EATON xSolAir KOMPAKTNO REŠENJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Komentari: 0

Blumbergova projekcija globalne potražnje za električnom energijom ističe ogroman izazov - povećanje potražnje za električnom energijom od 57% do 2050. godine.

Sve to je praćeno potrebom da se pređe sa energije zasnovane na fosilnim gorivima na potpunu dekarbonizaciju svih goriva i električne energije do 2050.

Čisti obnovljivi izvori energije će morati da isporuče 90% potrebne proizvodnje da bi ovaj cilj bio ostvaren.

Solarna energija se ističe kao dobro rešenje za popunjavanje jaza između ponude i tražnje električne energije.

Predviđa se da će pad troškova solarnih instalacija u naredne tri decenije, uz značajna poboljšanja tehnologije, dovesti do povećanja ukupnog solarnog kapaciteta sa planiranih 2.840 GW u 2030. na 8.519 GW do 2050. godine – povećanje od skoro 18 puta u odnosu na nivo iz 2018. (izvor: IRENA – International Renewable Energy Agency).

Eaton ima u ponudi xSolAir kompaktne trafostanice za priključenje fotonaponskih elektrana.

U jedan kontejner smešteni su srednjenaponsko rasklopno postrojenje, transformator i niskonaponsko rasklopno postrojenje. Instaliranjem navedene opreme u standardni ISO kontejner, isporuka i logisti ka nikada nisu bile tako lake, čak i ka veoma dalekim i teže dostupnim područjima.

Postavljanjem na pripremljene temelje ovako monti rane trafostanice, vreme spajanja fotonaponske elektrane na mrežu jednako je vremenu potrebnom za spajanje srednjenaponskih i niskonaponskih kablova u rasklopna postrojenja.

Eaton xSolAir je visokopouzdano i efi kasno rešenje namenjeno za aplikacije do 2,5 MVA na naponskim nivoima do 36 kV.

U rešenjima za naponske nivoe do 24 kV koristi se srednjenaponsko rasklopno postrojenje Xiria izrađeno u vakuumskoj tehnologiji (bez SF6), što dovodi do uštede u troškovima održavanja i smanjuje ugljenični otisak.

Eaton transformatori ugrađeni u xSolAir mogu biti sa različitim nivoima gubitaka, uključujući i Ecodesign Tier 2 koji je sada obavezan u zemljama članicama EU.

Na niskonaponskoj strani ugrađuje se, odavno poznat tržištu xEnergy Main koji može biti fiksni ili izvlačiv, forme separacije do 4b, u skladu sa standardom IEC 61439-2.

Po želji kupca može biti opremljen sistemom za dijagnostiku i praćenje temperature 24/7, ARMSTM (sistem za redukovanje luka prilikom ulaska posade za održavanje) i ARCON® (sistem za zašti tu od pojave električnog luka).

Za detaljnije informacije o ovom, ali i o drugim Eaton proizvodima, možete nas kontaktirati :
Eaton Electric d.o.o.
Omladinskih brigada 90g
offi cebelgrade@eaton.com
11070 Beograd, Srbija
Mobile: +381 64 88 44 010
www.eaton.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti