Nova energija - Pametni gradovi

Komentari: 0

Ne događa se često u sajamskoj industriji da se sinergijski efekti grupe specijalizovanih manifestacija pokažu znatno snažnijim od očekivanih. A iskustvo pokazuje da je upravo to neizbežan epilog 14. Međunarodnog sajma energetike, 15.

Međunarodnog sajma zaštite životne sredine i prirodnih resursa - EcoFair i 41. Međunarodnog sajma vanrednih situacija 112 EXPO, koji se održavaju na istom mestu i u isto vreme, na Beogradskom sajmu od 3. do 5. oktobra 2018. (112 EXPO počinje dan ranije).

Koncept ove multidisciplinarne manifestacije polazi od naglašene organske i funkcionalne povezanosti, međusobne uslovljenosti i kompatibilnosti njenih celina, kao osnove sveukupnog održivog razvoja i domaće i šire regionalne privrede. 

Energija, energetska efikasnost, ekologija, životna sredina, upravljanje otpadom i reciklažna delatnost, upravljanje pametnim gradovima, realnim i potencijalnim vanrednim situacijama i ostalim vitalnim urbanim servisima (bezbednošću, saobraćajem, parkingom, transportom, e-servisima) - tematski su okviri ove manifestacije opisani zajedničkim funkcionalnim sloganom "Nova energija - Pametni gradovi".

Energetika 2018. je najveći i najrespektabilniji godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva.

Centralne teme Sajma su investicioni projekti, izazovi i mogućnosti u energetskom sektoru i sektoru rudarstva, investicije u konvencionalnoj energetici, zelene investicije u obnovljive izvore energije, energiju vetra, projekte u oblasti hidroenergije, solarne energije i ostalih obnovljivih izvora energije, projekti digitalizacije i pametnog upravljanja energijom, ulaganja u energetsku efikasnost i nove tehnologije pametnih i održivih gradova.

Očekuje se dodatni naglasak na projekte u oblastima proizvodnje (i kogeneracije - istovremenog ili kombinovanog generisanja električne energije i toplote) energije iz biomase, biogasa i ostalih obnovljivih i konvencionalnih izvora energije.

Pažnja će biti usmerena i na dobre prakse, potrebe i potencijale lokalnih samouprava u pogledu energetike, energetske efikasnosti, ESCO modela finansiranja, primene JPP i mogućnosti korišćenja evropskih i drugih fondova.

EcoFair 2018. je epicentar regionalnog godišnjeg okupljanja najrazličitijih i najodgovornijih činilaca iz sistema zaštite životne sredine - institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, lokalne samouprave, komunalnih preduzeća, generatora otpada i stručne javnosti. Akcenat u ovom sajamskom segmentu je na komunalnoj i recikažnoj delatnosti, i u javnom i u privatnom sektoru.

Kao i prethodne godine posebna celina ovog Sajma je izložba komunalnih vozila, komunalne opreme, opreme za reciklažu i upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama, gde će se predstaviti vodeći domaći, regionalni i inostrani proizvođači mašina, opreme i vozila. 

Čini se da je treći član ovog sajamskog trija - Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu - 112 EXPO, šlag bez kojeg torta ne bi bila to što se od nje očekuje.

Svi poslovni posetioci imaće i ovog puta mogućnost on-line B2B komunikacije i zakazivanja B2B poslovnih sastanaka, te on-line preuzimanja akreditiva za prisustvovanje i učešće u sajamskim programima, a sve preko http://energetika-ekologija2018.talkb2b.net/.

Sledeći uzlaznu liniju ovih sajmova očekuje se više od 150 izlagača i predstavljenih kompanija, oko 7 000 posetilaca iz dvadesetak zemalja, oko 2 000 registrovanih poslovnih posetilaca na B2B portalu, oko 50 sati međunarodnog konferencijskog programa u sajamskom konferencijskom centru, te oko 1 500 učesnika u tim programima.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti