EDGE GATEWAY UREĐAJI PREKO CLOUD TEHNOLOGIJE ZA INDUSTRIJSKI IOT

Komentari: 0

Sa pojavom industrijskog IoT, kompanije traže rešenja koja će im pomoći u primeni analitike podataka radi unapređenja nivoa pružanja usluga, kreiranja superiornih proizvoda i smanjenja operativnih troškova. Prvi korak u ovom procesu jeste digitalizacija svih sredstava, što znači povećanje količine podataka koji se sakupljaju iz različite opreme i koji se moraju analizirati.

Proizvođači opreme, vlasnici, kao i lica koja se bave održavanjem traže jednostavan i pouzdan metod za sakupljanje podataka iz opreme koja se nalazi na terenu.

WISE-Paas/EdgeLink kompanije Advantech predstavlja rešenje za akviziciju podataka koje ne zahteva često održavanje na licu mesta i posete radi servisiranja. Uz pomoć ovog rešenja, korisnici mogu vršiti monitoring glavnih sredstava, pratiti performanse opreme, primati obaveštenja o alarmima i upravljati sistemom, konfigurisati sistem uz pomoć ručnih uređaja. To značajno smanjuje troškove i obezbeđuje bolji monitoring i kontrolu opreme i postrojenja na terenu.

Prednosti WISE-Paas/EdgeLink

Optimizacija efikasnosti uz povezanu opremu

Kod industrijskih kotlova, kompresora za vazduh, hladnjaka, razvodnih ormana i ostale opreme, WISE-Paas/EdgeLink služi kao čvorište za sakupljanje podataka, čuvanje podataka i izveštaja, kao i za alarme, maksimalno iskorišćavanje efikasnosti opreme uz obezbeđenje preciznih podataka.

Plug-and-Play pristup Cloud servisu za brzu primenu

Plug-and-Play funkcionalnost za prenos podataka na Cloud eliminiše kompleksno programiranje i konfiguraciju. Tako se osigurava da se podaci mogu lako učitati radi analize i vizuelizacije, stvarajući korisne reference za optimizaciju rada.

Bezbedna konverzija podataka za integraciju podataka sa sistemima trećih lica

WISE-Paas/EdgeLink podržava konverziju podataka, omogućavajući da se oprema koristi u masovnoj proizvodnji, u aplikacijama kao što su PLC, senzori i invertori, koji se direktno integrišu sa SCADA, MES i ERP sistemima radi lakše upotrebe i održavanja.

Prenos IoT podataka sa Edge na Cloud

Pre nego što se podaci mogu analizirati, potrebno ih je dodatno obraditi i preneti na server ili Cloud rešenje, uz pomoć posebnih protokola. WISE-Paas/EdgeLink rešenje kompanije Advantech je projektovano za konverziju i obradu primljenih podataka bez kompleksnog i dugotrajnog programiranja.

Softver WISE-Paas/EdgeLink Studio obezbeđuje efikasan interfejs koji omogućava korisnicima da ponovno obrade podatke sa samo nekoliko klikova mišem.

Nakon konfiguracije, podaci se mogu preneti na hardversku opremu uz pomoć WISE-Paas/EdgeLink Runtime. Ovaj softver omogućava korisnicima da lako prime i prenesu podatke sa opreme na Cloud i sisteme trećih lica.

Arhitektura WISE-Paas/EdgeLink

WISE-Paas/EdgeLink kompanije Advantech je opremljena ključnim funkcionalnostima koje su namenjene Edge aplikacijama. Uz kapacitete downlink preuzimanja podataka koji su integrisani sa uplink povezivanjem, bezbednosti i rešenjima za obradu podataka, prenos podataka sa terena na Cloud postaje jednostavan zadatak.

Scenario primene; Povezivanje mašina i opreme na Cloud

Zahtevi

Digitalizacija fabričke opreme je prvi korak u realizaciji četvrte industrijske revolucije. Pošto ova transformacija utiče na sve aspekte sklapanja, mašinske obrade, rada u radionicama i procesa u proizvodnoj liniji, uključene su različite mašine i oprema, i neophodni su različiti protokoli i komunikacioni portovi. 

Za ovaj MES transformacioni projekat, oprema je geografski bila raspoređena i postavljena u radne sredine sa ograničenim prostorom za instalaciju. Da bi se obezbedilo korisniku da poveže PLC na MES za prenos podataka na glavni računar preko WiFi, bilo je neophodno kompaktno, distributivno, bežično rešenje Gateway uređaja sa više protokola.

Štaviše, ograničenje prostora je uslovilo primenu kompaktnog bežičnog uređaja za sakupljanje podataka.

Funkcije

• Podržava uplink sa ODBC

• Obezbeđuje vremensko označavanje i zapis događaja

• Podržava downlink na PLC uz pomoć različitih protokola

• Mogućnost WiFi i mrežne dijagnostike

Prednosti 

• Obezbeđuje jednostavan pristup MES preko ODBC

• Tagovanje podataka obezbeđuje čitljivost i razumevanje 

• Isplativa rešenja integracije sistema 

• Omogućava olakšano praćenje istorijskih podataka 

Ostala primena

• Sistem monitoringa za preradu otpadnih voda i meliorizaciju 

• Sakupljanje podataka sa PLC protokola na Cloud 

• Bežično sakupljanje podataka 

Za više informacija kontaktirajte

Kolektor Sisteh d.o.o.
na erik.lakner@kolektor.com
ili sisteh@kolektor.com

www.kolektorsisteh.com


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti