KAN-THERM ULTRALINE SISTEM, ILI SAVREMENO REŠENJE NA TRŽIŠTU CEVOVODA

Komentari: 0

Sanitarna industrija trenutno nudi veliki izbor instalacionih materijala i alata.

Naša ponuda je odgovor ne samo na specifične potrebe korisnika, već i na potrebe profesionalaca koji ugrađuju specifične sisteme, posebno u slučaju izvođenja radova kod nekomercijalnog dizajna.

Kao proizvođač, KAN već dugi niz godina nudi visokokvalitetna rešenja u oblasti tehnologije grejanja i vodovoda za zgrade.

Jedno takvo rešenje je KAN-therm ultraLINE.

Sistem se sastoji od tri vrste cevi i okova od PPSU i bakra, proizvoljne konfiguracije koja se završava simetričnim kliznim rukavom.

U praksi, univerzalnost i raznovrsnost sistema je posledica upotrebe različitih tipova cevi, kao što su PERTAL2 sa aluminijumskim slojem, PEXC i PERT2 sa EVOH slojem, kao i okova istog dizajna i kliznog rukava napravljen od PVDF plastike.

Podrazumevano, sistem se može instalirati na temperaturama iznad nula stepeni.

Takođe je važno koristiti originalne KAN-therm (ručne ili baterijske) alate za kreiranje veza unutar KAN-therm ultraLINE sistema, koji obezbeđuju jednostavnu, bezbednu ugradnju pojedinačnih elemenata bez grešaka.

ALATI KOJI GARANTUJU SIGURNU INSTALACIJU

KAN-therm komplet alata se sastoji od prese na akumulator i ekspandera cevi, kao i izmenljivih glava i viljuški za ceo opseg prečnika sistema.

Specijalista za montažu takođe može da izvrši montažu pomoću standardnih električnih mašina za presovanje koje se koriste za radijalno presovanje.

U ovom slučaju treba da se koristi specijalni adapter KAN-therm ultraLINE sistema i presa tipa "PRESS".

PROIZVOLJNA KONFIGURACIJA SISTEMA

Treba napomenuti mogućnost istovremenog povezivanja pojedinačnih KAN-therm sistema.

Predstavili smo praktično rešenje u vidu ultraLINE/PUSH prelaznog priključka, koji obezbeđuje nesmetan prelaz sa jednog sistema na drugi bez upotrebe šrafljenih spojeva.

Ovako stvorena veza može da se smatra neodvojivom, odnosno može bezbedno da se sakrije u betonu.

Komplet sadrži mesingani priključak koji omogućava spajanje elemenata sistema KAN-therm PUSH i ultraLINE, kao i dve klizne čaure odgovarajućeg prečnika.

KAN-therm sistemi imaju vek trajanja od preko 50 godina, sertifikovani su od strane laboratorije.

Ispravna instalacija i rad su osnova za dugotrajan rad KAN-therm sistema.

www.kan-therm.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti