Industrijski TTO štampači nove generacije

Komentari: 0

Kako bi povećali efikasnost proizvodnih linija i redukovali troškove eksploatacije prilikom pakovanja i obeležavanja proizvoda, kompanije od instaliranih TTO (Thermal Transfer Overprinters) štampača očekuju visoku preciznost, čitljivost ispisa i produktivnost u radu. Kao odgovor na ovakve potrebe, Videojet je tržištu predstavio novu generaciju uređaja.

Obezbeđen ispis najvišeg kvaliteta na svakom proizvodu

DataFlex® 6530 i 6330 TTO štampači su idealni za aplikacije na fleksibilnim pakovanjima. Kada je potrebno da se štampom ispunjavaju zakonske regulative kao što su lista sastojaka, nutritivna svojstva, informacije o sledljivosti ili rok trajanja, CLARITYTM softver osigurava da se pravi podatak odštampa na pravom pakovanju.

TTO štampači omogućavaju štampu na etiketama i razvijenoj foliji na pakerici. Videojet DataFlex® 6530 i 6330 sa revolucionarnom iAssure™ tehnologijom, prvom ovakve vrste na tržištu, poseduje integrisani Code Assurance sistem koji automatski vrši proveru svake odštampane alfanumeričke poruke.

Ukoliko je detektovana nekvalitetna štampa, moguće je pokretanje akcije prekida procesa daljeg rada štampača i pakerice nakon upozorenja sa Videojet DataFlex® 6530 i 6330 štampača. 

Videojet iAssure™ tehnologija praktično dopunjuje postojeće procese kontrole kvaliteta proizvodnje kompanije koja koristi Videojet DataFlex® 6530 i 6330 štampače. Nijedan drugi TTO štampač na tržištu ne pruža ovakve mogućnosti.

Ovim jedinstvenim sistemom se smanjuju troškovi koji nastaju doradom i prepakivanjem proizvoda i što je još važnije, isključuju se reklamacije i vraćanje proizvoda sa tržišta. 

Ostvarite komparativne prednosti primenom Videojet DataFlex® 6530 i 6330 štampača 

Novi dizajn TTO štampača kome za rad nije potreban komprimovani industrijski vazduh, direktno smanjuje troškove i povećava produktivnost za 25%, pružajući mogućnost štampanja i do 700 pakovanja u minutu.

Ovakvo rešenje, takođe, eliminiše probleme izazvane promenom pritiska komprimovanog vazduha u fabričkom sistemu koji mogu da prouzrokuju pad kvaliteta štampe i prevremeno habanje glave štampača.

Potpuna integrisanost i jednostavno rukovanje štampačem

Kompaktan dizajn koji se prilagođava korisnicima, omogućava veoma laku integraciju u bilo koju proizvodnu liniju. Intuitivni korisnički interfejs sa ekranom osetljivim na dodir je dizajniran tako da jasno navodi operatera da izabere i pokrene štampanje željene poruke. Time je omogućeno da radnik na liniji, bez ikakve posebne obuke može upravljati štampačem, čime se proizvodni proces značajno pojednostavljuje.

Izuzetan dizajn kasete za ribon (štamparsku foliju) omogućava veoma laku zamenu ribona kao i korišćenje ribona maksimalne dužine čak i do 1 200 metara.

Termalna glava je dizajnirana tako da operateri bez posebne obuke mogu veoma lako i brzo da izvrše zamenu, čime se smanjuju zastoji i povećava efikasnost proizvodnog procesa. 

Modularan dizajn i WEB interfejs

Videojet razume da je proizvođačima neophodna mogućnost izbora prilikom odlučivanja kako će štampač biti postavljen na njihovim proizvodnim linijama.

Videojet DataFlex® 6530 i 6330 štampači poseduju modularan dizajn koji omogućava da napajanje bude integrisano sa kontrolno-upravljačkom jedinicom ili da napajanje bude odvojeno i ugrađeno u mašinu za pakovanje.

Za one proizvođače koji žele mali broj vidljivih komponenti u proizvodnom okruženju, štampač takođe može biti kontrolisan kroz sam upravljački WEB interfejs mašine za pakovanje, otklanjajući tako potrebu za posebnom Videojet-ovom kontrolno-upravljačkom jedinicom.

Ovo omogućava korisnicima upravljanje pakericom i štampačem sa kontrolnog panela mašine. 

Trim d.o.o.
Ribarska 83 35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409, 035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs


0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti