NAPREDNA TEHNOLOŠKA REŠENJA ZA TRETMAN VODA KOJA KREIRAJU DODATU VREDNOST

Komentari: 0

Kompanija Balkan Business Development Group d.o.o. osnovana je 2011. godine u Novom Sadu, sa ciljem povezivanja kompanija balkanskog tržišta u razvoju, sa kompanijama iz celog sveta koje posluju na tržištima razvijenih zemalja.

Vizija nam je da, uz konstantno usavršavanje kvaliteta proizvoda i usluga, dostignemo lidersku poziciju u okviru oblasti zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije, tretmana vode, procesne opreme i inženjeringa.

U saradnji sa inostranim partnerima na tržište Balkana donosimo najsavremeniju tehnologiju i implementiramo tehničko-tehnološke inovacije velikih svetskih kompanija.

Sa druge strane, proizvode sa domaćim preferencijalnim poreklom, izrađene po najstrožijim svetskim standardima plasiramo na tržištu visokorazvijenih zemalja uz veoma konkurentne uslove prodaje.

Naša misija je da uz kreiranje dodate vrednosti za naše kupce i poslovne partnere unapredimo kvalitet života šire društvene zajednice, nastavljajući u pravcu održivog razvoja i rasta uz konstantno podsticanje inovativnosti i kreativnosti u svim oblastima našeg poslovanja.

BBD GROUP sa svojim eminentnim, internacionalnim partnerima kreira dodatu vrednost i uvodi na tržište Balkana napredna tehnološka rešenja i opremu za tretman vode, vazduha, mulja, organskog otpada, pripremu vode i tretman otpadne vode za industrijska postrojenja i komunalne objekte.

CAMBI je svetski lider procesa termalne hidrolize – optimalnog rešenja za tretman otpadnog mulja i organskog otpada.

U saradnji sa BBD GROUP, Cambi radi na razvoju projekata za implementaciju napredne tehnologije termalne hidrolize na tržište Balkana.

Cambijev Termalni Proces Hidrolize (THP) je dokazana i pouzdana tehnologija koja se koristi širom sveta od 1995. godine i maksimizuje kako fleksibilnost tako i profitabilnost.

X2 SOLUTIONS zajedno sa BBD GROUP, pruža inovativne logističke i konsultantske usluge, kao i tehnološka rešenja u procesu tretmana otpadnih voda - sve od predtretmana do tercijarnog tretmana, dodatnih uređaja za tretman vode i otpadnog mulja, a pored toga, proizvodi i opremu za prečišćavanje otpadnih voda napravljenu po zahtevu i po meri.

Zajedničko delovanje, znanje, iskustvo i stručnost u tretmanima vode dovelo je do uspostavljanja trajne saradnje BBD GROUP sa X2 Solutions S.R.L.

SSI AERATION je globalni lider u dizajnu i proizvodnji opreme za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja uključuje inovativne, robusne i energetski efikasne projektovane membranske difuzore.

U postupku biološkog tretmana otpadnih voda, kao i u obradi prirodnih voda i pripremi voda za piće, BBD Group je ostvario dugoročnu saradnju sa ovom globalno uspešnom kompanijom, čiji su kompletni MBBR sistemi, kao i oprema za aeraciju, instalirani u preko 85 zemalja na 6 kontinenata, na hiljadama objekata i u nekim od najvećih gradova na svetu.

ECOCHIMICA 40 godina dizajnira postrojenja za prečišćavanje vazduha, biogas i kompostiranje širom sveta.

U okviru kompletnog procesa tretmana vode i vazduha BBD GROUP u industrijskim i komunalnim postrojenjima integriše linije Ecochimice za prečišćavanje vazduha, biogasa i kompostata.

CARTIGLIANO - Niska temperatura, niska potrošnja energije, ekološki prihvatljiv.

Razvija, dizajnira, proizvodi mašine za industriju i zašti tu okoline.

Inovativni EFT Cartigliano sušači su modularni sistemi za sušenje mulja i vlažnih ostataka, sa tehnologijom prenosa toplote konvekcijom, bez emisije gasova ipotpuno je kompatibilna sa zaštitom životne sredine. 

NEXT TURBO je osnovan 2014. godine od strane tima industrijskih veterana sa verom i ciljem da razvije neiskorišćeni inovativni potencijal u oblasti jednostepenih turbokompresora sa integralnim pogonom.

Dizajnira i proizvodi robusne i visoko efikasne, jednostepene, centrifugalne turbokompresore sa integrisanim zupčanikom sa varijabilnim lopaticama difuzora, idealno inkorporiran u procesima aeracije i oksidacije kod tretmana vode.

SFERASOL ECOLOGY je vodeća kompanija sa preko 40 godina iskustva u industriji tretmana vode i mehaničkom odvodnjavanju mulja sa preko 1000 trakasti h presa koje rade u Italiji i širom sveta, izabranih zbog svoje robusnosti i isplativosti , ali i pouzdanosti .

VITONE ECO sa industrijskim nasleđem od preko jednog veka u proizvodnji presa, danas proizvodi dekantere i verti kalne separatore opti mizovane za dehidraciju svih vrsta mulja.

Serija "Mr. Sludge" je najsavremenija u oblasti industrijskih centrifuga i odgovara svakom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

BBD GROUP doo
Železnička 23a/15
21000 Novi Sad, Srbija
office@bbd.rs
Tel/Fax: +381 21 524 800
www.bbd.rs
BBD GROUP doo
Ogranak Beograd
Bulevar Vojvode Mišića 21/9
11000 Beograd, Srbija
office@bbd.rs
Tel: +381 11 409 38 04

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti