POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA

Komentari: 0

Investiranjem u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pokazuje se visok nivo ekološke svesti kompanija, a u isto vreme predstavlja ispunjavanje zakonom propisanih obaveza. Glavni izazov jeste projektovanje i izgradnja pouzdanog sistema prilagođenog specifičnim potrebama i budžetu kompanije, kao i stručna podrška u periodu eksploatacije.

Otpadne vode su sve vode čiji je hemijski ili biološki sastav izmenjen nakon upotrebe.

One mogu sadržati različite organske ili neorganske zagađujuće materije. Oko 80% otpadnih voda na svetskom nivou vraća se u ekosistem bez tretmana ili ponovne upotrebe.

Rešenja prilagođena Vašim potrebama

Zaštitni znak postrojenja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda koje imamo u ponudi je kombinacija velikog kapaciteta i prilagođenih rešenja, kao i dizajn i sistem koji odgovara Vašem budžetu.

Jedan od benefita je i kontejnerski sistem postrojenja koji funkcioniše po principu “ključ u ruke”. Ovaj sistem zasnovan je na znanju i najsavremenijoj tehnologiji.

Modularno dizajnirano postrojenje je rešenje za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda koje je adaptirano za specifične potrebe predtretmana ili kompletnog tretmana otpadne vode do ponovne upotrebe.

Jednostavno i lako prilagođavanje i proširenje prema Vašim zahtevima za promenom kapaciteta.

Tretmani prečišćavanja

U cilju proizvodnje orijentisane ka budućnosti, energetski efikasnih i ekonomičnih industrijskih postrojenja koji ispunjavaju zahteve kupca, naši partneri koriste:

- Mehanički,

- Fizičko-hemijski,

- Biološki proces prečišćavanja otpadnih voda,

- Različite tretmana mulja (obezvodnjavanja).

Dugogodišnje iskustvo i poverenje

Trim d.o.o. je prisutan već duži niz godina u sektoru očuvanja životne sredine, u segmentu biogas postrojenja i prečišćavanju industrijskih i komunalnih otpadnih voda.

Nudimo Vam kompletnu uslugu i podršku u svim fazama projektovanja tretmana otpadnih voda i instalacije opreme za iste.

Globalno poslovanje i kvalitet

Naši partneri su inostrane kompanije sa preko 20 godina iskustva na tržištu zaštite životne sredine i mnogobrojnim uspešnim instalacijama postrojenja širom celog sveta.

Ekonomična i pouzdana tehnologija vrhunskog kvaliteta koja omogućava vrlo efikasno prečišćavanje otpadnih voda je rezultat njihovog konstantnog istraživanja i usavršavanja.

Šta obezbeđujemo:

- Izradu novih postrojenja za tretman otpadnih voda dizajniranih prema Vašim potrebama;

- Definisanje optimalnih parametara za tretman otpadnih voda na osnovu analiza uzoraka otpadnih voda koje se generišu u proizvodnji;

- Adaptaciju, proširenje i optimizaciju postojećih sistema za prečišćavanje otpadnih voda;

- Iznajmljivanje pilot postrojenja ukoliko želite da se uverite u efikasnost naših postrojenja u konkretnom tretmanu;

- Brzu i efikasnu instalaciju postrojenja;

- Tehničku podršku prilikom projektovanja i izgradnje, kao i nakon instalacije;

- Puštanje postrojenja u rad zajedno sa Vama;

- Obuku zaposlenih za rukovanje postrojenjem. 

Trim d.o.o.

Ribarska 83, 35000
Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti