Da li u crnogorskom delu Jadrana ima nafte i gasa biće poznato do kraja naredne godine

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Da li u crnogorskom delu Jadrana ima nafte i gasa biće poznato do kraja naredne godine, zvanično je saopšteno u Upravi za ugljovodonike Crne Gore.

Iako je celokupni proces usporila pandemija korona virusa, u toku su pripremne radnje za prvo istražno bušenje, koje će, prema trenutnim procenama, početi u prvom kvartalu naredne godine.

Prvo istražno bušenje u crnogorskom podmorju odgođeno je iz istih razloga kao i mnoge druge aktivnosti na globalnom nivou usled pandemije virusa Covid-19.

Zatvaranje granica, nemogućnost dolaska podizvođača u državu, samo su neke od operativnih poteškoća koje su nastale kao posledica aktuelne epidemiološke situacije.

- Kako je istražno bušenje prvobitno planirano za leto ove godine, sve aktivnosti vezane za 3D seizmičko ispitivanje su završene prije par meseci - kažu u Upravi za ugljovodonike.

Koncesionari Eni i Novatek su, u skladu sa obavezama iz Radnog programa Ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika, izvršili 3D geofizička istraživanja krajem 2018. godine, na prikupljenim podacima je izvršen procesing tokom 2019. godine.

- Tako procesuirani i obrađeni podaci su interpretirani i na osnovu njih definisane su lokacije na kojima će biti vršena prva istražna bušenja. Početkom ove godine završeno je geomehaničko ispitivanje tla na mikrolokalitetima na kojima će se vršiti bušenje, i na kojima će biti instalirana bušačka platforma - objasnili su u Upravi.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine usvojila je Elaborat o procjeni uticaja istražnog bušenja na životnu sredinu i time su se stekli uslovi za prvo istražno bušenje u crnogorskom podmorju.

- Iako u izmienjenim okolnostima, veliki broj aktivnosti u Crnoj Gori vezanih za istraživanje nafte i gasa se odvija nesmetano i u toku su pripremne radnje za prvo istražno bušenje, koje će, prema trenutnim procenama, početi u prvom kvartalu naredne godine - ističu u Upravi za ugljovodonike.

Logistička baza, dodaju u Upravi, je formirana u Luci Bar gdje se već doprema materijal koji će biti korišćen za istražno bušenje.

- Jedna bušotina, i to bušotina za koju je planirano da ide do dubine od 6.500 metrara, biće na udaljenosti od oko 25 kilometara od obale. Druga, plića, koja bi trebalo da proveri postojanje gasnog prospekta, biće nešto bliža i na udaljenosti od oko 18 kilometara - istakli su u Upravi za ugljovodonike.

Kada je rieč o istraživanju nafte i gasa, kako pojašnjavaju u Upravi za ugljovodonike, fokus Crne Gore je na predstojećem istražnom bušenju i njegovim rezultatima.

 

Izvor: Srbija Danas

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti