“Energetski efikasne zgrade – Planirajte. Investirajte. Renovirajte!”

Komentari: 0

U četvrtak, 07. juna 2018. godine, od 09.00 u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda (Dragoslava Jovanovića br. 2), održaće se završna konferencija projekta EmBuild “Energetski efikasne zgrade – Planirajte. Investirajte. Renovirajte!”

Cilj EmBuild projekta je da osnaži državne organe, na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, u formulisanju strategije eneregetski efikasnog renoviranja javnih zgrada, radi smanjenja zagađenja, uštede energije i novca, unapređenja komfora, ali i održivog ekonomskog razvoja i otvaranja novih radnih mesta.

Nakon dvoipogodišnjeg rada na projektu, kroz prezentacije i diskusije učesnika koji su bili uključeni u projekat i eminentnih stručnjaka u oblasti planiranja i finansiranja obnove zgrada,na konferenciji će biti predstavljene glavne celine kojima se projekat bavio.

Projekat EmBuild finansira Evropski program za razvoj nauke Horizon 2020, a podržava Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. U Srbiji, kao član međunarodnog konzorcijuma u kojem učestvuju partneri iz: Bugarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Nemačke i Belgije, projekat sprovode Arhitektonski, Mašinski i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Osim predstavnika tima projekta, kojim u Srbiji rukovodi prof.dr Milica Jovanović Popović, na konferenciji će se prisutnima obratiti predstavnici Univerziteta u Beogradu, resornih ministarstava Republike Srbije i Grada Beograda. U radu konferencije učestvovaće i predstavnici Evropske Energetske zajednice, regulatornih tela EU u ovoj oblasti, kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija koje finansiraju projekte u oblasti energetske efikasnosti. Teme konferencije, između ostalog biće značaj strategije obnove javnih zgrada, planiranje na lokalnom nivou, efektivno investiranje i prepoznavanje širih koristi ulaganja u obnovu zgrada. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti