacije logistike. Oni omogućavaju brže ispunjavanje narudžbina, smanjene stope grešaka i veće zadovoljstvo klijenata.

Zahvaljujući automatizovanju ponavljajućih zadataka, zaposleni mogu da se usmere na složenije aktivnosti sa dodatom vrednošću", izjavljuje Norbert Šebeši.

POBOLJŠANA BEZBEDNOST I RADNA SREDINA

Pored operativne efikasnosti , prioritet KUKA robota u sektorima pakovanja i logisti ke predstavlja bezbednost.

Opremljeni naprednim senzorima i tehnologijom detekcije sudara, ovi roboti mogu da otkriju i izbegnu prepreke, zbog čega se rizik od nezgoda svodi na minimum.

"KUKA roboti su znatno poboljšali bezbednost na radnom mestu. Preuzimanjem fizički zahtevnih i potencijalno opasnih zadataka, ovi roboti pomažu da se smanje rizici od povreda, čime se obezbeđuje zdravija radna sredina za zaposlene." Norbert Šebeši

KUKA CEE GmbH
Ogranak Beograd
Bul. Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beogard
kukaserbia@kuka.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti