Nova generacija jedinica za aktiviranje kompanije Eaton olakšava testiranje zaštitnih prekidača

Komentari: 0

Kompanija Eaton je predstavila novu generaciju elektronskih zaštitnih jedinica za globalno tržište – platformu Power Xpert Release (PXR) – što omogućava inženjerima da testiraju i podese zaštitne prekidače pomoću računara putem USB porta. Platforma je ugrađena u vazdušne prekidače serije IZMX, prekidače koji se koriste za upravljanje energijom. Kao rezultat toga, korisnicima je lakše da vrše interakciju sa zaštitnom jedinicom i memorišu očitane parametre čime se poboljšavaju upravljanje i održavanje.

Prekidači velikih nazivnih struja – poput onih koje se koriste u distributivnim sistemima sa velikim potrebama za energijom u industriji – konfigurišu i periodično testiraju krajnji korisnici da bi se osiguralo da one rade pouzdano i u slučaju preopterećenja I kvara, čime se sprečavaju skupi zastoji. Ovaj novi proizvod omogućava tehničarima da simuliraju kratke spojeve i preopterećenja pomoću softverskog alata Power Xpert Protection Manager (PXPM) kompanije Eaton koji se može preuzeti bez naknade.

„Jedinica je razvijena kao odgovor na potrebu korisnika za sistemom koji je jednostavan za korišćenje. Prethodno su podaci testova morali da se zapisuju, ali sa nadograđenim softverom, tri strane stručnog izveštaja o testu sa pečatom sa datumom/vremenom, prilagođenim podacima, individualnim postavkama/krivim aktiviranja i rezultatom testa sekundarnog injektiranja, mogu se generisati i čuvati elektronski u PDF formatu”, rekao je Ralf Nikolić, rukovodilac za proizvode ACB u kompaniji Eaton. „To omogućava tehničarima da značajno smanje vreme potrebno za testiranje, što im olakšava obavljanje održavanja i dobijanje izveštaja testa za dokumentaciju.”

Dok tehnologija PXR trenutno podržava testiranje i konfiguraciju vazdušnog prekidača serije IZMX kompanije Eaton, nova elektronska zaštitna jedinica predstavlja platformu za budućnost i biće ugrađena u čitav asortiman kompaktnih prekidača i prekidača za srednji napon kompanije Eaton, radi postavljanja novog visokog standarda za testiranje kod svih zaštitnih prekidača. Ispitivačima više nisu potrebne specijalne alatke za testiranje zahvaljujući integrisanom hardveru za testiranje sekundarnog injektiranja.

Nove karakteristike IZMX uređaja opremljenih tehnologijom PXR uključuju sposobnost za beleženje strujnih i opcionih naponskih oblika talasa uz minimalne i maksimalne vrednosti za fazne provodnike i nulti provodnik. Pored toga, talasni oblik može dati indikaciju ukupnog kvaliteta električne energije izazvanog harmonicima, a tačnost merenja sada iznosi jedan posto. Matrični displej sa višom rezolucijom tačaka poboljšan je da bi uvek bio aktivan, uz stalno prikazivanje statusa zone selektivnosti (ZSI), stanja baterije i nominalne struje. Svi podaci se mogu preneti putem protokola Modbus i Profibus ili funkcije za komunikaciju Ethernet, a iz razloga bezbednosti može se dodati lozinka da bi se izbegle neovlašćene promene. Pored toga, QR kôd je dodat radi lakše identifikacije i pristupa dodatnim informacijama.

„U kompaniji Eaton smo posvećeni pomaganju korisnicima da povećaju bezbednost osoblja i pouzdanost svoje opreme, stoga pružamo visok nivo bezbednosnih funkcija sa ZSI zaštitom sada ugrađenom u prekidače radi smanjivanja vremena aktiviranja i utrošene energije u slučaju pojave kratkog kratkog spoja uz primenu selektivnosti pri isključenju uređaja”, nastavio je Nikolić. „Naša opciona funkcija sistema za kontrolu I smanjenje pojave električnog luka (Arcflash Reduction Maintenance System – ARMS) takođe smanjuje vreme prekidanja i utrošenu energiju da bi se dodatno zaštitilo osoblje tima za održavanje. Štaviše, Arcon sistem kontroliše električni luk u roku od 2 ms pre nego što dostigne maksimalnu struju, a sistem za dijagnozu omogućava stalno praćenje toplote glavnih razvodnih ormana niskog napona. Zajedno, ovi sistemi omogućavaju da se sve eventualne greške otkriju na samom početku kako bi se lako rešile pre nego što prerastu u opasnost za operatere ili opremu.”

Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu ili www.eaton.rs za sve najnovije vesti pratite nas na Twitter-u (@Eaton_EMEA) ili preko naše LinkidIn (Eaton EMEA) stranice.

 

O kompaniji Eaton

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata.

Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 20,9 milijardi dolara u 2015. godini.

Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 95.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja.

Za više informacija, posetite www.eaton.eu i www.eaton.rs.

Čitač pitanja: Eaton Electric d.o.o., Branch Beograd, Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel:+381 11 3 777 003, Email: officebelgrade@eaton.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti