ATOS SCANBOX NEPRESTANA KONTROLA KVALITETA

Komentari: 0

Mnoge kompanije preispituju svoje metrološke postavke i premeštaju svoju mernu tehnologiju iz prostorija za merenje u pogon. GOM-ova ATOS ScanBox serija nudi standardizovane optičke 3D merne mašine koje se mogu koristiti za sprovođenje efikasne kontrole kvaliteta u proizvodnom okruženju.

Dostupno je jedanaest modela za različite veličine delova i primene sa virtuelnim mernim sobama za planiranje merenja. Postoje i sveobuhvatni sistemi i prilagođena rešenja za specifične industrije i za delove sa posebnim zahtevima.

SVESTRAN U AUTOMATIZOVANOJ METROLOGIJI

ATOS ScanBox je rešenje sve u jednom. Sistem pokriva svaki korak procesa, od programiranja do automatizovane digitalizacije, inspekcije i izveštavanja.

Dok mehaničke merne mašine snimaju podatke na tački ili na linearan način, ATOS ScanBox automatski isporučuje podatke celog polja o odstupanjima između stvarnih 3D koordinata i CAD podataka.

Softver takođe automatski generiše GD&T informacije, kao i položaje sečenja i rupa.

Svestrani modeli u seriji uključuju mašine za delove od 500 mm do 3.000 mm. Svi sistemi za male delove su kompaktni i mobilni, dok se već e 3D merne mašine mogu koristiti u fiksnom položaju za osiguranje kvaliteta u proizvodnji, ali i za isprobavanje alata i razvoj proizvoda.

PRILAGOĐENA REŠENJA ZA INDUSTRIJE SA SOFISTICIRANIM ZAHTEVIMA

GOM je razvio prilagođene ATOS ScanBox modele i modularnu seriju za industriju i proizvodne procese sa specifičnim zahtevima.

Na primer, inspekcije aeroprofila, kao što su one koje se sprovode u proizvodnji turbina, zahtevaju ekstremne nivoe preciznosti .

GOM je razvio sistem koji digitalizuje delove do 800 mm u visokoj rezoluciji.

Drugi primer je automobilsko inženjerstvo, gde posebna modularna serija omogućava skeniranje kompletnih karoserija automobila.

Kinematika sa 8 osa – kombinacija horizontalne šine, vertikalnog podizanja i zglobnog robota – omogućava veliku fleksibilnost u pozicioniranju ATOS 3D skenera.

To znači da se unutrašnjost karoserije automobila takođe može u potpunosti uhvatiti .

VIRTUELNA MERNA SOBA (VMR)

Virtuelna merna soba je neizostavni deo svakog ATOS ScanBox-a.

To je centralna kontrolna stanica i softver za planiranje merenja za sve elemente ATOS mernih ćelija, pružajući funkcionalnu simulaciju stvarnog mernog okruženja.

Zahvaljujući VMR-u, korisnicima nije potrebna nikakva posebna eksperti za za robotiku.

VMR softver automatski izračunava sve neophodne pozicije senzora, uključujući optimizaciju putanje, za sve karakteristike inspekcije i CAD površine.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PROIZVODNJE UPOTREBOM ATOS SCANBOX SISTEMA

Budućnost proizvodnje zasniva se na podacima koji pružaju dublji uvid u proizvodne procese, kvalitetnije standarde, inicijative za lean iliti "vitku" proizvodnju, jasniju komunikaciju i razvijeniju kulturu rada u određenoj organizaciji.

Ove prednosti predstavljaju samo neke od vrednosti koje se stiču kada se započne put ka digitalnoj transformaciji.

KOJE SU PREDNOSTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE U PROIZVODNJI?

Digitalna transformacija se fokusira na unapređenje, a ne na popravljanje.

Proces digitalne transformacije poboljšava efikasnost u mnogim sferama, kao što su veća efikasnost zaposlenih, komunikacija i saradnja između organizacija i vreme rada opreme.

Ta efikasnost rezultira u bržem dolasku do tržišta, manjoj količini otpada i većem zadržavanju zaposlenih, što posledično povećava prihode i smanjuje vreme zastoja u radu.

Da bi digitalna transformacija otpočela, potrebno je najpre preći sa 2D procesa u 3D svet.

Sa digitalnim komponentama, procena dizajna proizvoda da bi se videlo da je sve na mestu vrši se u potpuno simuliranoj sredini.

Time se stvara mogućnost da se odredi gde je potrebno izvršiti promene koje utiču na kvalitet, troškove i učinkovitost mnogo pre nego što se dođe do fizičkog procesa.

Procena ovih procesa unapred smanjuje varijacije, uklanja otpadni materijal i daje proizvod visokog kvaliteta sa ujednačenim i ponovljivim ishodima.

Digitalizacija omogućava brže donošenje odluka koristeći pouzdane informacije koje se ne mogu dobiti iz 2D crteža ili putem tradicionalnih metoda.

Vizuelni podaci olakšavaju prijavljivanje problema odgovarajućim odeljenjima u Vašoj organizaciji.

Posedovati sve informacije na jednom mestu u formi koja je dostupna svima i laka za razumevanje bez obzira da li neko poseduje specifično znanje ili ne, unapređuje saradnju tako što se problemi lakše prijavljuju i brže se donose odluke.

To povećanje odziva smanjuje vreme zastoja u radu.

Prevođenje komponenata i procesa u digitalnu sredinu omogućava da se ranije uoče problemi i da se stvori optimiziran, pouzdan i ponovljiv proces koji smanjuje količinu otpadnog materijala koji se stvara prilikom proizvodnje faličnih delova pri čemu je digitalna transformacija ključni pokretač uspešne "vitke" proizvodnje.

3D merenjima se poboljšava kvalitet, bezbednost i funkcionalnost delova pomoću vizuelizacija podataka i 3D analize dimenzija.

Vizuelni podaci sačinjeni od miliona preciznih 3D koordinatnih tačaka u preciznom 3D skeneru pružaju informacije koje su potrebne za brže donošenje odluka, pojednostavljenje razvojnog procesa proizvoda, kontrolu kvaliteta, preradu i proizvodnju.

Tačni podaci takođe omogućavaju simulacije različitih procesa kao što su protok liva i digitalno sklapanje proizvoda podržavajući inicijative za lean odnosno "vitku" proizvodnju.

SA ATOS SCANBOX-OM JE MOGUĆE: NEPRESTANA KONTROLA KVALITETA

Automatizovan optički 3D merni uređaj ubrzava vaše procese, utvrđuje izvore grešaka u ranim fazama i obezbeđuje konkurentnost.

Mnoge kompanije moraju ponovo da preispitaju svoju proizvodnju i procese kontrole kvaliteta usled povećanja zahteva potrošača za većim kvalitetom njihovih delova, neprekidnog usložnjavanja geometrije i proizvodnje "u pravo vreme".

Sakupljanje i obrada podataka zahtevaju visoke performanse 3D mernih sistema što je takođe neophodno pri merenju delova određenom brzinom.

Mnoge kompanije već koriste ATOS ScanBox optički 3D merni uređaj da generišu podatke u nizovima, smanjujući troškove i vreme rada.

Standardizovani ATOS ScanBox sistemi upoređuju sve stvarne 3D koordinate jednog dela sa njegovim CAD modelima ili specifikacijama mernog plana i sastavljaju kontrolne izveštaje odmah pored proizvodne linije.

U ponudi su 11 različitih modela optičkih mernih uređaja za različite namene i veličine delova, od karabinera do celih karoserija, koji omogućavaju brza i automatizovana merenja sa optimalnom preciznošću.

ATOS ScanBox sistemi pružaju tačne i sledljive rezultate, garantuju visoku propusnost i laki su za upravljanje zahvaljujući intuitivnom korisničkom interfejsu i virtuelnoj mernoj sobi (VMR) – programskim funkcijama za centralno upravljanje i planiranje merenja.

Ovo sveobuhvatno rešenje pokriva sve korake ovog procesa, od programiranja do automatizovane digitalizacije, provere i izveštavanja.

PET RAZLOGA U PRILOG AUTOMATIZOVANOG OBEZBEĐENJA KVALITETA

Kraće vreme merenja

Naročito za delove sa složenom geometrijom ili površinom slobodne forme, ATOS ScanBox pruža brže merenje za 50-80%.

Lako upravljanje

Isplanirajte vaše sekvence merenja pomoću samo nekoliko klikova i izvršite merenje u potpuno automatizovanom postupku u virtualnoj mernoj sobi u GOM Inspect Pro softveru.

Brojne primene

Različiti ATOS ScanBox sistemi za delove različitih veličina su sveobuhvatni sistemi koji mogu da se instaliraju i koriste direktno u proizvodnji štedeći time metode, vreme i troškove.

Alatka za efektivne analize

GOM Inspect Pro automatski generiše GD & T podatke (tolerancija oblika i položaja) kao i podatke za korigovanje i pozicioniranje otvora i smatra se industrijskim standardom među metrološkim softverima.

Moćan alat za mnoge industrije

ATOS ScanBox se pozicionirao u svetu kao idealni merni sistem za kontrolu proizvodnje u širokom spektru industrija poput automobilske, elektronske robe, vazduhoplovstva i energetike.

TOPOMATIKA d.o.o.
Beograd-Zemun, Ratarski Put 57,
11080 Galenika,
Srbija
Tel: +381 60 3496 011
E-mail: info@topomatika.rs
www.topomatika.rs
Merna laboratorija i ured:
Kraljevačkog bataljona 75,
34000 Kragujevac,
Srbija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti