EFEKTI KOMPENZACIJE REAKTIVNE SNAGE NA POVEĆANJE KAPACITETA PEĆI

Komentari: 0

Kompenzacija reaktivne snage se obično vezuje za smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju.

U ovom članku prikazaće se uticaj kompenzacije na povećanje snage potrošača, tj. kapaciteta elektrolučne peći.

Svi prikazani rezultati su izmereni u praksi tokom realizacije projekta u renomiranoj domaćoj livnici čelika.

Na slikama je data je statistička raspodela efektivne vrednosti napona pre i posle kompenzacije.

Sa slika se jasno vidi kako je kompenzacija pozitivno uticala na stabilizaciju napona, gde je pre kompenzacije svega 25% odbiraka bilo iznad 10 kV, a posle čak 96% svih odbiraka, što je izuzetan rezultat koji govori u prilog dobro realizovanog kontrolnog algoritma.

Ovakvo unapređenje profila napona pozitivno utiče na povećanje korisne snage elektrolučne peći.

Na slikama je data statistička raspodela aktivne snage peći pre i posle kompenzacije.

Sa slika se vidi da je granica 75% svih uzoraka pomerena sa 1.18 MW na 1.41 MW, a da je vršna snaga peći povećana sa 2.4 MW na 2.6 MW.

Umesto zaključka: u tabeli su prikazani najvažniji parametri elektrolučne peći pre i posle izvršene kompenzacije reakti vne snage.

Povećanje snage peći i kapaciteta su očigledni i značajni, što govori u prilog dodatnim poziti vnim efektrima kompenzacije reaktivne snage.

Avalon Partners d.o.o.

Patrijarha Dimitrija 24,
11090 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 6558 600
Tel: +381 65 AVALONP
Fax: +381 11 6558 608
office@avalon.rs
www.avalon.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti