Na konferenciji „Ubrzajmo digitalnu transformaciju u industriji“

Komentari: 0

Digitalizacija preduslov uspešnog poslovanja u Srbiji

Digitalizacija je zahtev savremenog tržišta, ne treba je posmatrati kao investiciju ili trošak već kao jedini način da uhvatimo korak sa tehnološkim razvojem globalne privrede i čuvanjem resursa, rečeno je na panelu u okviru konferencije „Ubrzajmo digitalnu transformaciju u industriji“ u organizaciji kompanije „Siemens Srbija“, biznisa Digital Industries.

„Budućnost privrede je u inovacijama i zelenim tehnologijama, a digitalizacija i inovacije su odgovor na kreiranje održive budućnosti. Kompanije koje to ne budu shvatile, za deceniju ili dve nažalost više neće postojati na globalnoj poslovnoj mapi.

U tom smislu, verujem da je prošlo vreme za postavljanje pitanja da li nam je digitalizacija neophodna, već treba da vidimo kako da ubrzamo digitalnu transformaciju“, istakla je Medeja Lončar, generalna direktorka kompanije Siemens za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju ovom prilikom.

Prema rečima prof. Milana Ristanovića sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, digitalizacija u industriji je važna iz tri razloga: zbog zaštite životne sredine, drastičnog pada radno sposobnog stanovništva u poslednjih 10 godina i kraja „romanse“ sa jeftinim energentima, poput prirodnog gasa i električne energije.

„Digitalizaciju ne vidim kao prepreku, već kao priliku, a ključ je u saradnji univerziteta i industrije. Uloga države je da pruži okvir u kojem će struci biti dozvoljeno da odlučuje“, istakao je prof. Ristanović.

Goran Milisavljević, direktor sektora „Digital Industries“ u kompaniji „Siemens“, kaže da je digitalizacija odgovor na tržište koje se menja, kako u svetu široke potrošnje tako i u industriji. „Mi živimo u vremenu kada se napušta masovna proizvodnja, a prelazi na cirkularnu i tzv. personalizovanu ekonomiju. U procesu digitalne transformacije srećemo se često sa strahom od nepoznatog, pitanjem kako i odakle početi, ali rezultati ubrzo pokažu da digitalizacija donosi velike koristi za firme koja će mnogo brže i efikasnije poslovati kao i za zaposlene“, napominje Milisavljević.

Dušan Antonijević, direktor fabrike „Henkel” u Kruševcu, na primeru ove kompanije potvrđuje da je investiranje u digitalizaciju jedini pravi put. Prema njegovim rečima, ukoliko niste digitalizovali svoje poslovanje, izgubićete prednosti koje ste imali, a nećete dobiti nove. „Henkel je u poslednjih nekoliko godina uložio više od 100 miliona evra u inovativne proizvode koji nastaju u fabrici u Kruševcu. Na taj način duplirali smo broj proizvodnih linija i značajno uvećali kapacitete. Za mnoge od tih uspeha, osim naših ljudi, zaslužna je digitalna tehnologija. Digitalnom transformacijom nismo zatvorili nijedno radno mesto, već smo oslobodili prostor ljudima da se bave nečim konkretnijim. Digitalizacija je čak pomogla da zaposlimo više ljudi, jer smo dobili nove projekte“, naveo je Antonijević.

Nada Begenišić, generalna direktorka „Igmako Smart Solutions“, istakla je da je digitalizacija jedno od najmoćnijih sredstava u borbi sa izazovima sa kojima se svet suočava, počev od prenaseljenosti, nedostatka resursa, klimatskih promena do brige o starima i zdravstvene nege. U ovom procesu veliku ulogu ima 5G, jer je to jedini standard koji je napravljen i za industriju i za sve korisnike javnih mobilnih operatera.

Vidosava Džagić, pomoćnik direktora u Privrednoj komori Beograda, prenela je rezultate domaćeg istraživanja koje je već trećeg meseca od početka pandemije COVID-19 pokazalo da je svaka peta kompanija svoj put oporavka videla u digitalnoj transformaciji, a 15 odsto u pametno i zelenoj transformaciji. Digitalizacija je, kako je istakla, sredstvo za povećanje konkurentske prednosti na tržištu. „Firme od univerziteta očekuju obrazovanje, dobijanje kompetencija za industriju 4.0 i uključivanje u rešavanje tehnoloških problema, od države očekuju finansijsku podršku i infrastrukturu, a najviše očekuju od dobavljača i kupaca“.

Iz tog razloga, Vojin Vukadinović, izvršni direktor za razvoj, digitalne komunikacije, IT i marketing u kompaniji „Metalac“, naglasio je da digitalizacija dugoročan proces i da uspeh ne dolazi preko noći ni za jednu kompaniju. „Digitalizacija zahteva prave ljude, prave sisteme i pravi trenutak, ali i pravilnu komunikaciju i stalno obrazovanje“, kaže Vukadinović.

Učesnici panela zaključili su da digitalizacija više nije samo budućnost privrede u Srbiji, već njena sadašnjost i imperativ uspešnog poslovanja.

Digitalizacija znači brži plasman proizvoda, efikasnije prilagođavanje potrebama tržišta, povećanje produktivnosti i kvaliteta, smanjenje troškova proizvodnje i donosi brojne druge koristi. Iz tog razloga, ulaganje u digitalizaciju uvek se isplati i jedini je način da srpska industrija ostane konkurenta.

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti