LIVAR POVEĆAO PRODUKTIVNOST ZAHVALJUJUĆI DIGITALIZACIJI

Komentari: 0

Renoviranje poslovanja privrednog društva Livar ogleda se u viziji da postanemo prvi izbor probranih kupaca za odlivke, obradu i montažu, na temelju motivisanih saradnika i centara izvrsnosti.

Privredno društvo Livar posluje od 1954. godine kao najveća livnica livenog gvožđa u Sloveniji. Livar je specijalizovana livnica za izradu proizvoda od sivog i nodularnog liva, sa sopstvenom mehaničkom obradom.

Kompanija je postavila strategiju prema kojoj će u budućnosti ulagati znatna sredstva u optimizaciju, automatizaciju i digitalizaciju proizvodnih procesa, kao i u druge oblasti kompanije.

Nedavno su završili prvu fazu digitalne transformacije pogona za mehaničku obradu, što im omogućava da u potpunosti prate i proizvodne procese i celokupni tok materijala, a time i proizvodnju u svakom trenutku.

“U potpunosti smo uveli proizvodnju bez papira tako da su nalozi za rad potpuno elektronski. Takođe su digitalizovani i priprema, planiranje, izvođenje pojedinačnih operacija prema radnom nalogu, kao i završetak i obezbeđenje kvaliteta.

Tako ostvarujemo kompletno praćenje stvarnog stanja mašina u svakom trenutku, praćenje postizanja standarda, praćenje svih zastoja, uključujući uzroke i trajanje zagušenja, planiranje i kontrolu potrošnje materijala i alata po mašinama, kao i praćenje proizvedenih količina, uključujući odgovarajući kvalitet“, rekao je Sašo Malerič, direktor mehaničke obrade u Livaru.

Menadžment kompanije je proizvodno orijentisan i obezbeđuje praćenje ključnih proizvodnih pokazatelja na dnevnoj bazi, te koordiniše sprovođenje korektivnih mera.

Odluka o postepenoj digitalnoj transformaciji doneta je na osnovu izazova iz prošlosti, koji su nastali uglavnom u oblasti planiranja proizvodnih procesa, praćenja i efikasnosti proizvodnje.

Tako su implementacijom rešenja iz asortimana koje nudi digitalna transformacija proizvodnje uspeli da implementuju sveobuhvatno rešenje koje obezbeđuje efikasno raspoređivanje radnih naloga prema radnim mestima, praćenje tokova materijala i međufaznih zaliha, eliminišući ručni unos podataka i potpunu automatizaciju zahvatanja ključnih podataka neposredno iz mašina, potpuno izbacujući papir iz proizvodnje mehaničke obrade.

Početkom 2018. godine obratili su se za pomoć kompaniji Kolektor Sisteh i tako započeli digitalnu transformaciju i uvođenje sistema Sinapro.IIoT.MES.

Za uspešnu implementaciju prve faze digitalne transformacije bilo je potrebno dubinsko poznavanje proizvodnih sistema i upravljačkih tehnologija u procesnoj i montažnoj industriji.

U Kolektor Sistehu su tome dodali i dugogodišnje iskustvo iz oblasti automatizacije i informatizacije, i prilagodili sopstveno rešenje koje uspešno zadovoljava specifičnosti rada i zahteve privrednog društva Livar i time omogućava veću efikasnost i zadovoljstvo svih zaposlenih.

Rešenje obuhvata automatsko zahvatanje podataka i informacija o obavljenom poslu u realnom vremenu sa mašina, linija i uređaja za pojedinačno radno mesto. Istovremeno, rešenje omogućava automatizovano i inteligentno raspoređivanje radnih naloga po mašinama, dvosmernu komunikaciju sa poslovnim sistemom ERP i pružanje ključnih smernica i informacija osoblju na odgovarajuće radno mesto u pravo vreme.

Na taj način su zaposlenima uvek dostupne ključne informacije kako bi znali šta se tačno dešava u procesu proizvodnje. Tako sistem postaje transparentniji, što dodatno podstiče uklanjanje zastoja i posledično unapređuje ukupnu radnu disciplinu i odnose među zaposlenima u kompaniji.

Danas je njihova proizvodnja fleksibilnija i ima tačne podatke u realnom vremenu, što se odražava i na polju pokazatelja uspešnosti.

Direktor mehaničke obrade, Sašo Malerič, rekao je: “Uvođenje sistema Sinapro.IIoT.MES omogućilo je Livaru znatno povećanje produktivnosti proizvodnih procesa u sektoru mehaničke obrade, bez dodatnih organizacionih promena.“ 

Za više informacija kontaktirajte
Kolektor Sisteh d.o.o.
e-pošta: bogdan.mali@kolektor.com
tel: +386 (0)51 304 440
www.kolektorsisteh.com

 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti