Inteligentni pristup projektovanju i izgradnji komunalnih PPOV

Komentari: 0

U proteklih 10 godina glavni ciljevi tretmana otpadne vode pretrpeli su značajne promene, tako da dostizanje što boljih rezultata u cirkularnoj ekonomiji postaje pođednako važno kao i sam proces prerade.

Više nije dovoljno da nutritijenti u influentu budu uklonjeni već ih treba i reciklirati (ponovo upotrebiti).

Kompletan proces tretmana otpadne vode mora minimizirati emisiju štetnih tj. “greenhouse” gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Ovo takođe podrazumeva i optimizaciju potrošnje električne energije i zagađenosti organskog otpada koji nastaje u samom procesu.

Odgovarajući novonastalim zahtevima, inženjeri iz Arginte su u izradi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uveli dodatne procese i energetski efikasne tehnologije:

- Primarnu hidrolizu mulja.

- Dezintegraciju viška aktivnog mulja.

- Stabilne tehnologije za proces tretmana koje poseduju visok nivo regulacije.

- Gvožđe hidroksid (koncentrisana voda za ispiranje u procesu uklanjanja gvožđa iz vode za piće) za uklanjanje fosfora iz otpadne vode.

- Upotrebu visokoefikasnih vazdušnih duvaljki i aeracionih sistema.

- Povrat toplote iz ventilatorskih cevi pod pritiskom.

- Povrat toplote u toplotnim sušačima mulja.

- Korišćenje mikro turbina za proizvodnju toplotne i električne energije iz biogasa.

U ovom trenutku Arginta R&D tim radi na razvoju nekoliko naprednih tehnologija, koje će u veoma bliskoj budućnosti omogućiti dostizanje zahteva cirkularne ekonomije:

- Tehnologija za proizvodnju VFA za efikasno uklanjanje nutritijenata.

- Tehnologija za izdvajanje fosfora.

- Dubinski tretman mulja i tehnologija konačnog odlaganja.

Primarne aktivnosti naše kompanije su izgradnja, rekonstrukcija i proširenje postrojenja za komunalnu vodu, otpadnu vodu i tretman mulja.

Većina ugovora uključuje i garanciju izvođača za parametre efikasnosti samog tretmana, kao i garanciju maksimalnih operativnih troškova.

Glavni princip rada UAB "Arginta" je konstantna težnja da se kupcima ponude visokokvalitetna i inovativna rešenja koja mogu da poboljšaju i olakšaju rad samog procesa tretmana, doprinoseći razvoju skladne životne sredine.

UAB “Arginta”

Moletu rd. 71, Vilnius.
www.arginta.lt
info@arginta.lt
office@bbd.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti