DDR-480 MEAN WELL serija - efikasno napajanje u malim dimenzijama

Komentari: 0
Fotografija od: TME

• Veća efikasnost, duži vek pretvarača

• Kvalitetna izrada, male dimenzije

• Najviši kvalitet potvrđen sertifikatima

TME sada nudi novu seriju DDR-480 pretvarača iz MEAN WELL serije, namenjenih za aplikacije velike snage u industriji, transportu ili telekomunikacionim sistemima. Serija je dizajnirana imajući na umu maksimalnu funkcionalnost, a istovremeno se vodi računa o funkcionalnim vrednostima uređaja.

Odlične performanse i visoka efikasnost (preko 90%) u slučaju DDR-480 serije kombinovane su sa malim dimenzijama, zahvaljujući kojima se ovi pretvarači mogu koristiti čak i u vrlo ograničenim prostorima. Dobijene dozvole i sertifikati čine DDR-480 pretvarače pouzdanim rešenjem u najzahtevnijim aplikacijama.

DDR-480 je serija DC-DC pretvarača namenjenih za montažu na DIN šinu, snage 480 W. Pretvarači su dostupni u verzijama namenjenim za kola koja zahtevaju napon od 12V, 24V ili 48V.

Serija je dizajnirana za rad u širokom rasponu ulaznih napona 2: 1. U zavisnosti od modula, to može biti 16.8-33.6 VDC, 33.6-67.2 VDC ili 67.2-154 VDC. Zaštitna funkcija pretvarača osigurana je zaštitom od preopterećenja, kratkog spoja, prejakog napona, obrnutog polariteta na ulazu i pada ulaznog napona.

Važna karakteristika u industrijskim aplikacijama je mogućnost privremenog opterećenja pretvarača snagom većom od nazivne, što je korisno pri radu, na primer, sa osvetljenjem ili asinhronim motorima.

Svi modeli serije DDR-480 izdržaće preopterećenje od 150% nazivne snage duže od 5 sekundi. U slučaju produženog preopterećenja, prenapona ili pregrevanja, pretvarač će isključiti izlazni napon i automatski se vratiti u normalan rad nakon stabilizacije radnih parametara.

Zahvaljujući korišćenim rešenjima, postignut je MTBF (koji definiše srednje vreme između kvarova) na nivou od 280.000 sati, što obezbeđuje dug period neprekidnog rada i pojednostavljuje aktivnosti održavanja.

Veća efikasnost, duži vek pretvarača

Napajanje električnom energijom je ključni element u sistemima automatizacije, industriji i transportu, gde se kvalitet isporučene energije pretvara u pouzdanost čitavog sistema.

U takvim specijalizovanim aplikacijama očekivanja u vezi ovih energetskih uređaja su velika i tiču se odgovarajućih radnih parametara i funkcionalnih svojstava.

Upotreba modula visoke klase garantuje ispravan rad svih uređaja u sistemu koji se napajaju jednosmernim naponom i otpornost na neočekivane događaje u električnoj mreži. Pretvarač mora raditi dugo i stabilno, biti otporan na smetnje u električnoj mreži i osigurati visoku energetsku efikasnost.

Fotografija od: TME

Seriju DDR-480 kompanije MEAN WELL odlikuje visoka efikasnost, dostižući čak 93%.

Mali sopstveni gubici znače, pre svega, uštedu energije, koja savršeno odgovara aktivnostima usmerenim na povećanje energetske efikasnosti, koje su zajedničke gotovo svakom poslu.

Na strani korisnosti, to znači manje energije rasipane u pretvaraču i manje pregrevanja modula tokom rada, što značajno produžava vek trajanja elementa. Kao rezultat toga, uređaju nije potreban ventilator i oslanja se normalan protok vazduha.

Kvalitetna izrada, male dimenzije

Ono što izdvaja DDR-480 seriju na tržištu je nesumnjivo činjenica da su tako velike mogućnosti koncentrisane u malom i lakom kućištu. Dimenzije pretvarača su samo 85,5mm x 125,2mm x 128,5mm (širina x visina x dubina), što znači da su u svojoj klasi neki od najmanjih na tržištu.

Težina komponente je manja od 1,4 kg. Kompaktne dimenzije omogućuju značajnu uštedu dragocenog prostora i olakšavaju instalaciju u slučaju ograničenog prostora. Pretvarači iz serije DDR-480 projektovani su za montažu na TS-35/7.5 ili 15 šinu na udaljenosti od samo 5mm od drugih modula.

LED signalizacija rada, daljinsko nadgledanje i upravljanje primeri su funkcija koje poboljšavaju udobnost i lakoću održavanja napajanja DDR-480.

Najviši kvalitet potvrđen sertifikatima

MEAN WELL stavlja akcenat na kvalitet proizvoda i ispunjavanje najviših standarda, što potvrđuju certifikati i odobrenja proizvoda koji se nude na najzahtevnijim tržištima.

Pouzdanost i bezbednost upotrebe DDR-480 serije potvrđeni su sertifikatima o usklađenosti sa međunarodnim bezbednosnim standardima, uklj. IEC 62368-1, UL 62368-1, EN 55032. To je važna potvrda da je proizvod u skladu sa zakonskim zahtevima i propisima, ali najviše od svega garantuje bezbednost osoblja i opreme sa pogonom tokom rada.

EMC elektromagnetna kompatibilnost je potvrđena u skladu sa EN55032 i EN61000. Karakteristika koju vredi naglasiti je snaga ulazno-izlaznog napona na nivou od 4000 VDC.

Zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima kućišta, serija DDR-480 je takođe visoko otporna na teške uslove okoline, obezbeđujući pouzdan rad u širokom opsegu temperatura i vlažnosti vazduha, kao i u uslovima vibracija ili mehaničkih udara.

Uređaji su prošli odgovarajuća ispitivanja životne sredine zasnovana na relevantnim standardima za ispitivanje elektrotehničkih uređaja.

Treba naglasiti da serija DDR-480 takođe zadovoljava železnički standard N50155/IEC60571 u pogledu mehaničke otpornosti, zaštite od požara i EMC.

Originalni izvor teksta: https://www.tme.eu/en/news/library-articles/page/43603/ddr-480-mean-well-series-efficient-power-supply-in-small-dimensions/

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti