MEHANIČKO BIOLOŠKI TRETMAN ZA OBRADU MEŠOVITOG OTPADA

Komentari: 1

MBT (mehaničko biološki tretman) je dizajniran za obradu mešovitog otpada iz domaćinstva, kao i komercijalnog i industrijskog otpada. MBT sistemi omogućuju recikliranje materijala (PET-a, folija, metala, papira, stakla) koji je sadržan u mešovitom otpadu i olakšavaju kompostiranje biorazgradivih komponenti raznih materijala.

Faza mehaničkog procesa sortiranja

Sklanja elemente sa trake mešovitog otpada i omogućava proizvodnju RDF (Refuse Disel Fuell - alternativno goivo) frakcije od ostataka za potencijalnu upotrebu u cementnim pećima ili u termalnoj elektrani. Obično se koriste šrederi, transporteri, vrtložni separatori i sita, ili se sortiranje vrši ručno u stanicama za ručno prebiranje.

Pre-šreder / Otvarač kesa

Pre-šreder se nalazi u hali za prijem otpada, materijal se puni u nasipni koš i svodi se na veličinu oko 300 mm. Najčešće se koristi za obradu materijala u različitim veličinama za razdvajanje, na primer: drveta, papira, plastike, tekstila, pakovanja, komunalnog čvrstog otpada i mnogih drugih materijala. Otvarač kesa se koristi za otvaranje kesa za smeće.

Re-šreder

Mašina za seckanje materijala obrađenog na pre-šrederu. Materijal se puni iz transportne trake nakon usitnjavanja u pre-šrederu, sortiranja i odvajanja. Izlazni materijal se može koristiti kao alternativno gorivo.

Presa za baliranje

Koristi se za sabijanje otpada. Baleri transformišu otpad u čvrste blokove reciklažnog materijala, omogućavajući reciklerima da otpad prikupe lako i ekonomično. Reciklat je baliran za lako skladištenje i transport. U ponudi su vertikalne i horizontalne prese, za male ili velike sisteme.

Prosejavanje

Sita se koriste u industriji komunalnog otpada u procesu prosejavanja čvrstog otpada različite veličine i frakcije. Integrisana su u proces prenošenja i prosejavanja suvog materijala < 80 mm, koji se u ovom procesu sakuplja u bunkerima. Materijali većih dimenzija (> 80mm) se posle prosejavanja direktno istovaraju na traku za ručno sortiranje.

Separacija

Automatska faza mehaničkog sortiranja tokom koje se elementi za reciklažu uklanjaju sa trake za mešoviti otpad (metali, papir, plastika, staklo, itd.) Širok spektar separatora za gvožđe, predmete koji ne sadrže gvožđe, metal, vazduh itd.

Transportni sistem

Traka je jedinica koja prenosi rasuti materijal sa jedne lokacije na drugu. Zavisno od materijala koji se prenose, postoje: pokretne trake, lančani transporteri, transporteri za vuču, pužni transporteri, vibracioni transporteri ili cevni transporteri.

Sortirna kabina

Razdvajanje različitih frakcija otpada kao i izdvajanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada.

U postupcima mehaničkog tretmana otpada postoje različita idejno-tehnička rešenja (ručna, poluautomatska i automatska sa optičkim sorterima).

EQUIPO BALKAN d.o.o. planira da u narednom periodu investira u projekat privatnog javnog partnerstva i uloži svoju opremu i idejna rešenja u opštinama u Srbiji, te nas sve zainteresovane Opštine mogu konaktirati putem navedenih kontakata.

EQUIPO Balkan D.O.O.
Antifašističke borbe 21, lokal 57
11070 Beograd, Srbija
e-mail: s.petkovic@equipo.com.pl
tel. +38 161 62 88 514
web: www.equipo.com.pl
1 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Dejan Petković
14.08.2019 21:46
Svaka čast majstori Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti