Coca-Cola FEMSA ima duži period neprekidnog rada up pomoć DrivePro® usluga

Komentari: 0

DrivePro® usluge doprinose visokoj produktivnosti i efikasnosti za Coca-Cola FEMSA-u

Program DrivePro® Services ponuđen u Brazilu osigurava najviši nivo produktivnosti linija za punjenje boca u fabrici Coca-Cola FEMSA u Maringi, Parana.

Izazovi visoke produktivnosti

Fabrika Maringá, jedna od 11 Coca-Cola FEMSA fabrika koja opslužuje više od 72 miliona potrošača u zemlji, lider je u usvajanju praksi podstaknutih LEED sertifikatom, programom američkog veća za zelenu gradnju.

Visoka produktivnost sa energetskom efikasnošću jedna je od tih praksi, i može se postići korišćenjem tehnologija i opreme koje odgovornim timovima omogućavaju održavanje proizvodne linije bez neočekivanih zastoja ili gubitaka.

Najveći izazov je održavanje mašina u punom proizvodnom kapacitetu, kroz poboljšanu kontrolu brzine Danfoss VLT® pretvarača, bez neplaniranih zastoja.

To zahteva:

• efikasno preventivno održavanje

• stalnu prisutnost kvalifikovanih tehničara

• agilnost u rešavanju problema i zameni opreme ili delova

„DrivePro® usluge donose brojne pogodnosti. Preventivno održavanje, u rasponu od ponovnog spajanja priključaka do potpune analize pretvarača, daje nam više poverenja u naše procese ”, objašnjava Anderson Ponchak, supervizor održavanja, Coca-Cola FEMSA.

Veća pouzdanost i brojne koristi

Danfoss Drives je savršen partner kada je reč o frekventnim pretvaračima i specijalizovanim servisima za preventivno održavanje.

U fabrici u Maringi, 450 pretvarača VLT®, koji su prisutni u tri proizvodne linije Coca-Cole (PET, staklo i ambalaža od konzervi) i u liniji za proizvodnju soka, neophodni su za rad postrojenja.

Razlog je taj što kontrolišu brzinu transportnih traka kako bi se zadovoljili visoki zahtevi produktivnosti.

Danfoss-ova prisutnost u fabrici

Brza usluga je još jedan odlučujući faktor za optimalan rad fabrike. To je moguće zahvaljujući blizini servisa EPS, ekskluzivnog i ovlašćenog partnera firme Danfoss, čije se laboratorije nalaze na nekoliko minuta od fabrike.

Tehničari su stalno prisutni u pogonu i brzo zamenjuju delove kada je to potrebno. Budući da mogu odgovoriti na zahteve za servisnim uslugama za samo 20 minuta, osoblje Coca-Cole FEMSA-e može biti bezbrižnije.

Servisni program DrivePro® ponuđen Coca-Cola FEMSA-i uglavnom uključuje periodično čišćenje VLT® frekventnih pretvarača i tehnički popis opreme i analizu postrojenja za otkrivanje potencijalnih problema.

“Pouzdanost je ključna reč. U prvoj polovini ove godine, na primer, nismo imali zastoja zbog problema na pretvaračima.

Bez DrivePro® programa servisnih usluga ne bi bilo moguće predvideti eventualne prekide u radu“, potvrđuje Juliano Ferreira de Lima, pomoćnik direktora servisne službe EPS-a.

Sinergija sa timom za održavanje Coca-Cole FEMSA je očigledna - i temeljna.

To je iz razloga što servisni tehničari EPS-a sprovode obuku kako bi osposobili stručnjake koji su direktno povezani sa proizvodnom linijom.

“Uspeli smo da osposobimo naše tehničare održavanja da u svakodnevnom radu mogu da prepoznaju potencijalne greške u procesima. Program takođe osigurava dostupnost zamenske opreme ”, dodaje Ponchak.

Coca-Cola FEMSA

Coca-Cola FEMSA, najveća fabrika za punjenje Coca-Colinih proizvoda u svetu, prisutna je u deset zemalja.

Ukupno ima 63 fabrike i 327 distributivnih centara, koji opslužuju više od 358 miliona potrošača putem približno 2,8 miliona prodajnih mesta i broje više od 120 hiljada zaposlenih širom sveta.

U Brazilu je prisutna na 48% teritorije, ima 11 fabrika, 44 distributivna centra, 24 pretovarne stanice i 21 šleper.

Njegova jedinica Jundiai (Sao Paolo) je najveća na svetu, merena količinom prodatih proizvoda firme Coca-Cola.

Fabrika Coca-Cola FEMSA Maringá:

• 4 proizvodne linije

• LEED sertifikat

• 16,2% smanjenje potrošnje energije u industrijskim procesima - LEED sertifikacija

• 450 Danfoss VLT® frekventnih pretvarača

Partneri u donošenju odluka

Fabrika Maringá dobija na efikasnosti, jer Danfoss-ovi predstavnici nisu ograničeni samo na predviđanje, izbegavanje i rešavanje problema, već takođe pomažu tehničarima Coca-Cola FEMSA-e da naprave najbolji izbor u smislu smanjenja troškova.

„Osim nadzora svakog pretvarača, oni nam pomažu da pronađemo ekonomična rešenja za održavanje naših VLT® frekventnih pretvarača“, navodi Ponchak.

Za supervizora održavanja, ovo je dodatni dokaz da DrivePro® Servisni Program pomaže firmi u traženju novih načina rada koji povećavaju produktivnost, uz najbolje moguće rezultate.

DrivePro® servisni program 

Brza reakcija i redovna prisutnost tehničara u fabrici Maringá su oslonac servisnih usluga za Coca-Cola FEMSA-u.

Preko servisnog partnera EPS-a, koji daje na raspolaganje kvalifikovane stručnjake Coca-Cola FEMSA-i kada je to potrebno, Danfoss pruža pravovremeni odgovor potrebama postrojenja.

“Pouzdanost je ključna reč. Bez DrivePro® programa servisnih usluga ne bi bilo moguće predvideti eventualne prekide u radu“, izjavio je Juliano Ferreira de Lima, pomoćnik direktora servisne službe EPS-a.
 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti